Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Dėmesio! Dėl padidėjusio prekių užsakymų kiekio, prekių gamyba ir pristatymas gali vėluoti 5-8 darbo dienas. Atsiprašome už nepatogumus.

Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

Sąvokos paieška:

Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

Absolventas - asmuo, baigęs aukštąją mokyklą ir gavęs kvalifikacinį (mokslo) laipsnį liudijantį diplomą.
     
Administracija - įmonei vadovaujantis personalas.
     
Administracinis sprendimas - administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia.
     
Aikštelė - pastato viduje arba išorėje esantis vieno lygio statinys (be sienų), kuris remiasi į atskiras atramas, pastato ar įrenginio konstrukcijas ir yra skirtas įrenginiams pastatyti, juos aptarnauti ir remontuoti.
     
Akcija - tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant įmonę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti akcinės įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.
     
Akcininkas - fizinis ar juridinis asmuo (tame tarpe gali būti valstybė, savivaldybė, kita akcinė bendrovė) turintis vieną ar kelias akcinės bendrovės akcijas.
     
Akinimas - reiškinys, sukeliantis matomumo pablogėjimą, kada regėjimo lauke atsiranda pernelyg ryškių objektų, prie kurių akys nėra prisitaikiusios.
     
Akmens anglis - nuosėdinė augalinės kilmės uoliena, sudaryta iš anglies, hidrokarbonatų ir įvairių priemaišų (sulfidų, oksidų ir kitų junginių). Akmens anglis susidarė iš augalinių liekanų, kurios buvo suslėgtos, sukietintos ir veikiamos aukšta temperatūra, ir slėgiu. Manoma, kad didžioji akmens anglies klodų dalis atsirado iš augalų, augusių pelkių ekosistemose. Kai šie augalai žūdavo, jų biomasė anaerobinėse sąlygose palaipsniui virsdavo akmens anglimi. Akmens anglis naudojama šilumai gaminti. Kasmet sudeginama apie 5000 mln. tonų anglies. 75 procentai šio akmens anglies kiekio suvartojama elektros gamybai.
     
Akmuo - kieta uoliena arba atskiras jos gabalas.
     
Aktyvusis žaibolaidis - įrenginys su įmontuota elektronine įranga, sukuriančia vainikinį išlydį, skirtas apsaugoti objektą arba teritoriją nuo žaibo smūgių. Išlydis sukuria jonizuotą kanalą (atvirkštinį išlydį) žaibui nukreipti į aktyvųjį žaibolaidį.
     
Akvedukas - latakinis neslėginis kanalo HTS vandeniui pravesti virš natūralių (daubų, slėnių, upių) ar dirbtinių (kitų kanalų, kelių iškasų) kliūčių. Konstrukcija analogiška tiltams.
     
Aliarmas - įspėjamasis signalas (veiksmas) žmonėms ar jų turtui apsaugoti.
     
Aliuminis(Al) - cheminis periodinės elementų lentelės elementas, eilės numeris 13. Lengvas, minkštas, plastiškas, kalus, tąsus, lengvai poliruojamas, anoduojamas, atspindintis šviesą. Aliuminis - plačiausiai paplitęs Žemės plutos metalas (8,13 proc.).
     
Altruizmas - rūpinimasis kitų interesais ar gerove arba bendrąja gerove. Altruistiškas elgesys tapatinamas su nesavanaudišku elgesiu ir laikomas egoizmo priešingybe.
     
Amalgamacija - nekilnojamojo daikto pertvarkymo būdas, kai vieno nekilnojamojo daikto dalis atidalijama nesuformuojant atskiro nekilnojamojo daikto ir sujungiama su greta esančiu nekilnojamuoju daiktu.
     
Amatas - tradicinė profesija, kurios atstovai vadinami amatininkais, o dirbiniai paprastai gaminami rankiniais įrankiais arba neautomatinėmis mašinomis. Industrinėse valstybėse rankų darbo gamyba yra beveik išnykusi, dėl to amato sąvoka dažniausiai siejama su ikikapitatistiniais produkcijos metodais.
     
Analizė - vieningas sistematinis tyrimas, kurio metu objektas arba subjektas skaidomas į atskiras dalis, o šios yra tiriamos, tvarkomos, rūšiuojamos.
     
Analogas - atitikmuo, panašių funkcijų, savybių reiškinys ar daiktas.
     
Analogija - žinomo objekto savybės perkeliamos į nežinomą objektą.
     
Antresolė - aikštelė pastato viduje, atitverta statybinėmis konstrukcijomis ir skirta inžinerinei įrangai įrengti arba kurioje įrengtos įvairios paskirties patalpos (gamybinės, buitinės, administracinės).
     
Antstatas - pagalbinės patalpos virš viršutinio aukšto (vėdinimo kameros, katilinės, soliariumai ir kt.), turinčios atskirą stogą, kai jų plotas, matuojamas pagal antstato sienų išorės matmenis, yra mažesnis nei pusė viršutiniojo aukšto ploto. Kai antstato plotas didesnis nei pusė aukšto ploto, jis yra eilinis aukštas.
     
Antžeminis aukštas - pastato aukštas, kurio grindų paviršiaus altitudė yra aukščiau žemės paviršiaus vidutinės altitudės.
     
Apkrovos - mechaninio pobūdžio veiksniai, veikiantys statinius ar statinių dalis ir galintys turėti įtakos tenkinant esminius reikalavimus.
     
Aplinka - gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos.
     
Aplinkos apsauga - aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.
     
Apsauginis barjeras - barjeras išilgai kelio, neleidžiantis transporto priemonėms nuvažiuoti nuo kelio ir ribojantis paskesnius transporto priemonių keleivių bei vairuotojų sužeidimus įvykus kelyje avarijai.
     
Apsauginis betono sluoksnis - plonas betono sluoksnis išorinėje gelžbetoninio dūmtraukio kamieno pusėje, padengiantis armatūrą.
     
Apsaugos zona - teisės aktais nustatyti žemės plotai (ruožai), kuriuose ribojamas grunto (žemės) kasimas.
     
Apsaugos zonos - greta saugomo kultūros paveldo objekto ar vietovės esančios teritorijos, kurioms nustatomos žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos, kad kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės būtų apsaugotos nuo galimo neigiamo veiklos tose gretimose teritorijose poveikio.
     
Apsėmimas - lėtas vietovės užliejimas nestoru poplūdžio, potvynio ar požeminio vandens sluoksniu.
     
Apžiūra - veiksmų kompleksas dujų tiekimo sistemos išoriniams defektams ir dujų nuotėkio vietoms nustatyti.
     
Aras - ploto matavimo vienetas = 100m2(10m * 10m) = 0,01ha, naudojamas matuojant žemės plotus.
     
Archeologiniai radiniai - tyrimų metu ar kitaip rasti žmogaus sukurti ar turintys žmogaus būties ženklų daiktai ar jų liekanos, patys bei sąsaja su kitais ženklais turintys mokslinę istorijos pažinimo vertę. Šių daiktų buvęs savininkas negali būti nustatytas paprastai dėl to, kad praėjo daug laiko nuo tų daiktų užkasimo ar išmetimo. Archeologiniais radiniais taip pat laikomi senovės laikų žmonių palaikai ar jų liekanos.
     
Architektas - fizinis asmuo, turintis dokumentus, suteikiančius teisę verstis architekto veikla naudojantis architekto profesine kvalifikacija, įsisteigimo bei paslaugų teikimo teise, kurie yra išduoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, patikrinus jų turėjimo faktą ir pripažinus juos Lietuvoje. Šie dokumentai, išduoti bet kurioje kitoje valstybėje, pripažįstami Lietuvos Respublikoje, patikrinus, ar jie suteikia architekto profesinę kvalifikaciją ir teisę verstis architekto veikla toje valstybėje ir ar atitinka Lietuvos Respublikoje šiai veiklai keliamus reikalavimus.
     
Architekto veikla - veikla, kuri vykdoma turint architekto profesinę kvalifikaciją.
     
Architektūra - funkcinis erdvinis ir vizualiai suvokiamas meninis statinių, kraštovaizdžio ir teritorijų planavimo objektų formavimas.
     
Ardeliai - grotelės pakuroje, ant kurių dega kuras.
     
Argumentas - tai, kuo remiamas įrodymas.
     
Arka - kreivinė sąrama virš angos, nišos ar skliautuotos patalpos. Savo forma gali būti pusapskritės, segmentinės, smailiosios, trilapės, elipsinės, liepsninės ir kt.
     
Armatūra - metaliniai arba kitokios medžiagos strypai. Iš armatūros strypų formuojami karkasai.
     
Asbestas - pluoštinis mineralas, atsparus ugniai, rūgštims, šarmams, geras šilumos, garso, elektros izoliatorius. Panaudojimas: šiferis - stogams dengti, krosnių, vamzdynų izoliacija, ugniai atsparūs priešgaisrinės saugos elementai, izoliuojanti medžiaga elektros įrenginiuose, nedegūs gaisrininkų kostiumai, kulkosvaidininkų pirštinės įkaitusiems vamzdžiams keisti, stabdžių bei sankabų detalėse. Žmogui įkvepiant asbesto skaidulas, jos lyg adatėlės susminga į kvėpavimo takų audinį, tapdamos įvairių nepagydomų vėžinių susirgimų bei asbestozės priežastimi. Kenksmingas asbesto poveikis pasireiškia po 20–30 metų.
     
Asfaltas - tąsus, juodas smulkiųjų mineralinių medžiagų ir bitumo mišinys. Asfaltbetonis, gaminamas su smėliu sumaišius asfaltą, naudojamas kelių dangai, hidroizoliacijai.
     
Asmeninis namų ūkis - tai grupė asmenų, kurie gyvena viename būste, turi bendrą biudžetą ir kartu maitinasi, arba atskirai gyvenantis vienas asmuo. Giminystės ar vedybiniai ryšiai tarp namų ūkio narių nebūtini.
     
Asmens dokumentas - valstybės ar vietos savivaldos institucijos asmeniui išduotas dokumentas, kuriame įrašyti duomenys apie šį asmenį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
     
Asmens kodas - unikali vienuolikos dešimtainių skaitmenų seka, skirta asmeniui identifikuoti, duomenims apie jį kaupti, valstybės registrų ir informacinių sistemų sąveikai užtikrinti.
     
Asmuo - fizinis asmuo (individas) ar fizinių asmenų grupė, juridinis asmuo, kitas asmuo, neturintis juridinio asmens teisių (taryba, valdyba, komisija, visuotinis narių susirinkimas, nuolat veikiantis pasitarimas ir t. t.).
     
Atbraila - žemesnis šlaitinio ar plokščiojo stogo kraštas.
     
Atlikėjas - aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas ar kitas asmuo, vaidinantis, dainuojantis, skaitantis, deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius. Šiame Įstatyme atlikėju taip pat laikomas orkestro, ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas.
     
Atlygis - visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios šalies.
     
Atmosferos slėgis - slėgis, kuriuo kiekviename atmosferos taške oras suspaudžiamas aukščiau esančių atmosferos sluoksnių ir pats slegia aplinką.
     
Atotampa - įtempiama metalinė viela arba lynas, palaikantis metalinio dūmtraukio vertikalią būseną.
     
Atotrauka - erdvė tarp išorinio krosnies arba dūmų kanalo paviršiaus ir degios arba sunkiai degios sienos, pertvaros arba kitos pastato konstrukcijos.
     
Atraižos - lentų pjovimo lentpjūvėse atliekos, sukapotos ar supjaustytos į tinkamo ilgio gabalus.
     
Atsparumas drėgmei - plokštės gebėjimas išlikti nedeformuotai. Standartinės plokštės ir juostos skirtos montuoti normaliomis eksploatacijos sąlygomis, kai temperatūra siekia nuo 11 iki 35°C, o maksimalus santykinis drėgnumas neviršija 70%. Jeigu aplinkos temperatūra ir drėgnumas gali viršyti šias ribas, tuomet reikia naudoti plokštes, kurios atsparios 95% arba 100% drėgmei.
     
Atvirkštinis stogas - tai eksploatuojamas stogas, kuriame virš hidroizoliacinio sluoksnio įrengta šiluminė izoliacija.
     
Atvirojo degimo krosnis - krosnis, kurios pakuroje degantis kuras tiesiogiai spinduliuoja šilumą į patalpą.
     
Auditas - nepriklausomas tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar konkreti veikla ir jos rezultatai atitinka įmonės tikslus, uždavinius ir kitus kriterijus įmonėje.
     
Augalai - gyvi augalai ir jų gyvos dalys, įskaitant šviežius vaisius ir sėklas.
     
Augalinė medžiaga - augalai arba jų dalys.
     
Aukštasis koleginis išsilavinimas - išsilavinimas, įgytas baigus kvalifikacinį laipsnį suteikiančių koleginių studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas.
     
Aukštasis universitetinis išsilavinimas - išsilavinimas, įgytas baigus kvalifikacinį laipsnį suteikiančių universitetinių studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas.
     
Aukštesniosios mokyklos - aukštesniosios mokyklos, konservatorijos.
     
Aukštosios mokyklos - universitetai, akademijos, seminarijos, institutai, kolegijos.
     
Autentiškumas - kultūros paveldo objekto ar vietovės išlikusios savybės, apimančios pirminę ar istoriškai susiklosčiusią objekto paskirtį, išraišką ir savitą fizinį pavidalą–formą, panaudotas medžiagas, konstrukcijas, suplanavimą, atlikimo technologiją, aplinką.
     
Avarija - nenumatytas įvykis dėl darbo priemonių gedimo, darbo ar technologinių procesų pažeidimo ar kitų nenumatytų aplinkybių, sukėlęs pavojų žmonėms, aplinkai ir padaręs ar galėjęs padaryti žalą darbuotojų sveikatai ir (ar) aplinkai.
     

 

ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI