Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Dėmesio! Dėl padidėjusio prekių užsakymų kiekio, prekių gamyba ir pristatymas gali vėluoti 5-8 darbo dienas. Atsiprašome už nepatogumus.

Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

Sąvokos paieška:

Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

Žabai - plonos šakos ir ploni medelių kamienai, sukapoti į tinkamo ilgio gabalus.
     
Žala - padariniai veiksmų, dėl kurių sumažėja naudingųjų savybių vertė arba jos visai prarandamos.
     
Žaliavos - medžiagos, naudojamos pramoniniams gaminiams gauti. Tai svarbiausias technologinio proceso elementas. Nuo jų kokybės priklauso gaminamo produkto kokybė ir kaina. Gamybos procese žaliavos, iki tapdamos produktu, turi pereiti keletą perdirbimo stadijų.
     
Žalioji korta - vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas užsienyje, būtinas vykstant į užsienio šalis, priklausančias žalios kortos sistemai.
     
Žalos atlyginimas - pinigų suma, kurią fiziniam ar juridiniam asmeniui išmoka kitas fizinis ar juridinis asmuo, kompensuodamas padarytą žalą arba nuostolius.
     
Žemė - Žemės plutos (litosferos) dalis, apimanti Lietuvos Respublikos žemės paviršiuje esančius sausumos plotus bei paviršinius vidaus ir teritorinius vandenis ir apibrėžiama gamtinėmis bei ūkinėmis charakteristikomis.
     
Žemės administravimas - valstybės ir savivaldybių institucijų veikla, kurios metu įgyvendinami teisės aktų nustatyti žemės tvarkymo ir naudojimo, žemės informacinės sistemos kūrimo ir palaikymo reikalavimai.
     
Žemės naudmenos - žemės plotai, kurie nuo kitų žemės plotų skiriasi jiems būdingomis gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais.
     
Žemės naudotojas - žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu.
     
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams - įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais žemės išpirkimas (teisingai atlyginant) iš žemės savininkų, apskrities viršininkui priėmus sprendimą, kad ši žemė yra būtina visuomenės poreikiams.
     
Žemės sklypas - teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
     
Žemės sklypų amalgamacija - bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.
     
Žemės ūkio naudmenos - žemės naudmenos (ariamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos), naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio produkcijai auginti.
     
Žemės ūkio veikla - veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto produktų gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimas.
     
Žemės valdytojas - privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise.
     
Žemėtvarkos planas (projektas) - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios tvarkymo priemonės.
     
Žemėtvarkos projektas - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios tvarkymo priemonės.
     
Žemėtvarkos schema - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame valstybės, regionų ar rajonų lygmeniu nustatomi kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai.
     
Žemėvalda - nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar bendra ūkine veikla susieti keli žemės sklypai.
     
Žinios - visuma organizuotos informacijos bei jos kintančių sąryšių, kurių pagrindu gali veikti koks nors asmuo arba sistema. Žinios – potencialiai naudinga informacija. Jos teikia naudą tik jas tikslingai ir tinkamai panaudojus. Pačios savaime jos neturi jokios vertės.
     
Žinios - visuma organizuotos informacijos bei jos kintančių sąryšių, kurių pagrindu gali veikti koks nors asmuo arba sistema.
     
Žvyras - biri nuosėdinė uoliena sudaryta iš žvirgždo ir smėlio. Kartais žvyre yra molio dalelių ir organinės medžiagos priemaišų. Dažniausiai susidaro jūrų pakrantėse, upių vagose ar ledyno tirpsmo vandenų dariniuose. Žvyras naudojamas statybose betonui gaminti, kelių tiesimui, nusausinimo darbams.
     

 

ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI