Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Dėmesio! Dėl padidėjusio prekių užsakymų kiekio, prekių gamyba ir pristatymas gali vėluoti 5-8 darbo dienas. Atsiprašome už nepatogumus.

Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

Sąvokos paieška:

Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

Absolventas - asmuo, baigęs aukštąją mokyklą ir gavęs kvalifikacinį (mokslo) laipsnį liudijantį diplomą.
     
Administracija - įmonei vadovaujantis personalas.
     
Administracinis sprendimas - administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia.
     
Aikštelė - pastato viduje arba išorėje esantis vieno lygio statinys (be sienų), kuris remiasi į atskiras atramas, pastato ar įrenginio konstrukcijas ir yra skirtas įrenginiams pastatyti, juos aptarnauti ir remontuoti.
     
Akcija - tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant įmonę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti akcinės įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.
     
Akcininkas - fizinis ar juridinis asmuo (tame tarpe gali būti valstybė, savivaldybė, kita akcinė bendrovė) turintis vieną ar kelias akcinės bendrovės akcijas.
     
Akinimas - reiškinys, sukeliantis matomumo pablogėjimą, kada regėjimo lauke atsiranda pernelyg ryškių objektų, prie kurių akys nėra prisitaikiusios.
     
Akmens anglis - nuosėdinė augalinės kilmės uoliena, sudaryta iš anglies, hidrokarbonatų ir įvairių priemaišų (sulfidų, oksidų ir kitų junginių). Akmens anglis susidarė iš augalinių liekanų, kurios buvo suslėgtos, sukietintos ir veikiamos aukšta temperatūra, ir slėgiu. Manoma, kad didžioji akmens anglies klodų dalis atsirado iš augalų, augusių pelkių ekosistemose. Kai šie augalai žūdavo, jų biomasė anaerobinėse sąlygose palaipsniui virsdavo akmens anglimi. Akmens anglis naudojama šilumai gaminti. Kasmet sudeginama apie 5000 mln. tonų anglies. 75 procentai šio akmens anglies kiekio suvartojama elektros gamybai.
     
Akmuo - kieta uoliena arba atskiras jos gabalas.
     
Aktyvusis žaibolaidis - įrenginys su įmontuota elektronine įranga, sukuriančia vainikinį išlydį, skirtas apsaugoti objektą arba teritoriją nuo žaibo smūgių. Išlydis sukuria jonizuotą kanalą (atvirkštinį išlydį) žaibui nukreipti į aktyvųjį žaibolaidį.
     
Akvedukas - latakinis neslėginis kanalo HTS vandeniui pravesti virš natūralių (daubų, slėnių, upių) ar dirbtinių (kitų kanalų, kelių iškasų) kliūčių. Konstrukcija analogiška tiltams.
     
Aliarmas - įspėjamasis signalas (veiksmas) žmonėms ar jų turtui apsaugoti.
     
Aliuminis(Al) - cheminis periodinės elementų lentelės elementas, eilės numeris 13. Lengvas, minkštas, plastiškas, kalus, tąsus, lengvai poliruojamas, anoduojamas, atspindintis šviesą. Aliuminis - plačiausiai paplitęs Žemės plutos metalas (8,13 proc.).
     
Altruizmas - rūpinimasis kitų interesais ar gerove arba bendrąja gerove. Altruistiškas elgesys tapatinamas su nesavanaudišku elgesiu ir laikomas egoizmo priešingybe.
     
Amalgamacija - nekilnojamojo daikto pertvarkymo būdas, kai vieno nekilnojamojo daikto dalis atidalijama nesuformuojant atskiro nekilnojamojo daikto ir sujungiama su greta esančiu nekilnojamuoju daiktu.
     
Amatas - tradicinė profesija, kurios atstovai vadinami amatininkais, o dirbiniai paprastai gaminami rankiniais įrankiais arba neautomatinėmis mašinomis. Industrinėse valstybėse rankų darbo gamyba yra beveik išnykusi, dėl to amato sąvoka dažniausiai siejama su ikikapitatistiniais produkcijos metodais.
     
Analizė - vieningas sistematinis tyrimas, kurio metu objektas arba subjektas skaidomas į atskiras dalis, o šios yra tiriamos, tvarkomos, rūšiuojamos.
     
Analogas - atitikmuo, panašių funkcijų, savybių reiškinys ar daiktas.
     
Analogija - žinomo objekto savybės perkeliamos į nežinomą objektą.
     
Antresolė - aikštelė pastato viduje, atitverta statybinėmis konstrukcijomis ir skirta inžinerinei įrangai įrengti arba kurioje įrengtos įvairios paskirties patalpos (gamybinės, buitinės, administracinės).
     
Antstatas - pagalbinės patalpos virš viršutinio aukšto (vėdinimo kameros, katilinės, soliariumai ir kt.), turinčios atskirą stogą, kai jų plotas, matuojamas pagal antstato sienų išorės matmenis, yra mažesnis nei pusė viršutiniojo aukšto ploto. Kai antstato plotas didesnis nei pusė aukšto ploto, jis yra eilinis aukštas.
     
Antžeminis aukštas - pastato aukštas, kurio grindų paviršiaus altitudė yra aukščiau žemės paviršiaus vidutinės altitudės.
     
Apkrovos - mechaninio pobūdžio veiksniai, veikiantys statinius ar statinių dalis ir galintys turėti įtakos tenkinant esminius reikalavimus.
     
Aplinka - gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos.
     
Aplinkos apsauga - aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.
     
Apsauginis barjeras - barjeras išilgai kelio, neleidžiantis transporto priemonėms nuvažiuoti nuo kelio ir ribojantis paskesnius transporto priemonių keleivių bei vairuotojų sužeidimus įvykus kelyje avarijai.
     
Apsauginis betono sluoksnis - plonas betono sluoksnis išorinėje gelžbetoninio dūmtraukio kamieno pusėje, padengiantis armatūrą.
     
Apsaugos zona - teisės aktais nustatyti žemės plotai (ruožai), kuriuose ribojamas grunto (žemės) kasimas.
     
Apsaugos zonos - greta saugomo kultūros paveldo objekto ar vietovės esančios teritorijos, kurioms nustatomos žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos, kad kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės būtų apsaugotos nuo galimo neigiamo veiklos tose gretimose teritorijose poveikio.
     
Apsėmimas - lėtas vietovės užliejimas nestoru poplūdžio, potvynio ar požeminio vandens sluoksniu.
     
Apžiūra - veiksmų kompleksas dujų tiekimo sistemos išoriniams defektams ir dujų nuotėkio vietoms nustatyti.
     
Aras - ploto matavimo vienetas = 100m2(10m * 10m) = 0,01ha, naudojamas matuojant žemės plotus.
     
Archeologiniai radiniai - tyrimų metu ar kitaip rasti žmogaus sukurti ar turintys žmogaus būties ženklų daiktai ar jų liekanos, patys bei sąsaja su kitais ženklais turintys mokslinę istorijos pažinimo vertę. Šių daiktų buvęs savininkas negali būti nustatytas paprastai dėl to, kad praėjo daug laiko nuo tų daiktų užkasimo ar išmetimo. Archeologiniais radiniais taip pat laikomi senovės laikų žmonių palaikai ar jų liekanos.
     
Architektas - fizinis asmuo, turintis dokumentus, suteikiančius teisę verstis architekto veikla naudojantis architekto profesine kvalifikacija, įsisteigimo bei paslaugų teikimo teise, kurie yra išduoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, patikrinus jų turėjimo faktą ir pripažinus juos Lietuvoje. Šie dokumentai, išduoti bet kurioje kitoje valstybėje, pripažįstami Lietuvos Respublikoje, patikrinus, ar jie suteikia architekto profesinę kvalifikaciją ir teisę verstis architekto veikla toje valstybėje ir ar atitinka Lietuvos Respublikoje šiai veiklai keliamus reikalavimus.
     
Architekto veikla - veikla, kuri vykdoma turint architekto profesinę kvalifikaciją.
     
Architektūra - funkcinis erdvinis ir vizualiai suvokiamas meninis statinių, kraštovaizdžio ir teritorijų planavimo objektų formavimas.
     
Ardeliai - grotelės pakuroje, ant kurių dega kuras.
     
Argumentas - tai, kuo remiamas įrodymas.
     
Arka - kreivinė sąrama virš angos, nišos ar skliautuotos patalpos. Savo forma gali būti pusapskritės, segmentinės, smailiosios, trilapės, elipsinės, liepsninės ir kt.
     
Armatūra - metaliniai arba kitokios medžiagos strypai. Iš armatūros strypų formuojami karkasai.
     
Asbestas - pluoštinis mineralas, atsparus ugniai, rūgštims, šarmams, geras šilumos, garso, elektros izoliatorius. Panaudojimas: šiferis - stogams dengti, krosnių, vamzdynų izoliacija, ugniai atsparūs priešgaisrinės saugos elementai, izoliuojanti medžiaga elektros įrenginiuose, nedegūs gaisrininkų kostiumai, kulkosvaidininkų pirštinės įkaitusiems vamzdžiams keisti, stabdžių bei sankabų detalėse. Žmogui įkvepiant asbesto skaidulas, jos lyg adatėlės susminga į kvėpavimo takų audinį, tapdamos įvairių nepagydomų vėžinių susirgimų bei asbestozės priežastimi. Kenksmingas asbesto poveikis pasireiškia po 20–30 metų.
     
Asfaltas - tąsus, juodas smulkiųjų mineralinių medžiagų ir bitumo mišinys. Asfaltbetonis, gaminamas su smėliu sumaišius asfaltą, naudojamas kelių dangai, hidroizoliacijai.
     
Asmeninis namų ūkis - tai grupė asmenų, kurie gyvena viename būste, turi bendrą biudžetą ir kartu maitinasi, arba atskirai gyvenantis vienas asmuo. Giminystės ar vedybiniai ryšiai tarp namų ūkio narių nebūtini.
     
Asmens dokumentas - valstybės ar vietos savivaldos institucijos asmeniui išduotas dokumentas, kuriame įrašyti duomenys apie šį asmenį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
     
Asmens kodas - unikali vienuolikos dešimtainių skaitmenų seka, skirta asmeniui identifikuoti, duomenims apie jį kaupti, valstybės registrų ir informacinių sistemų sąveikai užtikrinti.
     
Asmuo - fizinis asmuo (individas) ar fizinių asmenų grupė, juridinis asmuo, kitas asmuo, neturintis juridinio asmens teisių (taryba, valdyba, komisija, visuotinis narių susirinkimas, nuolat veikiantis pasitarimas ir t. t.).
     
Atbraila - žemesnis šlaitinio ar plokščiojo stogo kraštas.
     
Atlikėjas - aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas ar kitas asmuo, vaidinantis, dainuojantis, skaitantis, deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius. Šiame Įstatyme atlikėju taip pat laikomas orkestro, ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas.
     
Atlygis - visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios šalies.
     
Atmosferos slėgis - slėgis, kuriuo kiekviename atmosferos taške oras suspaudžiamas aukščiau esančių atmosferos sluoksnių ir pats slegia aplinką.
     
Atotampa - įtempiama metalinė viela arba lynas, palaikantis metalinio dūmtraukio vertikalią būseną.
     
Atotrauka - erdvė tarp išorinio krosnies arba dūmų kanalo paviršiaus ir degios arba sunkiai degios sienos, pertvaros arba kitos pastato konstrukcijos.
     
Atraižos - lentų pjovimo lentpjūvėse atliekos, sukapotos ar supjaustytos į tinkamo ilgio gabalus.
     
Atsparumas drėgmei - plokštės gebėjimas išlikti nedeformuotai. Standartinės plokštės ir juostos skirtos montuoti normaliomis eksploatacijos sąlygomis, kai temperatūra siekia nuo 11 iki 35°C, o maksimalus santykinis drėgnumas neviršija 70%. Jeigu aplinkos temperatūra ir drėgnumas gali viršyti šias ribas, tuomet reikia naudoti plokštes, kurios atsparios 95% arba 100% drėgmei.
     
Atvirkštinis stogas - tai eksploatuojamas stogas, kuriame virš hidroizoliacinio sluoksnio įrengta šiluminė izoliacija.
     
Atvirojo degimo krosnis - krosnis, kurios pakuroje degantis kuras tiesiogiai spinduliuoja šilumą į patalpą.
     
Auditas - nepriklausomas tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar konkreti veikla ir jos rezultatai atitinka įmonės tikslus, uždavinius ir kitus kriterijus įmonėje.
     
Augalai - gyvi augalai ir jų gyvos dalys, įskaitant šviežius vaisius ir sėklas.
     
Augalinė medžiaga - augalai arba jų dalys.
     
Aukštasis koleginis išsilavinimas - išsilavinimas, įgytas baigus kvalifikacinį laipsnį suteikiančių koleginių studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas.
     
Aukštasis universitetinis išsilavinimas - išsilavinimas, įgytas baigus kvalifikacinį laipsnį suteikiančių universitetinių studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas.
     
Aukštesniosios mokyklos - aukštesniosios mokyklos, konservatorijos.
     
Aukštosios mokyklos - universitetai, akademijos, seminarijos, institutai, kolegijos.
     
Autentiškumas - kultūros paveldo objekto ar vietovės išlikusios savybės, apimančios pirminę ar istoriškai susiklosčiusią objekto paskirtį, išraišką ir savitą fizinį pavidalą–formą, panaudotas medžiagas, konstrukcijas, suplanavimą, atlikimo technologiją, aplinką.
     
Avarija - nenumatytas įvykis dėl darbo priemonių gedimo, darbo ar technologinių procesų pažeidimo ar kitų nenumatytų aplinkybių, sukėlęs pavojų žmonėms, aplinkai ir padaręs ar galėjęs padaryti žalą darbuotojų sveikatai ir (ar) aplinkai.
     
Baneris - reklaminis skydelis.
     
Bauda - piniginė nuobauda, teismo skiriama baudžiamojo įstatymo, pagal kurį kvalifikuojama nusikalstama veika, sankcijoje numatytais atvejais.
     
Bausmė - valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, ir apribojanti nuteistojo teises ir laisves visuomenės labui. Bausmė pasireiškia konkrečiomis bausmės rūšimis – laisvės atėmimu, bauda, turto konfiskavimu, viešaisiais darbais, viešųjų teisių atėmimu, areštu ir kt.
     
Bedarbiai - nedirbantys darbingo amžiaus darbingi asmenys, nesimokantys pagal dieninę mokymo formą, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip ieškantys darbo ir pasirengę dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.
     
Bedravimas - tarpusavio sąveika, įvairių žmonių kontaktai, reikalingi užsiimant bendra veikla.
     
Bendrabutis - būstas studentų bendrabutyje, neprivatizuotame(-uose) įmonės, organizacijos bendrabučio kambaryje(-iuose).
     
Bendrasis planas - teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Valstybės ar apskrities teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai, vadinamas bendruoju (generaliniu) planu.
     
Bendrija - apibrėžtoje erdvėje ir apibrėžtu laiku egzistuojanti gyvųjų organizmų įvairių rūšių visuma.
     
Bendrojo lavinimo mokyklos - darželiai-mokyklos, pradinės, pagrindinės, jaunimo, vidurinės mokyklos, gimnazijos, tarptautinio bakalaureato mokyklos, specialiosios, internatinės, specialiosios internatinės, sanatorinės internatinės mokyklos, vaikų globos namai, specialieji vaikų globos ir auklėjimo namai.
     
Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra: 1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
     
Bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
     
Bendrosios statinio inžinerinės sistemos - viso pastato (visų pastato patalpų) inžinerinės sistemos, užtikrinančios šių patalpų funkcionavimą ir tenkinančios jų naudotojų poreikius.
     
Bendrovės valdyba - neprivalomas kolegialus bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdybą skiria stebėtojų taryba, jei jos nėra, akcininkų susirinkimas. Jos įgaliojimai nustatyti bendrovės įstatuose. Bendrovės valdyba tvirtina: * bendrovės veiklos strategiją; * bendrovės metinį pranešimą; * bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; * pareigybes, į kuri darbuotojai priimami konkurso tvarka; * bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus; Taip pat bendrovės valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas. Į jos kompetenciją įeina nustatyti informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Valdyba priima: * spendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; * bendrovės turto, kurio vertė didesnė negu 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo pirkimo, pardavimo, įkeitimo, skolinimosi, paskolinimo; * sprendimą įmonę restruktūrizuoti. * bendrovės valdyba vertina bendrovės veiklą. * atsako už akcininkų susirinkimo sušaukimą ir rengimą laiku. * kitus akcininkų susirinkime nustatytus pavedimus.
     
Bendruomenė - atitinkamoje teritorijoje nuolat gyvenantys asmenys, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais.
     
Benzinas - lengvoji naftos distiliacijos frakcija, susidedanti iš angliavandenilių. Lakus, nuodingas, lengvai užsidegantis bespalvis skystis, gaunamas tiesiogiai distiliuojant naftą. Skirstomas į neetiliuotą (bešvinį) ir etiliuotą (su švinu, nuodingesnis), apibūdinamas oktaniniu skaičiumi, frakcine sudėtimi, gebėjimu oksiduotis, rūgštingumu, sieringumu, spalva.
     
Betonas - dirbtinis akmuo, gaunamas kietėjant rišamųjų medžiagų (cemento), užpildo (smėlio, žvyro) ir vandens mišiniui.
     
Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių resursų kiekis, kuris skirtas disponavimui.
     
Biurokratija - sociologinė sąvoka nusakanti vyriausybės ir jos institucijų organizacinę struktūrą, kuriai būdingos formalizuotos procedūros, atsakomybės pasiskirstymas, hierarchija ir neasmeniniai santykiai. Biurokratija taip pat būdinga daugeliui verslo ir visuomeninių organizacijų. Modernios valstybės praktiškai neįsivaizduojamos be biurokratijos.
     
Bronza - vario ir alavo lydinys (santykiu maždaug 8:1).
     
Bruto - ko nors vertė, svoris kartu su priedais (su įpakavimu).
     
Butas - gyvenamojo ar negyvenamojo pastato, kuriame įrengtos gyvenamosios patalpos, dalis iš vieno ar kelių kambarių ir pagalbinių patalpų, turinti atskirą išėjimą į lauką arba į bendro naudojimo patalpas.
     
Butas - daugiabučio namo dalis iš vieno ar kelių gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų, atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų.
     
Būstas - individualus namas, butas gyvenamajame ir negyvenamajame pastate, atskiras kambarys(-iai) su bendro naudojimo patalpomis.
     
CE - ženklas, patvirtinantis, kad statybos produktas atitinka galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
     
Cementas - bet kuri medžiaga, turinti rišamųjų (tvirtinimo) savybių. Dažnai cementu vadinamos ir specifinės birios medžiagos, naudojamos maišant su vandeniu. Cementas, kaip mišinys sudarytas iš kalkių bei kitų priemaišų, turinčių geležies, aliuminio, silicio užpatentuotas Anglijoje 1824 metais.
     
Cilindras - trimatė geometrinė figūra. Šiuo žodžiu vadina dvi susijusias figūras: cilindrinis paviršius - paviršius, aibė visų taškų, kurių mažiausias atstumas iki tiesios atkarpos (cilindro ašies) yra toks pats. Ši figūra yra gaunama apskritimą slenkant išilgai tiesės, einančios per apskritimo centrą. cilindras - tūris, esantis cilindrinio paviršiaus viduje (iš galų „uždarytas“ dviem pagrindais). Ši figūra yra gaunama skritulį slenkant išilgai tiesės, einančios per skritulio centrą.
     
Cinkas - cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Zn.
     
Citata - palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale.
     
Civilinė sauga - veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.
     
Cokolis - mūrinio dūmtraukio kamieno dalis, esanti tarp pamato ir cokolio karnizo.
     
Čekis (kaip vertybinis popierius) - tai čekio davėjo surašytas tam tikros formos pavedimas bankui be išlygų išmokėti jame įrašytą pinigų sumą čekio turėtojui.
     
Dailė - kūrybinis tikrovės atspindėjimas vaizdais.
     
Darbas - fizinė ar protinė veikla, dirbimas, paprastai duodantis tam tikrus rezultatus.
     
Darbdavys - įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą. Darbdavys taip pat gali būti kiekvienas fizinis asmuo. Darbdavio (fizinio asmens) teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Civilinis kodeksas.
     
Darbo aplinka - darbo vietą supanti erdvė, kurioje gali būti darbuotojo sveikatai kenksmingų, pavojingų rizikos veiksnių (fizinių, fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų).
     
Darbo birža - įdarbinimo tarnyba, kuri registruoja bedarbius bei darbdavius, siūlančius laisvas darbo vietas, į savo duomenų bazę. Taip pat padeda darbuotojams rasti tinkamą darbą, o darbdaviams – tinkamą darbuotoją, kuris atitinka jų keliamus reikalavimus.
     
Darbo drausmės pažeidimas - darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės.
     
Darbo jėga - visų konkrečioje teritorijoje galinčių dirbti žmonių, jų fizinių ir dvasinių jėgų, kurias žmonės gali naudotis savo veikloje, suma.
     
Darbo priemonės - darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir kiti reikmenys.
     
Darbo priemonės - 1. Leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 2. Minimaliuosius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemonėms nustato atitinkami darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. 3. Privalomuosius saugos ir sveikatos reikalavimus atskirų darbo priemonių ar jų grupių gamybai bei jų atitikties įvertinimo procedūroms nustato techniniai reglamentai ar kiti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. 4. Konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonės dokumentuose. Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti gamintojas. 5. Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą atlieka jų savininkai.
     
Darbo stažas - tai laikas, per kurį asmuo turėjo reglamentuojamus darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo stažą, su kuriuo darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinės sutartys sieja tam tikras darbo teises ar papildomas garantijas bei lengvatas. Darbo stažas gali būti: 1) bendrasis, į kurį įskaičiuojamas visas laikas, kai asmuo turėjo darbo teisinius santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į darbo stažą; 2) specialusis, į kurį įskaičiuojami laikotarpiai, kai buvo dirbta tam tikros profesijos, specialybės darbą arba eita tam tikras pareigas, arba dirbta tam tikromis darbo sąlygomis, ir laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į šios rūšies stažą; 3) darbo stažas tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, į kurį įskaičiuojamas laikas, dirbtas toje darbovietėje, ir laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į šios rūšies darbo stažą. Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, jų sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos, organizacijos darbo stažui tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje įtakos neturi; 4) nepertraukiamasis darbo stažas - tai laikas, dirbtas vienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje arba keliose įmonėse, įstaigose, organizacijose, jeigu iš vienos darbovietės į kitą buvo perkelta darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo, arba jeigu darbo pertrauka neviršija nustatytų terminų.
     
Darbo sutartis - darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.
     
Darbo sąlygos - darbo aplinka, darbo pobūdis, darbo ir poilsio laikas ir kitos aplinkybės, turinčios tiesioginę įtaką darbuotojo savijautai, darbingumui, saugai ir sveikatai.
     
Darbo tvarkos taisyklės - apibrėžia darbo tvarką darbovietėje. Jas tvirtina darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais.
     
Darbo užmokestis - atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį.
     
Darbo vieta - vieta, kurioje asmuo dirba ar privalo dirbti darbo sutartyje sulygtą darbą arba atlieka viešojo administravimo funkcijas.
     
Darbuotojas - fizinis asmuo turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą.
     
Darbų vadovas - asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją ir įgaliojimus vadovauti.
     
Daugiabutis namas - trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų - prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.
     
Dažas - bendrinis produktų šeimos pavadinimas, naudojamų objektų spalvinimui ar paviršiaus pigmentuotam padengimui siekiant dekoratyvinio ar apsauginio efekto.
     
Dedukcija - pažinimo metodas, kai nuo bendrų teiginių prieinama prie atskirų teiginių. Teorija tikrinama faktais. Nuo koncepcijos pereinama prie hipotezių, o hipotezės tikrinamos faktais.
     
Deficitas - skirtumas tarp valstybės išlaidų ir pajamų, išlaidoms viršijus pajamas. Situacija ekonomikoje, kai paklausa viršija pasiūlą, nesant lyginamajai kainai.
     
Degalai - skystas arba dujinis kuras, naudojamas vidaus degimo ir kitokiuose varikliuose, kurio energija panaudojama judėjimui sukurti. Degalų rūšys: benzinas, dyzelinas, biodegalai.
     
Degimas - oksidacijos reakcija, kurios metu atsiranda šiluma ir šviesa.
     
Dempingas - prekių ar paslaugų teikimas kaina, žemesne negu savikaina, siekiant iš rinkos išstumti konkurentus. Nuostoliai dengiami iš pačios įmonės arba kai kada ir valstybės lėšų.
     
Derinimas - sprendimo priėmimas su kitos šalies sutikimu.
     
Detalusis planas - teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos).
     
Dezinfekcija - užkrečiamųjų ligų sukėlėjų pašalinimas iš aplinkos ir jų sunaikinimas, naudojant specialius metodus ir priemones.
     
Dėmesys - procesas, kurio metu smegenys kreipia informacijos apdorojimo išteklius, siekiant atskirti tuo momentu psichikai ir organizmui svarbius dalykus nuo nesvarbių. Dėmesio kreipimo tikslai yra aplinkos, minčių ir jausmų, savo paties elgesio ir veiklos suvokimas.
     
Dimisija - kario išleidimas iš profesinės, savanorių karo tarnybos, kai jis dėl amžiaus ar dėl sveikatos būklės neįrašomas į kariuomenės atsargos personalo įskaitą, arba atsargos kario išbraukimas iš kariuomenės atsargos personalo įskaitos dėl amžiaus ar sveikatos būklės.
     
Dirbtinis apšvietimas - elektros techninių įrenginių skleidžiama šviesa darbo patalpose.
     
Diskriminacija - tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
     
Disponavimas turtu - teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę.
     
Dividendas - dalis akcinės bendrovės pelno, padalinta akcininkams priklausomai nuo jų turimų akcijų kiekio ir rūšies. Dividendų išmokėjimo tvarką ir kiekį nustato akcininkų susirinkimas ir bendrovės įstatai.Dividendus galima išmokėti kelis kartus per metus. Dividendai išmokami pinigais, akcijomis ar kitu akcinės bendrovės turtu.
     
Dizainas - plastinio meno šaka: įvairių gaminių meninis konstravimas ir gyvenamosios aplinkos formavimas.
     
Dyzelinas - įvairių angliavandenilių mišinys pritaikytas naudoti kaip kuras dyzeliniuose varikliuose. Dyzelinas gaunamas distiliuojant žalią naftą.
     
Dovana - turtas ar turtinė teisė (reikalavimas), neatlygintinai perduoti pareigūnui nuosavybėn, taip pat pareigūno atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams, susijusiems su tarnybinėmis pareigomis.
     
Draustiniai - saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei genetinį fondą. Šiose teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkinės veiklos.
     
Drėgmė - vanduo mažais kiekiais. Drėgmės kiekis (drėgnumas) labai svarbus įvairiuose maisto produktuose, tokiuose kaip sūris, bei džiovintuose produktuose, pvz., arbatoje. Per didelė drėgmė gali pagreitinti bakterijų dauginimąsi, maisto gedimą, pelyjimą, puvimą. Per didelė drėgmė dažniausiai nepageidaujama, nes sukelia puvimo procesus medienoje ir kitose organinėse medžiagose, metalų koroziją bei trumpą sujungimą.
     
Dujos - viena iš medžiagos agregatinių būsenų. Kaip ir skysčiai, dujos keičia formą, yra klampios. Skirtingai nuo skysčių – užima visą tūrį, kuriame jos yra. Dujos turi slėgį, kurį sukelia molekulių smūgiai į indo sieneles.
     
Dujotiekis - vamzdžių sistema degiosioms dujoms tiekti.
     
Dujų įmonė - juridinis asmuo, kuris verčiasi bent viena iš šių veiklos rūšių: dujų gavybos, perdavimo, skirstymo, skystinimo, tiekimo bei laikymo ir yra atsakingas už susijusius su šių rūšių veikla komercinius, techninius ir (arba) eksploatavimo įpareigojimus.
     
Duomenų bazė - organizuotas (susistemintas, metodiškai sutvarkytas) duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu.
     
Durys - įtaisas įėjimui į patalpą ar pastatą uždaryti. Jos yra daugiabučiuose namuose, laiptinėse, butuose, privačiuose namuose. Durys gaminamos iš įvairių medžiagų. Durys skirstomos į vidaus ir išorines duris. Dabar yra gaminamos ir šarvuotos durys, jos turi naujausias apsaugos sistemas ir yra skirtos apsaugoti patalpą ar pastatą.
     
Dūmai - kietų ir skystų aerozolių, vandens garų bei kitų dujinių degimo produktų mišinys, sklindąs iš atvira liepsna ar rusenimu degančių medžiagų. Kylantys dūmai paprastai išjudina ir gretimą orą.
     
Dūmtraukio futeruotė - vidinė dūmtraukio mūrinė konstrukcija, sumažinanti temperatūros poveikį dūmtraukio kamienui ir apsauganti jį nuo ardančių dūmų ir rūgščių kondensatų poveikio.
     
Dūmtraukio kamienas - išorinė dūmtraukio konstrukcija, suteikianti jam mechaninį atsparumą ir stabilumą.
     
Dūmtraukio pamatas - įleista į žemę apatinė dūmtraukio dalis, užtikrinanti visų dūmtraukio konstrukcijų stabilumą.
     
Dūmtraukio perdanga - dūmtraukio su pelenų bunkeriu perdanga, esanti dūmtakių įvedimo angų apatiniame lygyje.
     
Dūmtraukio vertikalioji ašis - vertikali tiesė, einanti per dūmtraukio centrą.
     
Dūmtraukis (kaminas) - dūmų šalinamasis kanalas.
     
Dūmų uždanga - palei žemės ar vandens paviršių sudarytas dūmų debesis, skirtas paslėpti kareivius, kovos ar transporto mašinas, laivus, įtvirtinimus. Dūmų uždanga neleidžia pamatyti, kurie vietoje už uždangos yra galimi taikiniai.
     
Egzempliorius - vienas daiktas/objektas iš daugelio tokių pat, atstovas, pavyzdys.
     
Ekologinės apsaugos zonos - teritorijos, kuriose nustatomi veiklos apribojimai norint apsaugoti gretimas teritorijas ar objektus, taip pat aplinką nuo galimo neigiamo veiklos poveikio.
     
Ekologinis žemės ūkis - Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus atitinkanti žemės ūkio veiklos sistema, kurioje pagaminami ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai.
     
Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai - sertifikuoti žemės ūkio ir maisto produktai, atitinkantys ekologiškiems žemės ūkio ir maisto produktams Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus.
     
Ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė - laikotarpis, per kurį tikslinga naudoti statinį palaikant jo naudojimo savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, atsižvelgiant į visus tarpusavyje susijusius aspektus: projektavimo, statybos, naudojimo bei naudojamo statinio draudimo išlaidas, išlaidas naudojimo sutrikimams išvengti; statinio griūties riziką ir pasekmes jo naudojimo laikotarpiu; planuojamą dalinį atnaujinimą; valymo, techninio aptarnavimo, priežiūros bei remonto išlaidas.
     
Ekskursija - trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal nustatytą maršrutą, kai dalyvauja gidas.
     
Ekstremali situacija - padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.
     
Elektroninis paštas - būdas kurti, siųsti ir gauti žinutes per elektronines komunikavimo (ryšio) sistemas. Elektroninis paštas sukurtas naudojant tradicinio pašto metaforą - žinutės vadinamos laiškais, laiškai siunčiami į pašto dėžutes, iš kurių juos galima bet kada išsiimti skaitymui. Pašto dėžutes palaiko pašto serveriai, aptarnaujantis tam tikros vardų erdvės pašto adresus. Paprastai priėjimas prie pašto serverio (pašto dėžutės) yra apsaugotas slaptažodžiu. Informacija gavėjui dažniausiai siunčiama ne tiesiogiai, bet per tarpines grandis - SMTP serverį, kuris laiškus nugabena į serverį, atsakingą už pašto dėžutes (POP3 arba IMAP). Tarp šių serverių gali būti dar keletas kitų (dažniausiai - SMTP) pašto serverių.
     
Elektros srovė - kryptingas elektros krūvių judėjimas. SI sistemoje elektros srovė matuojama amperais.
     
Elgesys - organizmo veiksmų ir reakcijų į aplinką visuma. Elgesys gali būti sąmoningai suvokiamas arba pasąmoningas, atviras arba slaptas, valingas arba nevalingas. Žmonių visuomenėje elgesio vertinimas grindžiamas socialinėmis normomis ir elgesio reguliavimui taikomos socialinės kontrolės priemonės.
     
Emalis - kieta, degta, dažniausiai spalvoto stiklo danga metalo, stiklo dirbinių paviršiuje. Emaliuoti dirbiniai atsparesni aukštai temperatūrai, drėgmei ir korozijai. Emalis išgaunamas kaitinant iš kvarco smėlio, kreidos, sodos ir kitų medžiagų. Spalvai išgauti įmaišomas pigmentas.
     
Energija - gebėjimas atlikti darbą arba išskirti šilumą.
     
Euras - bendra 13 Europos Sąjungos valstybių (Airijos, Austrijos, Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Suomijos, Vokietijos), priklausančių euro zonai, valiuta. 1999 m. įvestas euras naudotas atsiskaitymams negrynaisiais pinigais, o nuo 2002 m. sausio 1 d. dvylikoje euro zonos valstybių į apyvartą išleisti grynieji eurų pinigai - eurų banknotai ir monetos. Nuo 2007 metų sausio 1 d. euras tapo ir Slovėnijos valiuta.
     
Ežeras - natūralus vandens telkinys sausumos paviršiaus įdubime. Pagal vandens sudėtį ežerai būna gėli ir sūrūs. Dauguma Žemės ežerų yra gėli.
     
Faktas - teiginys, nusakantis tiesą, priklausomai nuo konteksto. Faktas - informacija apie realų pasaulį arba tai, kas iš tiesų egzistuoja, tai kas gali būti patikrinta. Ginčai dėl faktų kyla, kadangi nesutariama kurie šaltiniai laikomi patikimesniais.
     
Filialas - atskiras juridinio asmens padalinys, geografiškai esantis kitoje vietoje, negu pagrindinė juridinio asmens būstinė ir vykdantis jo funkcijas ar jų dalį, tame tarpe ir atstovavimo funkcijas. Filialai nėra atskiri juridiniai asmenys. Jie valdo jiems steigėjo patikėtą turtą ir vykdo veiklą savo įgaliojimų ribose. Filialų vadovai skiriami juridinio asmens ir veikia savo įgaliojimų ribose. Filialai gali turėti savo apskaitą, nuostatus, banko sąskaitą.
     
Firma - įmonės vardas, pavadinimas, kuriuo pasirašo verslo subjektas – verslininkas, įmonė. Bendrinėje kalboje firma suprantama kaip bet kuri įmonė.
     
Fiskalinė politika - valstybės veiksmai, darantys įtaką biudžeto formavimui, mokesčių koregavimui ar reguliuojantys valstybės skolą. Fiskaline politika siekiama sumažinti nedarbą, suaktyvinti ekonomiką, sumažinti infliaciją.
     
Fizinis asmuo - Lietuvos Respublikos pilietis, užsienio valstybės pilietis ir asmuo be pilietybės.
     
Fizinis asmuo - asmuo, kuris nėra juridinis asmuo. Tai gali būti žmogus, taip pat organizacija, neturinti juridinio asmens teisių (statuso). Fizinio asmens (civilinis) teisnumas atsiranda asmens gimimo momentu ir išnyksta, jam mirus. Fizinis asmuo už savo (turtines) prievoles (sutartines bei įstatymines, taip pat mokesčius, skolas) atsako tik savo turtu.
     
Fonas - paviršius, kuriame reikia įžiūrėti matomą objektą.
     
Fonograma - kūrinio atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas, užfiksuotas techninėmis priemonėmis kokioje nors materialioje garso laikmenoje.
     
Formuojamas žemės sklypas - žemės sklypas, kurio planuojamoje teritorijoje nustatomos ribos, plotas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.
     
Frakcija - parlamento ar kitos renkamos politinės institucijos išrinktųjų narių savanoriška organizacija, kurios pagrindinis tikslas - įgyvendinti politinius tikslus ir interesus.
     
Frakcija - parlamento ar kitos renkamos politinės institucijos išrinktųjų narių savanoriška organizacija, kurios pagrindinis tikslas - įgyvendinti politinius tikslus ir interesus. Frakcija taip pat vadinama politinės partijos viduje susidariusi partijos narių grupė, partijos strateginiams politiniams tikslams ir programai įgyvendinti matanti skirtingus nuo daugumos taktinius sprendimo būdus.
     
Franšizė - apdrausto nuostolio dalis pinigais, kuria draudėjas (apdraustas klientas) dalyvauja nuostolio atlyginime.
     
Gabumai - individualios psichologinės žmogaus savybės (asmenybės charakteristikos), lemiančios tam tikros veiklos sėkmę. Gabumai atsiskleidžia mokantis veiklos ir nustatomi pagal tai, kaip greitai, lengvai ir tvirtai individas palyginti su kitais tose pačiose sąlygose esančiais žmonėmis išmoksta ją atlikti.
     
Gaisras - nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai. Gaisro priežastys būna natūralios arba techninės, atskirai išskiriant tyčinį padegimą. Pirmuoju bei svarbiausiu gaisro pavojumi laikomos nuodingos dujos (anglies monoksidas, ciano dujos ir pan.), kurios paprastai ateina daug anksčiau nei liepsna.
     
Gaminys - materialus, apčiuopiamas dalykas, tai, kas buvo gauta gamybos proceso pasekmėje.
     
Gamyba - žaliavų ir kitokių medžiagų ar produktų perdirbimas į vartojimui ar pardavimui tinkamas medžiagas ar kitokius gaminius.
     
Gamtinės dujos - iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos, taip pat suskystintos gamtinės dujos, biodujos, dujos, pagamintos iš biomasės, ir kitų tipų dujos, kurios gali būti techniškai ir saugiai patiektos į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamos.
     
Gamtinės dujos - tai natūraliai susidaręs degiųjų dujų mišinys, naudojamas kaip kuras. Gamtinės dujos dugiausia sudarytos iš metano (CH4). Dujos randamos naftos telkiniuose, atskirose gamtinių dujų telkiniuose, o taip pat maži gamtinių dujų kiekiai gali susidaryti akmens anglies šachtose.
     
Gamtinis kraštovaizdis - natūralų pobūdį išlaikęs kraštovaizdis.
     
Garantinė trukmė - garantinis laikas, techninėje dokumentacijoje nurodytas laikotarpis, per kurį garantuojamas nemokamas defektų ar gedimų šalinimas. Juos savo priemonėmis ir lėšomis taiso (keičia, grąžina pinigus) gamintojas, pardavėjas ar kitas garantiją davęs asmuo.
     
Garsas - slenkantis slėgio svyravimas terpėje, kuris yra girdimas žmogaus ar gyvūno ausimis. Garsas yra tam tikra kinetinės energijos (judesio energijos) forma, kurią sukuria bet kuris virpantis objektas. Garso stiprumo lygis matuojamas decibelais (dB), sutankėjimų skaičius per sekundę lemia garso dažnį, kuris matuojamas hercais (hz).
     
Gebėjimai - išugdyti, išlavinti gabumai, pavyzdžiui, grojimas, skaitymas, rašymas, skaičiavimas, kalbėjimas.
     
Gelbėjimo darbai - judėjimo maršrutų ir darbų vietos žvalgyba; gaisrų ribojimas ir gesinimas judėjimo maršrutuose ir darbų ruožuose; gelbėjimo darbai ant vandens ir po vandeniu; nukentėjusiųjų transporto įvykiuose gelbėjimas; cheminių ir radiacinių incidentų lokalizavimas ir slopinimas; nukentėjusiųjų paieška, gelbėjimas iš apgriautų ir degančių pastatų, avariją patyrusių orlaivių ir laivų, apsemtų, užterštų dujomis ir dūmais patalpų bei griuvėsių; sugriautų ir užverstų slėptuvių bei priedangų atkasimas, jose esančių žmonių gelbėjimas; vėdinimo užtikrinimas užverstose slėptuvėse, jeigu yra sugadinta filtravimo-vėdinimo sistema; pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiems asmenims bei jų gabenimas į gydymo įstaigas; gyventojų perkėlimas iš pavojingų rajonų į nepavojingus.
     
Geležis(Fe) - cheminis periodinės elementų lentelės elementas, eilės numeris 26, sidabriškai pilkas, blizgus metalas. Tai gausiausias metalas Žemėje ir 10 pagal gausumą elementas visatoje. Geležis – didžiausią Žemės dalį pagal masę sudarantis elementas (34,6%), taip pat sudaro 4,65% Žemės plutos masės. Didelė geležies koncentracija labiausiai veikia magnetinį Žemės lauką.
     
Gelžbetonis - betonas, armuotas plienine armatūra. Betonas ir plienas nuo temperatūros beveik vienodai plečiasi ir traukiasi, gana gerai sukimba, todėl beveik vienodai deformuojasi. Betonas ir armatūra yra skirtingų mechaninių savybių – betono stipris gniuždant 10-20 kartų didesnis už jo stiprį tempiant, o armatūra yra ypač stipri tempiama, todėl gelžbetonis konstruojamas taip, kad apkrovų ir kitų išorinių poveikių sukeltas vidines tempimo jėgas (įrąžas) atlaikytų armatūra.
     
Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos - valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti bei koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.
     
Geriamasis vanduo - gėlas vanduo, kuris, išgautas iš gamtinių (natūralių) šaltinių arba paruoštas, atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens standartą.
     
Gesintos kalkės (Kalcio hidroksidas) - gaunamas vandeniu užpilant kalcio oksidą (negesintas kalkes). Kadangi tokia reakcijos su vandeniu (hidratacija) yra stipriai egzoterminė, reakcijos mišinyje esantis vanduo užverda, todėl susidaro įspūdis, kad kažkas dega, o pildami vandenį mes tą „kažką“ gesiname. Iš čia ir trivialusis kalcio hidroksido pavadinimas.
     
Gėrybės - dalykai, kurie tenkina poreikius. Kai kurios gėrybių yra neribotos – vadinamos laisvosiomis gėrybėmis (saulės šviesa, oras), kitos – ribotos ir vadinamos ekonominėmis gėrybėmis. Pastarosios – būdamos ribotos turi ekonominę vertę ir skirstomos į ilgalaikes (panaudojamos ilgai ir daug kartų – knygos) ir trumpalaikės (sunaudojamos greit – maistas); dar skirstomos į vartojamąsias – nenaudojamas kitų gėrybių gamyboje – ir investicines – naudojamas kitų prekių gamyboje.
     
Gidas - teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves.
     
Gimimo vieta - asmens motinos nuolatinė gyvenamoji vietovė asmens gimimo metu. Asmeniui, gimusiam Lietuvoje, nurodomas toks gyvenamosios vietovės statusas, koks buvo asmens gimimo metu, nesvarbu, ar metams bėgant kaimo vietovė tapo miestu, ar atvirkščiai. Asmeniui, gimusiam užsienyje, valstybė nurodoma pagal dabartines šalies sienas.
     
Gipsas - hidratuotas kalcio sulfatas. Paplitęs nuosėdinės kilmės mineralas naudojamas: statybų pramonėje, medicinoje, mene, žemės ūkyje, maisto pramonėje.
     
Gyvenamasis namas - gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.
     
Gyvenamasis pastatas - pastatas, kurio visas naudingasis plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamasis(-ieji) būstas(-ai).
     
Gyvenamasis pastatas - gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.
     
Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas - gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, oro judėjimo greičio, atitvarų paviršių temperatūros ir šiluminio spinduliavimo derinys.
     
Gyventojų evakavimas - organizuotas gyventojų iškeldinimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi, suteikiant jiems stacionarines arba laikinas gyvenamąsias patalpas.
     
Gyvenvietė - vieta, kurioje žmonės nuolatos gyvena ilgesnį laiką. Svarbus gyvenvietės požymis – kad joje būtų nuolatos gyvenama, nors ir sezoniškai. Vieta, kur pravažiuojantys turistai dažnai pasistato palapines, nėra gyvenvietė.
     
Gyvūnai - žmonių auginami arba maistui naudojami gyvūnai.
     
Glazūra - plona, stikliška keraminių dirbinių danga.
     
Glazūra - plona, stikliška keraminių dirbinių danga, blizgus ir vandeniui nelaidus sluoksnis, dengiantis keraminius gaminius
     
Globalizacija - procesas, reiškinys, vykstantis socialinėje plotmėje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valstybės bei kitų socialinių darinių veiklos sritis, jų aplinką, pasireiškiantis tarpusavio ryšių intensyvėjimu, judėjimu bei kitomis charakteristikomis viso pasaulio mastu.
     
Greitis - kūno įveiktas atstumas per laiko vienetą. Greitis matuojamas metrais per sekundę (m/s).
     
Hektaras (ha) - ploto vienetas, lygus 100 arų, arba 10 000 m², arba 0,01 km².
     
Hidroizoliacinė stogo danga - iš hidroizoliacinių medžiagų vieno ar kelių sluoksnių sudaryta vandeniui nelaidi stogo danga.
     
Hipotezė - iškeliama pagrįsta prielaida.
     
Hobis - mėgiamas žmogaus būdas praleisti savo laisvalaikį.
     
Honoraras - atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos kaip atlyginimas už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, franšize, atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how).
     
Idėja - mintis, siekimų tikslas, suteikiantis veiklai kryptį.
     
Ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį.
     
Ilgalaikis materialusis turtas - turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos ar aptarnavimo procese ir, išsaugodamas savo natūrinę formą, nenusidėvi per vienerius metus, o jo įsigijimo vertė yra ne mažesnė, kaip nustatyta Vyriausybės.
     
Importuotojas - asmuo, kuris turi sumokėti už importuojamas šalies teritorijoje prekes nustatytą importo skolą muitinei arba turėtų sumokėti importo skolą muitinei, jeigu importuojamoms prekėms būtų nustatyti importo muitai, žemės ūkio ar kitos rinkliavos.
     
Importuotojas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją išleidimui į Lietuvos Respublikos vidaus rinką skirtus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminius, supakuotus į apmokestinamąją pakuotę.
     
Incidentas - įvykis, susijęs su darbu, kai nesužeidžiamas nė vienas darbuotojas arba kai dėl darbuotojo traumos, gautos per šį įvykį, reikalinga tik pirmoji medicinos pagalba.
     
Indėlis - indėlininko piniginės lėšos, laikomos komerciniame banke, skyriuje, kredito unijoje arba kitoje kredito įstaigoje pagal indėlio ir (ar) sąskaitos sutartis, išskyrus kitas pinigines lėšas, į kurias indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos atliekamų finansinių operacijų su indėliais ar iš teikiamų investicinių paslaugų.
     
Individualaus namo dalis - dviejų butų namo dalis.
     
Individuali veikla - savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį: 1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą; 2) savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą; 3) savarankiška sporto veikla; 4) savarankiška atlikėjo veikla.
     
Individualioji (personalinė) įmonė - įmonė, priklausanti vienam fiziniam asmeniui arba šeimai. Individualioji įmonė neturi juridinio asmens teisių. Savininkui taikoma neribota turtinė atsakomybė – įmonės turtas neatskiriamas nuo asmens turto, t.y., už įmonės skolas savininkas atsako ne tik savo pradinėmis investicijomis į verslą, bet ir visu savo asmeniniu turtu.
     
Individualus namas - vieno būsto namas, sodyba ar sodo namas, pritaikytas gyventi ištisus metus.
     
Indukcija - pažinimo metodas kai nuo atskirų dalykų einama prie bendrų. Renkami faktai ir formuojama teorija.
     
Infekcija - tai riziką visuomenės sveikatai keliantis infekcijos sukėlėjų patekimas į žmonių ar gyvūnų kūnus, vystymasis ar dauginimasis juose.
     
Infliacija - bendrojo kainų lygio kilimas, dėl kurio krinta piniginio vieneto perkamoji galia. Ji paprastai matuojama vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso padidėjimu per metus.
     
Infliacija - bendrojo kainų lygio kilimas, dėl kurio krinta piniginio vieneto perkamoji galia. Ji paprastai matuojama vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso padidėjimu per metus.
     
Informacija - žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas ir kitus objektus, kurios kuriame nors kontekste turi kokią nors prasmę.
     
Informacija - žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas ir kitus objektus, kurios kuriame nors kontekste turi kokią nors prasmę.
     
Informavimas - išankstinis informacijos pateikimas apie sprendimus.
     
Infrastruktūra - įvairių veiklos sričių objektų, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas (inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai).
     
Intelektinė nuosavybė - teisinis terminas, išreiškiantis idėją, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su proto (intelekto, mąstymo, minties) produktu ir kartu, kad jis yra saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma.
     
Intelekto koeficientas (IQ) - koeficientas, kuris nurodo asmens intelekto lygį, lyginant su to paties amžiaus asmenų grupės vidurkiu.
     
Internetas - pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis visuotinius ir vietinius kompiuterių tinklus.
     
Invalidumas - tai kompetentingų gydymo įstaigų nustatyta asmens būklė, kai asmuo dėl įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų visai arba iš dalies negali pasirūpinti asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų.
     
Išlaidos būsto išlaikymui - tai mokesčiai už būsto nuomą, elektrą, dujas, šildymą, kurą, vandenį, komunalines paslaugas, palūkanos už būsto paskolą, būsto draudimą, kompensacijos už šildymą, karštą ir šaltą vandenį.
     
Išsilavinimas - Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažinta asmens tam tikro lygio brandą liudijanti kompetencija, žinios, įgūdžiai, gebėjimai ir vertybinės nuostatos.
     
Ištraukiamosios (sekcijinės) kopėčios - kopėčios, kurias sudaro lygiagrečios paprastųjų kopėčių sekcijos. Sekcijos viena prie kitos pritvirtintos taip, kad galėtų judėti išilgai viena kitos atžvilgiu.
     
Įlaja - anga stogo dangoje vandeniui nuo stogo nuleisti.
     
Įmonė - juridinis asmuo, turintis teisę verstis ūkine komercine veikla.
     
Įmonės kolektyvinė sutartis - rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Įmonės kolektyvinė sutartis sudaroma visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose.
     
Įmonės padalinio vadovas - pagal steigimo dokumentus turintis teisę padalinio vardu veikti asmuo.
     
Įrenginiai - mašinos, prietaisai, įtaisai energijai, medžiagoms gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti.
     
Įstatymas - aukščiausiųjų valstybės institucijų nustatyta tvarka priimtas norminis teisės aktas, turintis kitų norminių teisės aktų atžvilgiu viršenybę.
     
Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra - yra uždaros tamsios patalpos (bandomojo kambario) tolygi temperatūra, kai šioje patalpoje esančio žmogaus šilumos nuostoliai dėl spinduliavimo ir konvekcijos yra lygūs šilumos nuostoliams realioje, netolygioje aplinkoje.
     
Juodoji rinka - rinkos dalis, neįtraukiama į oficialiąją ekonominę statistiką, siekiant (nu)slėpti ūkinę veiklą, privalomą deklaruoti, vengiant mokesčių bei dėl kitų paskatų bei priežasčių.
     
Juridinis asmuo - savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.
     
Juridinis asmuo - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, užsienio valstybės juridinis asmuo, taip pat bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar šios užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu.
     
Juridinis asmuo - savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Ji turi savo vidaus taisykles, nuostatus, tvarkas, valdymo institucijas, sąskaitą.
     
Kadastriniai matavimai - veiksmai, kuriais nustatoma žemės sklypų ribų posūkio taškų bei riboženklių koordinatės valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ir apskaičiuojamas tų žemės sklypų plotas ir (arba) statinių techniniai parametrai.
     
Kaimas - žmonių gyvenvietė, mažesnė už miestą. Dažniausiai kaimu laikoma iki 5 tūkst. gyventojų turinti gyvenvietė, nors kiekvienoje valstybėje šis skaičius yra skirtingai nustatomas. Lietuvoje kaimu laikoma gyvenvietė, neturinti miesto arba miestelio statuso.
     
Kaimas - žmonių gyvenvietė, mažesnė už miestą. Dažniausiai kaimu laikoma iki 5 tūkst. gyventojų turinti gyvenvietė, nors kiekvienoje valstybėje šis skaičius yra skirtingai nustatomas.
     
Kaimo bendruomenė - kaimo teritorijoje gyvenantys žmonės, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais.
     
Kaina - pinigų suma, mokama už produktą ar paslaugą, arba vertybių suma, kurią vartotojai išmaino į teisę turėti arba vartoti produktą ar naudotis paslauga.
     
Kambarys - būste esanti erdvė, apsupta sienų, kylančių nuo grindų iki lubų (stogo) mažiausiai du metrus, gana didelė (ne mažesnė kaip keturi kvadratiniai metrai), kad joje tilptų suaugusio žmogaus lova. Kambariais nelaikomi: virtuvės, koridoriai, verandos, prieangiai, vonios kambariai ar tualetai (net didesni negu keturi kvadratiniai metrai).
     
Kambarys (numeris) - apgyvendinimui skirtame pastate specialiai įrengta patalpa ar jų grupė ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūloma asmenims nuomotis kaip nedaloma visuma.
     
Kamieno suveržiamieji žiedai - išorinės metalinės kamieno sutvirtinimo detalės, neleidžiančios kamienui išsipūsti, palaikančios pastovius jo apskritimo dydžius įvairiuose aukščio lygiuose, naudojamos mūriniuose dūmtraukiuose.
     
Kaminas - konstrukcija su vertikaliu kanalu (bet gali turėti ir horizontalių dalių), skirtas pašalinti dūmams ir kitiems degimo produktams iš krosnių, židinių, ugniaviečių, viryklių bei panašių įtaisų ir užtikrinti traukai.
     
Kanalizacija - nuotekų surinkimo, išleidimo inžinerinių įrenginių sistema.
     
Kapitalas - vertė, duodanti jos savininkui, kapitalistui, samdomosios darbo jėgos sukuriamą pridedamąją vertę pramoninio arba prekybinio pelno, palūkanų arba rentos pavidalu.
     
Karantinas - asmenų, kurie serga arba įtariami, kad serga, veiklos apribojimas, taip pat jų ir (arba) įtartino bagažo, konteinerių, transporto priemonių ar prekių atskyrimas nuo kitų taip, kad būtų sustabdytas galimas infekcijos ar taršos plitimas.
     
Karas - paskelbtas karas ar bet kuris kitas tarptautinis ginkluotas konfliktas.
     
Karatas - matavimo vienetas (0,2 gramo), skirtas išmatuoti šlifuotų juvelyrinių ir brangakmenių svorį.
     
Karinė teritorija - krašto apsaugos sistemos institucijų valdoma ar jų naudojama teritorija (lauko teritorija, pastatas ar patalpa), kitokia aptverta ar kitu suprantamu būdu pažymėta teritorija, priskirta ir (ar) naudojama krašto apsaugos sistemos institucijų reikmėms, taip pat suprantamu būdu pažymėta vietovė, kurioje kariuomenė atlieka karinius mokymus ir pratybas, sprogmenų kenksmingumo pašalinimo, gelbėjimo ar kitus valstybės saugumo ir gynybos reikmėmis skirtus darbus šių pratybų, mokymų ar darbų metu.
     
Kariūnas - karys, atliekantis karo tarnybą studijuodamas Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje, kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis. Kariūno tarnyba trunka, kol jis priimamas į profesinę karo tarnybą ar išleidžiamas į atsargą arba teisės aktų ar karo mokymo įstaigoje nustatyta tvarka iš jos atleidžiamas ar pašalinamas.
     
Karnizas - stogo šlaito dalis, išsikišusi už išorinės sienos.
     
Kasko draudimas - ne gyvybės draudimo rūšis, kuria serijinės gamybos transporto priemonės apdraudžiamos nuo jų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo dėl avarijos, stichinių nelaimių, vagystės, vandalizmo, gaisro. Kasko draudimu taip pat gali būti apdrausta ne gamykloje gamintojoje sumontuota transporto priemonės papildoma įranga (garso aparatūra, išorinės antenos, spoileriai ir t. t.).
     
Kelias - inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėščiųjų eismui. Kelio konstrukciją sudaro žemės sankasa, pagrindas, kelio danga ir papildomi kelio statiniai. Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo laidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teisia priklauso valstybei, o vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės - savivaldybėms, o vidaus keliai - valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.
     
Kelionės organizatorius - juridinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis reguliariai verčiasi turizmo verslu ir tiesiogiai arba per tarpininkus (kelionių pardavimo agentus) savo vardu viešai siūlo teikti turizmo paslaugas bet kuriam asmeniui arba tam tikrai asmenų grupei.
     
Kelionių agentūra - juridinis asmuo, tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas.
     
Kelionių vadovas - teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje arba užsienyje.
     
Keramika - degti gaminiai iš molio ar kitų mineralinių nemetalinių medžiagų.
     
Ketus - eutektiškai stingstantis geležies, anglies ir silicio lydinys, sudarytas iš daugiau kaip 95 % Fe ir 2,1-4,0 % C bei 0,6-3,0 % Si.
     
Kiemo įrenginys - neturintis aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinys, kuris tarnauja pagrindiniam daiktui ar jo priklausiniui.
     
Kilnojamasis turtas - turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą iš esmės nemažinant jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai.
     
Kita patalpa - statinys, pritaikytas gyventi ištisus metus ir surašymo metu buvęs bent vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta (vagonėlis, jachta, nepritaikytas gyventi ištisus metus sodo namas).
     
Kita užsienio organizacija - užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus.
     
Klijai - gamtinės arba sintetinės medžiagos, naudojamos paviršiams sujungti klijavimo būdu. Svarbiausia klijų sudedamoji dalis - rišiklis, t.p. jų sudėtyje gali būti tirpiklis, skiediklis, kietiklis, minkštiklis, užpildas. Pagal cheminę prigimtį skirstomi į neorganinius ir organinius, gamtinius ir sintetinius klijus.
     
Kolona - architektūroje vadinamas konstrukcinis elementas, jungiantis statinio pagrindą ir virš jos esančias dalis. Kolona yra vertikaliai stovintis medinis, akmeninis arba metalinis stulpas, dažniausiai cilindro formos. Dažnai naudojamas paremti arkas. Kai kuriais atvejais kolonos funkcija grynai estetinė, tai yra, ji nelaiko jokios statinio dalies, ant jos viršaus gali būti statoma, pvz., statula.
     
Komanda - du ar daugiau žmonių, kurie siekdami bendro tikslo veikia kartu, daro vienas kitam įtaką.
     
Komandiruotas darbuotojas - darbuotojas, paprastai dirbantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau laikinai darbdavio išsiųstas dirbti kitoje valstybėje narėje, taip pat darbuotojas, paprastai dirbantis kitoje valstybėje, tačiau laikinai atsiųstas dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje.
     
Kombinuota pakuotė - daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš kelių skirtingų rūšių medžiagų.
     
Kombinuotosios kopėčios - kopėčios, kurias sudaro dvi paprastosios kopėčios. Kombinuotąsias kopėčias galima naudoti kaip paprastąsias, skečiamąsias ar ištraukiamąsias kopėčias.
     
Komendanto valanda - paros laikas, kada draudžiama būti viešosiose vietose be karo komendanto išduoto leidimo.
     
Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis - tai informacija, jeigu ji turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai.
     
Komitetas - formali organizacijos komanda, paprastai sudaroma ilgam laikui, kad atliktų specifines organizacijos užduotis. Jis sprendžia pasikartojančias problemas bei priima sprendimus. Komiteto nariai gali keistis, o pats komitetas ilgainiui išlieka.
     
Kompetencija - gebėjimas atlikti tam tikrą konkretų darbą. Kompetencija apima patirtį, įgūdžius ir žinias, dažnai ir tam tikras asmenines savybes
     
Kompetencija - įgūdžių, žinių ir požiūrių taikymas užduotims atlikti pagal darbo sąlygose nustatytus standartus.
     
Komunaliniai inžineriniai tinklai - inžineriniai tinklai, skirti miesto, miestelio, kaimo (ar atskirų jų dalių, zonų) vartotojų poreikiams tenkinti, su bendrais tinklų maitinimo šaltiniais.
     
Koncepcija - pažiūrų apibrėžtumas ir jį pagrindžiantys argumentai .
     
Kondensacija - dujų ar garų virtimas skysčiu arba kietuoju kūnu.
     
Kondensatas - - skystis, kuris atsiranda iš garų ar dujų.
     
Konkurencija - gamintojų, vartotojų ir kitų ekonomikos subjektų varžymasis dėl rinkų, prekių ir kitų išteklių. Konkurencija atsiranda tada, kai vienoje sferoje – prekyboje, gamyboje, prekių paskirstyme ar kitoje veikloje atsiranda keli subjektai, užsiimantys tokia pačia veikla.
     
Konstitucija - pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius.
     
Konsultavimasis - apsikeitimas informacija ir diskusijos, siekiant priimti bendrą sprendimą.
     
Konvekcija - šilumos perdavimas judančiomis skysčių ar dujų srovėmis. Konvekcijos rūšys: Laisvoji - kai dalelės juda dėl skirtingos vienos ar kitos medžiagos temperatūros ir tankio įvairiose vietose. Šiai konvekcijai labai svarbi gravitacija. Priverstinė - kai medžiagos dalelės (atomai, molekulės) juda dėl kokio nors išorinio poveikio, pavyzdžiui, siurblio, maišytuvo. Konvekcijos principu gali būti sumontuotas nedidelių namų centrinis šildymas. Katile šildomas vanduo plečiasi, jo tankis mažėja, ir šiltas vanduo vienais vamzdžiais kyla aukštyn, o atvėsęs kitais bėga žemyn. Todėl šildymo sistemoje vanduo gali cirkuliuoti be siurblių.
     
Kopagūbris (kopos) - už paplūdimio dirbtinai ar vėjo natūraliai suformuotas smėlio gūbrys, saugantis nuo pustomo smėlio ar jūros poveikio už jo esančias teritorijas.
     
Korozija - metalų irimas dėl fizikinės ir cheminės sąveikos su aplinka, kai metalas pereina į oksiduotą būklę ir praranda jam būdingas savybes. Tipiškiausia korozija – geležies rūdijimas. Jos rūdys yra purios, todėl korozija gali plisti gilyn. Kiti metalai (chromas, aliuminis) koroduodami apsitraukia plona, standžia, deguonies nepraleidžiančia plėvele, kuri saugo metalą nuo tolesnės korozijos.
     
Kraigas - šlaitinio stogo viršutinė horizontali šlaitų sankirtos briauna.
     
Krašto keliai - keliai, jungiantys magistralinius kelius, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrus arba besijungiantys vienas su kitu.
     
Kraštotvarka - teritorijų planavimo priemonėmis įgyvendinamas žmonių veiklos erdvinis organizavimas ir aplinkos tvarkymas, siekiant suderinti teritorijos naudojimo socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus bei kurti harmoningą kultūrinį kraštovaizdį.
     
Kraštovaizdis - žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių komponentų (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų bei informacinio lauko), susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys.
     
Kraštovaizdžio tvarkymo planas - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kraštovaizdžio kūrimo, tvarkymo, naudojimo bei apsaugos koncepcija, jos įgyvendinimo priemonės ir reikalavimai.
     
Krituliai - bet kokios formos kondensuoti atmosferos vandens garai patekę ant Žemės paviršiaus. Krituliai gali būti dulksnos, lietaus, sniego, krušos formos.
     
Krituliai - bet kokios formos kondensuoti atmosferos vandens garai patekę ant Žemės paviršiaus. Krituliai gali būti dulksnos, lietaus, sniego, krušos formos.
     
Krosnis - įrenginys šilumai gauti deginant kurą – malkas, durpes, anglis, dujas, mazutą.
     
Kubas - trimatė vientisa geometrinė figūra sudaryta iš šešių kvadratų. Visos kraštinės yra lygios.
     
Kultūrinis kraštovaizdis - žmogaus veiklos sukurtas ir jo sambūvį su aplinka atspindintis kraštovaizdis.
     
Kultūros paminklai - nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektai.
     
Kultūros paveldas - karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.
     
Kultūros paveldo objektai - pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti.
     
Kultūros paveldo statinys - vertingųjų savybių turintis pastatas, jo dalis, inžinerinis statinys ar jo išlikusi dalis, monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai.
     
Kuras - medžiaga, naudojama šildymui ar kūrenimui arba variklio varymui.
     
Kuras - medžiaga, naudojama šildymui ar kūrenimui arba variklio varymui.
     
Kurortas - įstatymo suteiktas statusas gyvenamajai vietovei, kurioje yra moksliškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus mikroklimatas, rekreacinių želdinių, vandens telkinių) bei išplėtota speciali infrastruktūra naudoti šiuos veiksnius gydymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms.
     
Kurortas - vietovė, skirta sveikatai atgauti ir pailsėti. Tokiose vietose dažnai yra uždrausta pramonė, teršianti aplinką (siekiant užtikrinti gryną orą). Įsikūrusios sanatorijos, gydyklos, pramogų objektai.
     
Kurortinė teritorija - Lietuvos Respublikos Vyriausybės suteiktas statusas gyvenamajai vietovei arba jos daliai (gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims), kurioje yra gamtinių išteklių, galinčių turėti gydomųjų savybių, ir speciali infrastruktūra naudoti šiuos išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms.
     
Kvalifikacija - asmens gebėjimai ir žinios, kurias jis sugeba tam tikroje veikloje panaudoti tam tikru lygiu. Kvalifikacija įgyjama įgimtų gabumų ir ugdomų bei lavinamų bendrųjų gebėjimų pagrindu.
     
Laikančiosios konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.).
     
Laikinas statinys - statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: kioskas, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonas, parodos eksponatas, palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios paskirties aikštelė su dirbtine danga, statybininkų, tyrėjų ar kitos terminuotos veiklos reikmėms skirtas statinys. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.
     
Laiptinė - sudaryta iš laiptų, ji yra naudojama privačiame name ir daugiabučio tipo name. Daugiabučio tipo namuose gali būti kelios laiptinės, kurios eina per visus aukštus iki paskutinio aukšto.
     
Laisvės atėmimo vietos - areštinės, pataisos namai, nepilnamečių pataisos namai, kalėjimai, atviros kolonijos, gydymo ir pataisos namai, laisvės atėmimo vietų ligoninės ir tardymo izoliatoriai.
     
Laisvoji rinka - rinka, kurioje dalyviai veikia be valstybės įsikišimo ir visi veiksmai joje remiasi dalyvių tarpusavio susitarimu. Laisvojoje rinkoje gaminamų prekių kiekis, resursai ir administravimo būdas yra vystomas spontaniškai, dalyvaujant anoniminiams dalyviams – gamintojams ir vartotojams.
     
Lakas - skysta medžiaga, kuri užtepta ant pagrindo sudaro kietą, skaidrią plėvelę su apsauginėmis, dekoratyvinėmis arba specialiomis techninėmis savybėmis. Plėvelė gali būti blizgi, pusiau blizgi arba matinė. Lakas yra skysta medžiaga, o ant pagrindo užteptam lakui sustingus susidaro lako danga. Tradiciniai lakai daromi iš džiūstančiųjų aliejų, dervų ir tirpiklio.
     
Langas - įstiklinta anga sienoje, šviesai į pastato vidų patekti. Paprastai langai yra gaminami iš skaidraus stiklo arba stipraus skaidraus plastiko. Lango rėmas dažniausiai gaminamas iš įvairios rūšies medienos arba plastiko.
     
Laštaka - pastato elemento padengimo skarda išorinis kraštas.
     
Lauko oro vidutinė paros temperatūra - lauko oro temperatūros vidutinis dydis, išmatuotas meteorologinės tarnybos nustatyta tvarka vienodu paros laiku.
     
Leidimas - rašytinis kompetentingos valstybės valdymo institucijos sutikimas dirbti tam tikrus vienkartinius darbus.
     
Licencijavimas - nustatymas, kad įstaigos veikla atitinka teisės aktų reikalavimus,įstaigos teisės teikti paslaugas pripažinimas ir licencijos išdavimas.
     
Liepsna - įkaitusios šviečiančios dujos arba garai, atsirandantys degimo proceso metu.
     
Lietus - kritulių rūšis, kai iš debesų į Žemės paviršių krinta atskiri vandens lašai (paprastai 0,6–3 mm dydžio). Lietus, kurio lašeliai mažesni nei 0,5 mm vadinamas dulksna.
     
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas - Lietuvos civilinės teisės sąvadas, šiuolaikiškas Nepriklausomos Lietuvos privatinės teisės kodifikacijos aktas (greta Darbo kodekso). Jis žymi privatinės socialistinės teisės tradicijos galiojimo Lietuvoje pabaigą. 2000 m. Lietuvos civilinis kodeksas - vienas naujausių bei moderniausių civilinės teisės kodeksų pasaulyje. CK priėmimas buvo antras pagal svarbą įvykis po Konstitucijos priėmimo. CK priėmimas buvo antras pagal svarbą įvykis po Konstitucijos priėmimo
     
Liga - susirgimas arba sveikatos būklė, nepaisant jos kilmės ar šaltinio, daranti ar galinti padaryti didelę žalą žmonių sveikatai.
     
Ligonis - tai asmuo, sergantis ar paveiktas fizinio negalavimo, galinčio kelti riziką visuomenės sveikatai.
     
Liktinis - Lietuvos Respublikos pilietis, per 60 dienų po privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo įstojęs į profesinę karo tarnybą.
     
Lipynė - metalinės konstrukcijos, įrengtos kamieno išorinėje pusėje, skirtos lipti į dūmtraukio viršų ir signalinių šviesų aikšteles bei nusileisti.
     
Litas (Lt) - oficialus Lietuvos pinigas, naudojamas nuo 1993 m. birželio 25 d. Litas taip pat naudotas ir tarpukario metais (1922-1940). Leidžia Lietuvos Bankas.
     
Lygios galimybės - tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.
     
Lyguma - sausumos, jūros ar vandenyno dugno paviršiaus dalis, kuriai būdingas nedidelis aukščio svyravimas (iki 200 m) ir nedidelis paviršiaus pokrypis (iki 5°). Lygumos užima 64% sausumos teritorijos.
     
Magistraliniai keliai - pagrindiniai Lietuvos keliai. Svarbiausiems iš jų, kurie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos sprendimu yra įtraukti į tarptautinių kelių tinklą suteikiamas indeksas E su atitinkamu numeriu.
     
Maistas - kiekviena medžiaga ar produktas, apdorotas, pusiau apdorotas, ar žaliava (neapdorotas produktas), skirti žmogaus mitybai. Maistui taip pat priskiriamas geriamasis vanduo, alkoholiniai gėrimai, kramtomoji guma ir kitos medžiagos bei produktai, skirti žmogui praryti, kramtyti ar vartoti, išskyrus vaistus ir kitus medicinos gaminius, narkotines bei psichotropines medžiagas, tabako gaminius.
     
Maisto produktai - pagaminti, apdoroti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai bei natūraliai užaugę arba užauginti miško uogos, vaistažolės, grybai, skirti žmonių mitybai ir paruošti žmonėms vartoti.
     
Makroekonomika - ekonomikos mokslo šaka, kurios pagrindinės tyrimų kryptys yra nedarbas, infliacija, užimtumas, bendras nacionalinis produktas, bendras vidaus produktas (BVP).
     
Malkos - medžio gabalai (paprastai pliauskos, nors gali būti ir kapoti žabai, smulkios lentų atraižos ir pan.), skirti naudoti kaip laužo, krosnies ar panašaus įtaiso kuras šilumai (rečiau - šviesai) gauti. Smulkūs deginamui skirti medienos gabaliukai (skiedros, pjuvenos) paprastai malkomis nelaikomi. Malkos yra kietojo biokuro rūšis.
     
Marketingas - procesas, kurio metu įmonės ištekliai derinami su esamais arba formuojamais klientų ar vartotojų poreikiais tokiu būdu, kad tai atitiktų visų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius. Marketingas, kaip mokslas, yra žinių ir metodų visuma apie įmonės ar individo tikslų siekimą rinkos sąlygomis.
     
Maršrutiniai taksi - iki 2004 m. gruodžio 31 d. – motorinės kelių transporto priemonės, turinčios nuo 6 iki 17 sėdimų vietų, nuo 2005 m. sausio 1 d. – autobusai, turintys, įskaitant vairuotojo vietą, nuo 10 iki 17 sėdimų vietų ir atpažinimo ženklą – plafoną, vežantys keleivius tik sėdimose vietose pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, paimantys ir išleidžiantys keleivius stotelėse arba pagal pageidavimą vietose, kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės.
     
Matininkas - įstatymų nustatyta tvarka atestuotas ir įgijęs matininko statusą asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įgaliotas atlikti teisės aktuose apibrėžtus nekilnojamojo turto objekto projektavimo bei formavimo darbus ir kadastrinius matavimus.
     
Matomas objektas - regimas daiktas, atskira jo dalis arba defektas, kuriuos reikia įžiūrėti darbo proceso metu.
     
Medynas - miško dalis, kurioje sumedėjusios augalijos ardų sandara yra vienoda, vyrauja tam tikra medžių rūšis, augalija yra panašaus amžiaus, turi bendrą augavietę ir ši miško dalis šiais rodikliais skiriasi nuo gretimų miško dalių.
     
Melioracija - tai žemės gerinimas hidrotechninėmis, kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis, norint sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, formuoti racionalią žemėveikslių struktūrą.
     
Menas - žmogaus kūrybinės veiklos išraiška. Meistriškumo ir vaizduotės panaudojimas kuriant estetinius objektus, aplinką ar patirtį kuria galima būtų dalintis su kitais žmonėmis
     
Metafora - leksinio stiliaus figūra, tropas, kai, remiantis daiktų panašumu, vieno daikto vardas, savybės priskiriamos kitam. Kiekviena metafora yra tam tikras palyginimas, bet vienanaris – pasakomas tik vienas narys (su kuo lyginama), o kitas narys (kas lyginama) nutylimas. Praleistąjį narį atkuria vaizduotė.
     
Metodas - veiklos organizavimo tvarka, tikslo siekimo būdas metodologija — metodo ar jų visumos pagrįstumo ir pritaikomumo tyrinėjimas.
     
Mėgėjiška sodininkystė - veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.
     
Mėgėjiško sodo sklypas - mėgėjiško sodo teritorijoje pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais žemės sklypas.
     
Miestų ir miestelių įtakos zonos - už miestų ir miestelių teritorijų ribų esančios teritorijos, susietos su bendra miesto ar miestelio infrastruktūra, jos tolesnio vystymo ar naudojimo perspektyvomis.
     
Miestų miškai - miestų teritorijose esantys miškai.
     
Mikroekonomika - ekonomikos šaka, tirianti vartotojų, įmonių išteklių, savininkų bei ekonomikos šakų elgseną, nagrinėjanti rinkos mechanizmą, kainų gamybos lygio nustatymo sprendimus dėl vartojimo ir pajamų paskirstymo.
     
Minimalioji mėnesinė alga (MMA) - 800 Lt
     
Minimalusis valandinis atlygis - 4,85 Lt
     
Misija - subjekto egzistavimo paskirtis, tikslas, prasmė.
     
Miškas - ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse bei kapinėse esančios medžių grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai nelaikomi mišku. Šių želdinių priežiūros, apsaugos ir naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.
     
Miško ištekliai - nenukirstas miškas, sakai, kelmai ir dervuoliai, medžių žievė, karnos ir tošis, medžių sula, kalėdiniai medeliai, kitos dekoratyvinės miško medžiagos, šakelės, vytelės, grybai, riešutai, uogos, vaisiai, vaistažolės ir vaistinės žaliavos, miško paklotė ir lapai bei miško augalija.
     
Miško naudotojai - juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijo miško ir miško išteklių naudojimo teisę.
     
Miško savininkai - valstybė, fiziniai ir juridiniai asmenys bei užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę į miškus.
     
Miško valda - nuosavybės teise valdomas miško žemės sklypas (sklypai).
     
Miško valdytojai - miško savininkai; miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės bei organizacijos, valdančios patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka joms Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kiti fiziniai ar juridiniai asmenys; užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, teisėtai įgijusios privačios miško žemės valdymo teisę.
     
Miško žemė - apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti.
     
Miškotvarka - miškų ūkio planavimo sistema, apimanti miškų inventorizaciją ir apskaitą, miškų būklės, naudojimo ir ūkinės veiklos analizę bei miškų ūkio organizavimo ir plėtros projektų rengimą.
     
Miškų grupė - miško žemės plotai, kuriuose panašūs pagrindiniai ūkininkavimo tikslai ir ūkininkavimo režimas.
     
Miškų tvarkymo schema - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, rengiamas miško valdytojų bei regionų teritorijoms ir skiriamas bendrajai miško žemės naudojimo politikai nustatyti, jų tvarkymo koncepcijai parengti.
     
Miškų urėdija - valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.
     
Mokesčio deklaracija - mokesčių mokėtojo pateikiamas mokesčių administratoriui dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie mokesčių mokėtojo apskaičiuotą mokesčio sumą už mokesčio įstatyme nustatytą laikotarpį, taip pat su mokesčio apskaičiavimu ar sumokėjimu susiję kiti duomenys.
     
Mokesčio lengvata - mokesčių mokėtojui ar jų grupei mokesčio įstatymo nustatytos išskirtinės apmokestinimo sąlygos, kurios yra palankesnės, palyginti su įprastinėmis sąlygomis.
     
Mokesčių mokėtojas - asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį. Mokesčių mokėtoju pagal šį Įstatymą laikomas ir mokestį išskaičiuojantis asmuo, tai yra šio Įstatymo nuostatos minėtam asmeniui taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojui, išskyrus tiesiogiai numatytus specialius atvejus. Muitų atžvilgiu mokesčių mokėtoju laikomas asmuo, privalantis sumokėti skolą muitinei (skolininkas).
     
Mokestis - valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti veiksmų.
     
Mokymo programa - terminas, aprėpiantis visą mokymąsi mokykloje ar kitoje mokymosi aplinkoje ir išreiškiantis jo tikslus, prielaidas bei mokymosi aplinkos ir švietimo sistemos remiamas vertybes.
     
Mokslas - sistemingas procesas, kurio tikslas yra įgyti daugiau žinių ir gilesnį supratimą; taip pat - socialinis reiškinys, kai visuomenė kuria ir kaupia žinias, panaudodama turimą mokslo infrastruktūrą bei mokslo metodus.
     
Molibdenas (Mo) - sunkiai lydomas, minkštas, pilkai plieninės spalvos metalas, milteliuose – tamsiai pilkas. Jis įeina beveik į visus plieno lydinius, ypač į tuos, kurie yra sunkiai lydomi, atsparūs korozijai bei rūgščių poveikiui. Metalas iš švino junginių buvo išgautas 1782 metais.
     
Monopolija - padėtis rinkoje, kai egzistuoja tik vienas tam tikros prekės ar paslaugos pardavėjas. Susiklosčius tokiai padėčiai konkurencijos nelieka, o visi pirkėjai tampa visiškai priklausomais nuo monopolisto.
     
Moso skalė - naudojama įvairių mineralų kietumui nustatyti. Moso skalėje aukštesnę vertę turintis mineralas paliks žymę ant žemesnio mineralo paviršiaus. Skalė sukurta 1812 m. vokiečių minerologo Friedricho Moso. Pagal šią skalę nustatomas kitų mineralų kietumas.
     
Mozilla Firefox - atviro kodo interneto naršyklė(„ugninė lapė“). Firefox yra antra pagal populiarumą po Internet Explorer. Pirmoji versija 1.0 pasirodė 2004 m. lapkričio 9 d.
     
Multimedia - informacijos pateikimas įvairias formatais: tekstas, garsas, grafika, muzika, vaizdas, internetas, skaitmeninis formatas (dvd, mp3, ogg, avi, mpeg, jpg, ...)
     
Mąstymas - mentalinis procesas, kuris leidžia būtybėms modeliuoti suvokiamą pasaulį, efektyviai pasiekti savo tikslus, troškimus. Mąstymas apima manipuliavimą informacija, sąvokų formavimą, problemos sprendimą, priežasties nustatymą ir sprendimo priėmimą.
     
Nafta - Žemės plutoje susidaręs degus skystis, aliejaus konsistencijos. Randama nuosėdinės kilmės akytose uolienose, įsisunkusi į smėlį, smiltainį, klintį. Vienas iš svarbiausių gamtinių išteklių.
     
Namų ūkis - atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė kartu tame pačiame būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas, įskaitant bendrą apsirūpinimą gyvenimui būtinomis priemonėmis.
     
Natūralus apšvietimas - dangaus skliauto tiesioginė arba atspindėta šviesa, apšviečianti darbo patalpas.
     
Nauda - kas gaunama nauja, įgyjama ir iki tol neturėta. Dažnai nauda - siejama su dabartinės situacijos pagerinimu, asmens turto padidinimu, naujų paslaugų įgyjimu. Tačiau nauda gali būti ir įvertinama kaip naujų žinių, patirties įgijimas. Verslo požiūriu tai gali būti apibūdinta kaip pelnas, kurį klientas gauna iš produkto ar paslaugos.
     
Naudingosios iškasenos - žemės gelmėse esančios gamtinės mineralinės medžiagos, kurias galima naudoti gamyboje ar kitoms reikmėms.
     
Nebaigtas statinys - statinys, kuris dėl neužbaigtų statybos darbų negali būti naudojamas pagal paskirtį ir nėra pripažintas tinkamu naudoti.
     
Negalia - sveikatos požiūriu negalia yra bet koks apribojimas ir negalėjimas (dėl pažeistos funkcijos) atlikti veiksmų, kurie yra įprasti sveikam žmogui.
     
Negyvenamasis pastatas - pastatas, kuris nėra gyvenamasis namas, bet jame yra gyvenamasis būstas .
     
Neįgalus žmogus - asmuo, kuriam nustatyta 1-a, 2-a arba 3-a invalidumo grupė, ir vaikas iki 16-os metų, kuriam yra nustatytas invalidumas nuo vaikystės.
     
Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti nekeičiant jų naudojimo paskirties arba nemažinant vertės bei ekonominės paskirties.
     
Nekilnojamojo turto objektas - žemė ir kitokie daiktai, kurie susiję su žeme, kurie negali būti perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės (statiniai, pastatai, patalpos, butai, inžineriniai įrenginiai ir kiti daiktai, kurie pagal savo paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji) ir kurie Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka gali būti aprašomi kaip atskiri daiktai. Daiktu laikomas iš gamtos išgautas arba gaminant sukurtas materialus daiktinės teisės objektas.
     
Nelaimingas atsitikimas darbe - įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys – darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina). Įvykis darbe, kai darbuotojas mirė dėl ligos, nesusijusios su darbu, nepriskiriamas prie nelaimingo atsitikimo darbe.
     
Nenukirstas miškas - augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.
     
Nešiojamosios kopėčios - tai nepritvirtintos kopėčios, pagamintos iš medžio, plastmasių, plieno, lengvųjų metalų ir kt.
     
Neto - ko nors vertė, svoris be jokių priedų (be įpakavimo).
     
Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statinio pripažinimo tinkamu naudoti, statinio naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos.
     
Norminis administracinis aktas - teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei.
     
Nukentėjusysis - apdraustasis, kurio sveikatai yra padaryta žala dėl draudiminiu įvykiu pripažinto nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba dėl draudiminiu įvykiu pripažintos nustatytos profesinės ligos.
     
Nuolatinė gyvenamoji vieta - bet kokia vieta, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudojasi.
     
Nuotekos - žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidariusios skystos atliekos, taip pat kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo.
     
Nusidėvėjimas - daikto vertės sumažėjimas per laikotarpį.
     
Obligacija - tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo teisę gauti iš obligaciją išleidusio asmens joje nustatytais terminais nominalią obligacijos vertę, metines palūkanas ar kitokį ekvivalentą arba kitas turtines teises.
     
Oksidacija - cheminė reakcija, kai medžiaga jungiasi su deguonimi, šios reakcijos metu išsiskiria energija (šiluma, šviesa arba garsas). Oksidacijai vykti reikalingas deguonis. Nuo deguonies kiekio priklauso oksidacijos greitis, išsiskiriančios šilumos ir šviesos kiekis.
     
Okupacija - teritorijos ar jos dalies užėmimas ir kontrolė, vykdomi užsienio valstybės ginkluotųjų pajėgų.
     
Oras - dujų mišinys sudarantis Žemės atmosferą. Oro litro svoris, jei temperatūra 0 °C, o slėgis 760 mm Hg (atmosferos slėgis jūros lygyje), yra 1,293 g. Sudėtis: 78,3% azoto, 20,9 % deguonies, 0,03% anglies dioksido, 0.94 % argono, taip pat nedideli kiekiai vandenilio, helio, neono ir kitų dujų. Šių dujų santykis ore iki 80 km aukščio yra toks pat bet kurioje pasaulio dalyje . Ore taip pat yra vandens garų, dulkių ir dujinių teršalų, kurių kiekis svyruoja priklausomai nuo vietovės.
     
Organizacija - žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui. Organizacija dažniausiai turi atskirą turtą bei valdymo organus. Paprastai organizacija laikoma įmonė, įstaiga, susivienijimas, visuomeninė organizacija. Organizacija gali būti juridinis asmuo.
     
Ortakis - takas orui tiekti ir išleisti.
     
Pajamų mokestis - mokestis, kuriuo pagal įstatymus apmokestinamos ekonomikos subjektų pajamos.
     
Pakankama šiluminė aplinka - pastato patalpos mikroklimato parametrų derinys, kuris ilgą laiką ir sistemingai veikdamas žmogaus organizmą gali sukelti savaime praeinančius nemalonius šilumos pojūčius, kai termoreguliacinių sistemų įtampa neviršija fiziologinio prisitaikymo galimybių. Tokia šiluminė aplinka nekenkia sveikatai bei nesukelia jos sutrikimų.
     
Paklausa (vartojimas) - santykis tarp prekių bei paslaugų kainų, jų kiekio, kurį vartotojas nori ir gali įsigyti per laikotarpį, su sąlyga, kad nesikeičia kiti rinkos elementai
     
Palaikomasis gydymas - stacionarinė medicinos pagalba pacientams, kai aiški ligos diagnozė ir nereikalingas specializuotas gydymas.
     
Palėpė - patalpa pastato pastogėje.
     
Palyginimas - panašumų ir skirtumų nustatymas.
     
Palūkanos - atlyginimas už pinigų skolinimą.
     
Palūkanos - mokestis už naudojimąsi kito pinigais. Tai – pajamos, gaunamos leidžiant kitam naudotis paskolintu kapitalu. Palūkanos yra pajamų šaltinis. Palūkanos gali būti vertinamos kaip procentais per metus išreikšta kaina, susiejanti dabartinę vertę su būsimąja. Palūkanų norma yra pagrindinė pinigų ir finansų analizės kategorija. Palūkanos – pinigų skolinimo kaina arba mokestis už sutikimą atidėti vartojimą.
     
Papildomo ugdymo įstaigos - meno (muzikos, dailės, choreografijos), sporto, kalbų, technikos bei kitokio profilio mokyklos ir centrai.
     
Paplūdimys - kintanti iš smėlio nešmenų vandens ir vėjo formuojama teritorija tarp jūros kranto linijos iki kopagūbrio ar klifo.
     
Paprastosios kopėčios - vienos dalies atremiamosios kopėčios.
     
Parapetas - sienos tęsinys virš stogo dangos.
     
Pardavėjas - Pardavėjas paprastai specializuojasi ir prekiauja tam tikros rūšies asmuo, Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ir realizuojantis prekes, pvz., maisto produktai, vaistai, tekstilės gaminiai ir drabužiai, virtuvės reikmenys, statybos medžiagos, motorinės transporto priemonės, meno kūriniai, antikvariatas ir t.t. Jis turi būti susipažinęs su prekėmis, kurias parduoda, turi galėti suteikti klientams išsamią informaciją apie jas ir turi žinoti atitinkamų prekių vertę ir kainas.
     
Pareigūnas - valstybės politikas, valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, atliekantys viešojo administravimo funkcijas ir pagal įstatymus turintys įgaliojimus duoti nepavaldiems asmenims teisės aktų nustatytus privalomus vykdyti nurodymus.
     
Pareigūno elgesys - pareigūno tarnybinė veikla (veikimas arba neveikimas) ir elgesys viešojoje veikloje ir privačiame gyvenime.
     
Pasiūla - rinkai pateiktas produktų kiekis esant nurodytai kainai.
     
Paskalis(Pa) - pagrindinis SI sistemos slėgio matavimo vienetas. Vienas paskalis yra slėgis, kai vieno niutono jėga statmenai veikia į 1 kvadratinio metro plotą. Matavimo vienetas pavadintas fiziko Blezo Paskalio garbei.
     
Paslauga - paslaugos teikėjo veiklos, skirtos kliento poreikiams tenkinti, rezultatas.
     
Paslaugos teikėjas - fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą ir teikiantis paslaugas.
     
Paslaugų gavėjas - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris profesiniais, verslo, asmeniniais, šeimos, namų ūkio ar kitais tikslais naudojasi informacinės visuomenės paslauga, ypač norėdamas ją gauti ar padaryti prieinamą.
     
Paslaugų teikėjas - fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis informacinės visuomenės paslaugą.
     
Paslėptos statinio konstrukcijos ir paslėpti statybos darbai - konstrukcijos, paslėptos vėliau sumontuotų kitų konstrukcijų, ar statybos darbai, paslėpti vėliau atliktų darbų.
     
Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai.
     
Pastato energinis naudingumas - faktiškai arba pagal apytikrius skaičiavimus sunaudojamos energijos kiekis, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį.
     
Pastatų aukštis - aukštis, skaičiuojamas statinio statybos zonoje metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško.
     
Pašalpa - reguliari piniginė socialinės apsaugos sistemos garantuojama išmoka, padedanti gavėjui patenkinti būtiniausius poreikius ar kompensuoti nepakankamas pajamas (jeigu gavėjas turi teisęį pašalpą).
     
Patalpa - statinio dalis, suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, turinti aiškią funkcinę paskirtį bei atskirą išėjimą į lauką arba į kitas patalpas.
     
Patalpos - gyvenamosios patalpos (butai) ir negyvenamosios patalpos, esančios daugiabučiame name ir nustatyta tvarka įregistruotos žemės ir Nekilnojamojo turto registre.
     
Patalpos plotas - horizontalus grindų plotas, matuojamas nuo sienų ir pertvarų apdailinto (jeigu apdailos nėra - nuo neapdailinto) paviršiaus. Prie patalpų ploto nepriskaičiuojami plotai: nišų, kurių aukštis žemesnis kaip 1,6 m, ir jose įrengtų spintų; pastogėse įrengtų patalpų plotai ir plotai po laiptais gyvenamosiose patalpose, kur aukštis nuo grindų iki lubų (laiptų apačios) mažesnis kaip 1,6 m; krosnių, židinių, viryklių (skaičiuojant ir vientiso su virykle garų rinktuvo aukštį), aukštesnių kaip 1,3 m; iki 1,5 m pločio angų plotai sienose ir pertvarose.
     
Patentas - valstybės išradėjui suteikiamos išskirtinės teisės į jo kūrinį. Mainais už išradimo paskelbimą, patento įstatymas suteikia išradėjui riboto laikotarpio monopolį naudotis išradimu. Tuo metu patento savininkas turi išskirtinę teisę į išradimą (šiuo metu tai yra 20 metų laikotarpis).
     
Paveldo objektai - atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai – kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.
     
Paveldotvarka - paveldosaugos norminių teisės aktų sistemos kūrimas, institucijų formavimas ir jų veiklos organizavimas, paveldosaugos programų projektų rengimas ir įgyvendinimas, tvarkybos administravimas, stebėsena.
     
Pelnas - ūkinės veiklos finansuose, iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais (turto padidėjimas). Pelnas gaunamas, kai veiklos generuotos pajamos viršija tai veiklai sunaudotas išlaidas. Pelno atvirkštinis variantas yra nuostolis (išlaidos didesnės nei pajamos).
     
Periodinė (cheminių) elementų lentelė - lentelinis chemijos periodinio dėsnio pavidalas, kuriame žinomi cheminiai elementai išdėstyti pagal atominį skaičių. Dėsnį atrado ir pirmąją lentelę sudarė Dmitrijus Mendelejevas 1869 m.
     
Perkamoji galia - prekių ir paslaugų kiekis, kurį galima įsigyti už apibrėžtą pinigų kiekį. Perkamoji galia yra tam tikra galia kitų žmonių atžvilgiu.
     
Pigmentas - organinė ar neorganinė medžiaga, turinti spalvą. Pigmentai suteikia spalvas augalams, gyvūnams, naudojami dailėje, dažų gamyboje.
     
Piktnaudžiavimas tarnyba - valstybės tarnautojo veika (veikimas ar neveikimas), kai tarnybinė padėtis naudojama ne tarnybos interesais arba ne pagal įstatymus ar kitus teisės aktus, arba savanaudiškais tikslais (neteisėtai pasisavinamas ar kitiems perleidžiamas svetimas turtas, lėšos ir t. t.) ar dėl kitokių asmeninių paskatų (keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat valstybės tarnautojo veiksmai, kuriais viršijami suteikti įgaliojimai ar savivaliaujama.
     
Piliastras - konstrukcinis ar dekoratyvinis architektūros elementas, vertikalus stačiakampis arba pusapvalis sienos kyšulys (panašus į iš sienos išsikišusią koloną ar stulpą).
     
Pinigai - tai Lietuvos banko išleidžiami banknotai, monetos ir lėšos sąskaitose, kitų valstybių išleidžiami banko bilietai, valstybės iždo bilietai, monetos ir lėšos sąskaitose, esantys teisėta atsiskaitymo priemonė.
     
Piniginė išmoka - pensija ar kuri kita išmoka, mokama pinigais,įskaitant visas išmokų dalis, jų padidinimą, priedus, išlyginamąsias sumas ir priemokas, taip pat vienkartines išmokas bei atsiskaitymus.
     
Pirminė sveikatos priežiūra - nespecializuota kvalifikuota asmens, įskaitant ir psichinę sveikatą, ir visuomenės sveikatos priežiūra gyvenamojoje vietoje.
     
Pyktis - emocija, kylanti, kai kliudoma patenkinti svarbų poreikį, norą. Pyktį gali sukelti išgyvenimai: grėsmė, konfliktas, neteisybė, pažeminimas, išdavystė ir kt.
     
Plakatas - didelio formato spaudos lakštas su tekstu ir vaizdu leidžiamas agitaciniais, reklaminiais, informaciniais arba mokymo tikslais.
     
Planų rengėjai - juridiniai ir fiziniai asmenys, įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
     
Planų vykdytojai - Vyriausybė arba jos įgalioti viešojo administravimo subjektai, savivaldybės administracijos direktorius, juridiniai ir fiziniai asmenys, žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai, vykdantys veiklą suplanuotoje teritorijoje, naudojantys žemę, gamtos ir kultūros išteklius.
     
Pliauska - rąstas supjaustytas į ritinio formos gabalus, kuris kirviu išilgai suskaldomas į prizmės formos gabalus. Ploni rąsteliai gali būti neskaldomi, nors juos paprastai bent sykį išilgai perskelia, kad geriau džiūtų.
     
Plienas - geležies ir anglies lydinys kuriame yra iki 2% anglies su mangano (0.3...1.8%), silicio (0.15...1.1%), sieros (iki 0.06%) ir fosforo (iki 0.07%) priemaišomis. Be to, dar gali būti legiruojančių priedų (chromo, nikelio, vario, molibdeno ir kt.).
     
Plyta - keturkampis degtas molio blokelis statybai. Plytos skirstomos į degtas ir nedegtas (žalias), molio, silikatines, ugniai atsparias.
     
Plokščias stogas - nuožulnusis nuo 0,7o iki 7o nuolydžio stogas.
     
Plotas - matas, nusakantis tam tikro erdvės regiono dydį. Objekto paviršiaus plotas lygus visų išorinių šonų plotų sumai.
     
Politinė partija - tai piliečių grupė, susibūrusi į specifinę organizaciją, kurios pagalba jie siekia dalyvauti priimant politinius sprendimus bei palaikyti tam tikrą ideologiją. Partijų pagrindinė paskirtis yra rinkimų būdu įgauti galimybę sudaryti vyriausybę ir įgyvendinti savo politines nuostatas.
     
Poreikiai - tai vidiniai – biologinės ir socialinės prigimties nulemti – motyvai, skatinantys ekonominę veiklą (vartoti sukurtus daiktus ir paslaugas). Poreikiai skirstomi į pirminius (gyvybinius – maistas, apranga) ir antrinius (sudėtingesniuosius – sveikatos apsauga, išsimokslinimas, laisvalaikis, prabanga ir pan.). Poreikiams būdinga, kad užtikrinus vienų poreikių patenkinimą, atsiranda poreikis tenkinti aukštesniuosius poreikius. Taigi – poreikių apimtys didėja. Pastebėtina, kad pirminiai poreikiai negali pakeisti vienas kitu, antriniai – gali.
     
Praba - santykinis tauriojo metalo kiekis lydinyje.
     
Pranešimas - asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
     
Prašymas - su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.
     
Prekė - bet koks daiktas (įskaitant numizmatinės paskirties pinigus), taip pat elektros energija, dujos, šilumos ir kitų rūšių energija. Preke nelaikoma kompiuterinė laikmena, jeigu jos turinį sudaro nestandartizuota programinė įranga. Nestandartizuota laikoma programinė įranga, kuri nėra masiniam naudojimui sukurta programinė įranga, kurią vartotojai galėtų savarankiškai naudoti po įdiegimo ir riboto apmokymo, reikalingo standartizuotoms operacijoms ar funkcijoms atlikti.
     
Prekė - visa tai, kas gali patenkinti poreikį ir yra siūloma rinkai, siekiant sudominti, paskatinti įsigyti ir vartoti ar naudoti. Prekė – rinkodaros komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu ir keitimu. Prekė – buhalterinės apskaitos terminas, naudojamas pardavimui skirtoms materialioms vertybėms atskirti nuo nematerialių – paslaugų.
     
Prekės ženklas - grafiškai pavaizduotas ženklas, žymintis ir atskiriantis vienam asmeniui (įmonei) priklausančias prekes nuo kitam asmeniui (įmonei) priklausančių prekių. Prekinis ženklas yra vienas rinkodaros, reklamos elementų. Geras prekės ženklas gamintojui ar prekybininkui duoda daug naudos.
     
Prekyba - savanoriški prekių ir/ar paslaugų mainai tarp kelių ar daugiau objektų (prekybininkų). Prekybos procesų visuma vadinama rinka. Bet kuriame versle yra prekybos elementų.
     
Pridėtinė vertė - skirtumas tarp firmos pagamintos produkcijos rinkos kainos ir jos gamybos žaliavų bei paslaugų kainos.
     
Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
     
Priemonė - gali būti prietaisas, sugebėjimas, rėžimas, technika, apribojimas, agentūra, instrumentas ar metodas, kuris padeda pasiekti vieną ar kelias siekiamo tikslo baigtis.
     
Prievarta - asmens privertimas ne savo noru elgtis tam tikru būdu. Gali būti pasiekiamas grasinant, žeminant ar taikant kitas spaudimo ar jėgos formas. Prievartai dažnai būdinga fizinė ar psichologinė žala, daroma tam, kad grasinimas būtų labiau įtikinamas.
     
Privalomasis draudimas - įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai asmenų grupei ar visiems asmenims reikalaujamas turėti draudimas. Privalomojo draudimo rūšis ir pagrindines nuostatas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
     
Privalomasis sveikatos draudimas - valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.
     
Privatus gyvenimas - asmeninis gyvenimas ir veikla, nesusijusi su jo tarnybine ir (ar) viešąja veikla.
     
Priverstinė konvekcija - kai medžiagos dalelės (atomai, molekulės) juda dėl kokio nors išorinio poveikio, pavyzdžiui, siurblio, maišytuvo.
     
Procesas - natūraliai vykstanti arba dirbtinai sukurta veiksmų ar operacijų seka, tikėtinai naudojanti laiko, erdvės, patyrimo ar kitus išteklius, sukelianti tam tikrą rezultatą. Procesas paprastai sudarytas iš etapų.
     
Profesinė liga - ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas profesine liga.
     
Profesinio mokymo įstaigos - profesinės mokyklos ir specializuotos (reabilitacinės) profesinės mokyklos (centrai), įgyvendinančios pagrindinį profesinį mokymą.
     
Projektavimas - veikla, kurios tikslas, atlikus tyrimus, derinimus, parengti statinio projektą.
     
Projektavimo specialios sąlygos - valstybės valdžios institucijų ir savivaldos vykdomųjų institucijų specialius reikalavimus nustatančios sąlygos, kurios parengiamos tik tuo atveju, kai nėra atitinkamų normatyvinių dokumentų ar kai tie reikalavimai priklauso nuo statinio ir statybos sklypo konkrečios vietos ir jo aplinkos.
     
Projektavimo techninės sąlygos - reikalavimai prijungti statinį ir statybos sklypą prie bendro naudojimo inžinerinių tinklų ar transporto komunikacijų arba juos tiesti.
     
Projektuotojas - juridinis asmuo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statinių projektavimo veikla; fizinis asmuo, juridinio asmens teisių neturinti įmonė - individuali (personalinė), ūkinė bendrija, nustatyta tvarka įsigiję patentą šiai veiklai; statybos mokslo įstaigos ir aukštųjų mokyklų statybos profilio padaliniai; užsienio valstybės projektavimo firma.
     
Protestas - išskirtinai atvira reakcija į susidariusią visuomenės situaciją. Protestai paprastai vyksta miestų centruose, kur protestuotojai gali sulaukti daugiausia dėmesio, naudojama įvairi simbolika, vėliavos, protesto šūkiai. Protestai prieš valdžios veiksmus rengiami prie valdžios įstaigų: parlamento, vyriausybės, prezidentūros. Protestuojant prieš užsienio valstybių veiksmus, protestuotojų taikiniais tampa tų šalių ambasados, kitos atstovybės.
     
Putų polistirenas (polistirolas arba putplastis) - medžiaga, pagaminta iš dujomis išpūsto polistireno. Tokiu būdu medžiaga tampa daug lengvesnė ir pasižymi mažesniu šiluminiu laidumu. Putų polistirenas naudojamas kaip pakavimo medžiaga, patalpų apšiltinimui ir kt.
     
PVM mokėtojas - asmuo, mokesčio administratoriaus įregistruotas PVM mokėtoju, įskaitant ir kitokį identifikavimą PVM tikslais, jeigu turimas atitinkamas identifikavimo numeris, išskyrus asmenų identifikavimą kompensacinio PVM tarifo schemos tikslais.
     
PVM sąskaita-faktūra - dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus šiame Įstatyme tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. Kai toks dokumentas išrašytas atsiradus prievolei jį išrašyti kitoje valstybėje narėje, jis laikomas PVM sąskaita-faktūra, jeigu atitinka tos valstybės narės reikalavimus, keliamus tokiu atveju išrašomai PVM sąskaitai-faktūrai.
     
Racionalus - protingas, protiškai tikslingas, protiškai būtiškas.
     
Rajoniniai keliai - keliai, jungiantys miestus, stambesnes kaimo gyvenamąsias vietoves ir magistralinius bei krašto kelius.
     
Rangovas - juridinis asmuo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statybos veikla; fizinis asmuo, juridinio asmens teisių neturinti įmonė - individuali (personalinė), ūkinė bendrija, nustatyta tvarka įsigiję patentą šiai veiklai; užsienio valstybės statybos firma.
     
Recesija - ekonomikos augimo sustojimas ar nuosmukis tris mėnesius iš eilės. Recesijos metu krinta vertybinių popierių kursai, visiškai neauga ar net sumažėja bendrasis vidaus produktas, išauga infliacija, bedarbystė.
     
Reklama - žinių, duomenų apie ką nors skleidimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, padidinti paklausą. Informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus (vartotojus, tikslinę grupę) atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu.
     
Rekonstravimas - statybinė veikla, kurios tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį.
     
Rekreacija - žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas, žmogaus laisvalaikio veikla, kurios tikslas – poilsiauti, keliauti bei gydytis sanatorijose, kurortuose.
     
Rekvizicija - atlygintinas negrąžintinas turto paėmimas iš savininko ar turto valdytojo visuomenės poreikiams, atlyginant turto vertę jo savininkui nedelsiant po nepaprastosios padėties atšaukimo.
     
Reljefas - nelygumų sausumoje, vandenynų ir jūrų dugne visuma. Dabartinį pasaulio ar atskiros vietovės reljefą sukūrė Žemės geologiniai egzogeniniai ir endogeniniai procesai.
     
Remontas - statybinė veikla, kurios tikslas iš dalies arba visiškai atkurti statinio techninę būklę pagal statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus arba pagerinti statinio naudojimo savybes.
     
Rezervatas - saugoma teritorija, įsteigta išsaugoti bei tirti moksliniu požiūriu ypač vertingus gamtinius ar kultūrinius teritorinius kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros vertybių autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugą. Šiose teritorijose nustatoma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę veiklą.
     
Rėmėjas - asmuo, materialiai remiantis kokią nors veiklą (sportas, švietimas, kultūra, mokslas...). Rėmėjas teikia paramą, kadangi jam tai naudinga – yra garsinamas jo vardas, renginiuose publikuojamas organizacijos aprašymas, logotipas arba kitaip viešinama informaciją apie asmenį.
     
Riaušės - pilietinio nepaklusnumo forma, pasireiškianti spontanišku smurto, vandalizmo, nusikaltimų protrūkiu. Riaušės dažniausiai kyla neplanuotai, chaotiškai, veikiant masinei psichologijai.
     
Riboženklis - žemės sklypo formavimo ir jo naudojimo elementas, vietovėje nustatantis tikslią žemės sklypo ribos posūkio vietą. Riboženklių gaminimo ir naudojimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija, atliekanti žemės administravimo ir kadastro veiklos priežiūrą.
     
Riedulys - bet koks suapvalintas akmuo, didesnis nei 200 mm skersmens. Kampuoti akmenys yra vadinami luitais. Vieni rieduliai yra nesunkūs, juos galima paridenti rakomis, o kiti per dideli ir sunkūs.
     
Rinka - visuma santykių tarp realių ir potencialių pirkėjų ir pardavėjų, laisvai, be išorinės prievartos, perkančių prekes bei paslaugas. Pagrindiniai rinkos dalyviai yra vartotojai (pirkėjai) ir gamintojai (pardavėjai).
     
Rinkodara - pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo procesas, kurio metu suformuojama vienokio ar kitokio pobūdžio rinka bei verslo įmonės ar individo tikslų siekimo toje rinkoje sąlygos.
     
Rizika - potencialiai galimi laukiamų rezultatų pakitimai. Rizikuoti reiškia priimti sprendimą tiksliai nežinant jo rezultatų bei pasekmių.
     
Rusenimas - beliepsnis kietų degių medžiagų degimas, kuomet medžiaga intensyviai oksiduojasi. Rusenimo pavyzdys yra žarijos lauže ar krosnyje, degantis tabakas cigaretėje.
     
Rūgštis(HA) - tai bet koks cheminis junginys, kurį ištirpinus vandenyje tirpalo pH tampa mažesnis už 7. Žinomiausios rūgštys: acto rūgštis (maisto priedas), druskos rūgštis, sieros rūgštis, askorbo rūgštis (vitaminas C).
     
Rąstas - tam tikrų matmenų ritinio formos medienos gabalas, gaunamas skersai supjausčius medžio kamieną (kartais ir labai storas šakas), kurio ilgis daug kartų didesnis už skersmenį.
     
Salė - tam tikrų matmenų (dydžio) uždara (dengta) patalpa, turinti reikiamą įrangą, inventorių kūno kultūros pamokoms, sporto šakų pratyboms ir varžyboms saugiai rengti. Salės gali būti universalios (kelių sporto šakų pratyboms ir varžyboms) ir specialios (vienos sporto šakos, pvz., gimnastikos, pratyboms).
     
Samprata - elementarus objekto supratimo konceptualizavimas savimonė — savęs kaip esaties suvokimas; jį įgalinantis procesas —savivoka.
     
Sandoris - asmens veiksmas, kuriuo siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines subjektines teises ir pareigas (LR CK 1.63 str.). Dauguma civilinių teisinių santykių atsiranda sandorių pagrindu.
     
Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro minėti kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas (įvažiuojama į kelią iš esančių šalia jo teritorijų). Sankryža yra reguliuojama, jeigu eismą joje reguliuoja šviesoforai arba reguliuotojas.
     
Santykinio skurdo lygis - tai gyventojų, kurių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos yra mažesnės, negu tam tikru metodu apskaičiuota skurdo riba, dalis. Šiame pranešime pateikiamas santykinio skurdo lygis apskaičiuotas naudojant skurdo ribą, lygią 60 procentų ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos.
     
Saugi paslauga - bet kokia paslauga, kuri teikiama pagal numatytas sąlygas ir nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų paslaugos saugos reikalavimų, jos teikimo metu ar po to nekelia jokios rizikos arba kelia žmonių gyvybei ir sveikatai ne didesnę riziką negu ta, kuri teisės aktuose nustatoma kaip leistina.
     
Saugomos teritorijos - sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).
     
Saugomų teritorijų apsauga - procesas, susidedantis iš saugomų teritorijų planavimo bei projektavimo, konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo, kontrolės, taip pat aplinkosauginio švietimo.
     
Savanoriškas draudimas - draudimas, vykdomas savanorišku draudėjo ir draudimo įmonės susitarimu, patvirtintu draudimo sutartimi.
     
Savavališka statinio statyba - statinio (jo dalies) statyba be šio Įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas, kai statybos leidimas jau netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju – neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios), taip pat kai teismas statybos leidimą pripažino neteisėtu; statinio (jo dalies) statyba turint galiojantį statybos leidimą (nesudėtingo statinio atveju – turint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą privalomąjį dokumentą), tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y. keičiama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio ar jo dalių paskirtis, leistinas sklypo užstatymo tankis, leistinas statinio aukštis, nesilaikoma saugomos teritorijos apsaugos reglamento ar kultūros paveldo statinio laikinojo apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat paveldosaugos reikalavimų.
     
Savikaina - prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė gamintojui ar paslaugos teikėjui. Įmonių ar įstaigų vadovai, žinodami savikainą, gali lengviau nustatyti kainą, planuoti pelną, o jei pardavimo kaina mažesnė už savikainą – nuspręsti negaminti produkcijos ar nebeteikti paslaugų.
     
Savivaldybė - valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą.
     
Savivaldybės institucijos - atstovaujamoji institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais.
     
Seimas - Lietuvos parlamentas, nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Seimą sudaro tiesiogiai ir slaptu balsavimu ketveriems metams išrinktas 141 Seimo narys.
     
Seimas - Lietuvos parlamentas, nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Seimą sudaro tiesiogiai ir slaptu balsavimu ketveriems metams išrinktas 141 Seimo narys. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.
     
Seimo pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo vadovas, renkamas Seimo daugumos balsais Seimo kadencijos laikotarpiui.
     
Seimo valdyba - Lietuvos Respublikos Seimo vykdomoji institucija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui.
     
Sėkmė - tai, kas atsitinka asmeniui nepriklausomai nuo jo valios, tai, kaip jam sekasi. Tai gali būti tiek geras dalykas – aplankė sėkmė, tiek blogas – trūksta sėkmės. Dažniausiai siejama su kryptingų įvykių serija, kuri įvyksta atsitiktinai.
     
Siela - sudaiktintas abstraktus gyvasties fakto supratimas.
     
Siena - statmena pastato dalis, ribojanti pastato vidų nuo išorės ar vieną patalpą nuo kitos.
     
Sintezė - atskirų dalių jungimas į vientisą visumą.
     
Skečiamosios kopėčios - kopėčios, kurias sudaro dvi paprastosios kopėčios, viršuje sutvirtintos vyriais ir pastatytos A raidės forma. Jos gali būti vienpusės, dvipusės, su darbo aikštele ir pan.
     
Skystis - viena iš medžiagos agregatinių būsenų. Skysčiai yra takūs, jų formą įprastinėmis sąlygomis nulemia indo forma. Skysčio molekulės neturi fiksuotos padėties – jos laisvai juda visame tūryje, susidurdamos viena su kita ir keisdamos trajektorijas.
     
Skundas - asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
     
Slaugos namai - reabilitacijos įstaiga, skirta teikti priežiūrai tiems asmenims, kurių nereikia guldyti į ligoninę, bet kurie negali pasirūpinti savimi ar kuriais negali pasirūpinti jų artimieji namuose.
     
Slėgis - fizikinis dydis, jėgos veikimas į plotą. Kiekybiškai jis apibūdinamas kaip jėga, statmenai veikianti ploto vienetą. Slėgio matavimo prietaisas vadinamas manometru.
     
Smalkės - anglies monoksidas. Krosnyje esant aukštai temperatūrai bei deguonies trūkumui degančios medžiagos oksiduojasi ne iki galo. Tokios sąlygos susidaro, pavyzdžiui, per anksti užstūmus krosnies sklendę. Kartais išsiskiria balti bei aitraus kvapo dūmai kartu su anglies monoksidu, kuris neturi nei spalvos, nei kvapo. Tiksliau būtų teigti, kad anglies monoksidas yra smalkių sudedamoji dalis.
     
Smėlis - nuosėdinė uoliena, sudaryta iš nuotrupinių dalelių, kurių skersmuo svyruoja nuo 0,063 mm iki 2 mm. Smėlis naudojamas betono, stiklo gamyboje, vandens filtruose.
     
Sniegas - atmosferos krituliai, susidedantys iš snaigių. Snaiges sudaro arba taisyklingi ledo kristalai (plokštelės, stulpeliai, žvaigždutės), arba kristalų kompleksai (ežiai, sąsagos). Jų skersmuo – nuo <1 mm iki kelių milimetrų. Sukibusios snaigės sudaro sniego dribsnius (iki kelių centimetrų dydžio). Snaigių vidutinė masė 0,1–3,0 mg, stambių dribsnių – iki 0,5 g.
     
Socialinė padėtis - fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų sistemai priklausančiose įstaigose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis i i r (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.
     
Socialinė parama - pagalba, teikiama pinigais arba natūra asmenims, kurie neturi išteklių būtiniesiems poreikiams patenkinti.
     
Socialinė pašalpa - nesiejama su įmokomis valstybės (savivaldybės) mokama pašalpa neturintiems nustatytų pajamų asmenims. Lt piniginė pašalpa, skiriama asmeniui, jei dėl tam tikrų priežasčių jo šeimos pajamos yra mažesnės už nustatytas valstybės remiamas pajamas.
     
Socialinė rizika - Tikėtini įvykiai (dažniausiai tai pajamų praradimas dėl senatvės, nedarbo, ligos arba papildomos išlaidos vaikams auginti), nuo kurių padarinių yra numatytos socialinės apsaugos priemonės.
     
Sodininkas - fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjiška sodininkyste.
     
Sodo namas - nesudėtingas poilsiui skirtas statinys.
     
Spalva - pojūtis, kurį žmogui formuoja specifinė spalvinės regos sistemos organizacija. Spalva taip pat yra objektų ar šviesos šaltinių savybė. Spalva nusako atspalvio vietą spektre: raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, žydra, violetinė – kaip vaivorykštėje.
     
Specialìstas - žmogus, gerai išmanantis kokią nors sritį, dalyką; mokantis kurį nors darbą, kurios nors specialybės atstovas; žinovas; teismo proceso dalyvis (teismo ekspertas); profesinis vardas, titulas. Palyginti su eksperto specialisto žinios, kvalifikacija yra žemesnė (siauresnė).
     
Specialiosios priemonės - priemonės, skirtos savigynai, asmenims sulaikyti ir asmenims ar gyvūnams sutramdyti arba neutralizuoti, kai jie kelia ar gali kelti grėsmę sulaikytojui ar aplinkiniams, taip pat skirtos priverstiniam transporto priemonių stabdymui.
     
Specialusis planas (projektas) - teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.
     
Specialūs reikalavimai - valstybės valdžios institucijų pagal įstatymų joms suteiktą kompetenciją normatyvinių dokumentų nustatyti privalomi aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, higienos, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos, branduolinės energetikos saugos ir kiti reikalavimai, susiję su įvairiomis žmonių veiklos sritimis (tarp jų su projektavimu, statyba, statinių atidavimu naudoti, statinių naudojimu ir nugriovimu).
     
Sporto klubas - speciali patalpa, kurioje renkasi ribotas skaičius vienodo pomėgio žmonių, norinčių tobulinti savo meistriškumą arba turiningai leisti laisvalaikį.
     
Sporto statiniai - specialūs atskiri arba kompleksiniai statiniai kūno kultūros ir sporto pratyboms, varžyboms. Statiniai yra pagrindiniai (stadionai, sporto aikštynai, plaukimo ir irklavimo bazės, sporto rūmai, plaukyklos, maniežai, specializuotos sporto salės) ir pagalbiniai (pratybų aikštės, salės, administraciniai pastatai, medicinos punktai, teisėjų, trenerių patalpos).
     
Standartas - bendras susitarimas dėl kažko, nustatant normas, taisykles ir reikalavimus. Pagal tai, kas ir kaip gali susitarti ir kaip tie susitarimai bus skelbiami bei pagal jų veikimo principus, standartai gali būti skirstomi į atviruosius (laisvus) ir uždarus (kurie dažniausiai priklauso vienam gamintojui arba gamintojų grupei – kitaip sakant jie yra nuosavybiniai). Dokumento formatas taip pat yra standartas.
     
Statinio projektas - normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatyta kompleksinė techninė dokumentacija (tekstas, skaičiavimai, brėžiniai), skirta statinio statybai įteisinti ir statyti.
     
Statinio architektas - architektas, kuris yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir (arba) statinio projekto architektūrinės dalies vadovas. Statinio architektu gali būti ir fizinių asmenų grupė.
     
Statinio inžinerinės sistemos - statinio patalpų inžinerinės sistemos (jų dalys, stovai), skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti: vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, šiukšlių šalinimo, žmonėms vežti skirtų liftų ir kitos sistemos bei jų reguliavimo, valdymo, automatizavimo ir signalizacijos sistemos.
     
Statinio kapitalinis remontas - statinio remontas, kai: statinio susidėvėjusios laikančiosios konstrukcijos (išskyrus laikančiąsias sienas, karkasą ir pamatus, kurie tik stiprinami) keičiamos į tokias pat ar ilgaamžiškesnes bei geresnes naudojimo savybes turinčias laikančiąsias konstrukcijas ar esamos laikančiosios konstrukcijos stiprinamos; iš dalies keičiama statinio fasadų išvaizda (keičiama dalis fasado elementų ar įrengiami papildomai nauji elementai – balkonai, durys, langai, architektūros detalės, keičiama susidėvėjusi statinio išorės apdaila į tokio pat tipo kaip buvusi ar į kitą apdailą); keičiamos susidėvėjusios statinio bendrosios inžinerinės sistemos ar jų elementai į kitas tokio pat tipo sistemas (elementus) nedidinant jų pralaidumo; įrengiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos; atliekami technologinių įrenginių bei technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto darbai, nurodyti normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
     
Statinio naudojimas - esminių statinio reikalavimų pagrindu sukurto statinio savybių panaudojimas naudotojo poreikiams tenkinti.
     
Statinio naudotojas - statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu.
     
Statinio paskirtis - statinio viešajame registre nurodytas statinio naudojimo tikslas (žmonėms gyventi, ūkinei komercinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomus reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
     
Statinio priežiūra - šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą.
     
Statinio projektavimo sąlygos - privalomieji reikalavimai, jeigu jie nenustatyti ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose: tiesti komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus, prijungti prie jų statinio ir technologines inžinerines sistemas, taip pat statybos sklypo inžinerinius tinklus; nutiesti susisiekimo komunikacijas, prijungti prie jų statybos sklypo susisiekimo komunikacijas; savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) nustatomi statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistiniai reikalavimai, atitinkantys šio ir kitų įstatymų bei teritorijų planavimo dokumentų nustatytus statybos sklypo (ar teritorijos) tvarkymo ar apsaugos reikalavimus (reglamentą), atsižvelgiant į statinio paskirtį, konkrečią statybos vietą, gretimybes bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su statinio statyba; daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų rekonstravimo ir gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo reikalavimai; planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytais atvejais); aplinkos apsaugos institucijos nustatyti gamtos išteklių naudojimo reikalavimai (tuo atveju, kai neprivalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, bet užbaigus statyti statinį yra reikalingas šios institucijos leidimas naudoti gamtos išteklius); už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos patvirtintas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reglamentas (arba laikinas reglamentas), kurio sąvoka apibrėžta Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme; Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas saugomos teritorijos reglamentas (arba laikinas reglamentas), kurio sąvoka apibrėžta Saugomų teritorijų įstatyme; kiti įstatymų nustatyti reikalavimai.
     
Statinio remontas - statybos rūšis, kai yra tikslas iš dalies arba visiškai atkurti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytas statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Statinio remontas skirstomas į statinio kapitalinį remontą ir statinio paprastąjį remontą.
     
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas - architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
     
Statinio statybos vadovas - statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja statybos darbams, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
     
Statinys - pastatas, priestatas, tiesinys (inžineriniai tinklai, keliai ir pan.), statinio sklypas ir visa tai, kas statoma (montuojama, tiesiama) ar pastatyta (sumontuota, nutiesta) naudojant statybines medžiagas, statybos gaminius, statybos dirbinius ir yra pastoviai tvirtai sujungta su žeme. Tai gyvenamieji namai, pramonės, transporto, žemės ūkio, komercijos, sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, valstybės valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų ir kiti pastatai, taip pat tiltai, viadukai, pėsčiųjų perėjos, tuneliai, vandentiekio bokštai, rezervuarai, hidrotechnikos įrenginiai, vandens ir nuotekų valymo įrenginiai, pylimai, atraminės sienutės, keliai, gatvės, aikštės, inžineriniai tinklai, monumentalios skulptūros ir kt.
     
Statinys - visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną).
     
Statyba - veikla, kurios tikslas – pastatyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį.
     
Statybinės atliekos - atliekos, susidarančios statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo metu.
     
Statybinės medžiagos - gamtinės arba pramoniniu ar kitu būdu pagamintos medžiagos, naudojamos statybai.
     
Statybos gaminiai - pramoniniu būdu gaminami ir stacionariai naudojami gaminiai, kurie patenka į rinką (statybinės medžiagos, elementai, pavienės ar sukomplektuotos statinių ir įrenginių dalys).
     
Statybos dirbiniai - nepramoniniu būdu (dirbtuvėse ar statybos aikštelėse) pagaminti gaminiai.
     
Statybos darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai). Specialiųjų darbų rūšys nustatomos normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.
     
Statybos inžinieriaus veikla - veikla, kuri vykdoma turint statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją.
     
Statybos inžinierius - fizinis asmuo, turintis dokumentus, suteikiančius teisę verstis statybos inžinieriaus veikla naudojantis inžinieriaus profesine kvalifikacija, įsisteigimo bei paslaugų teikimo teise, kurie yra išduoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, patikrinus jų turėjimo faktą ir pripažinus juos Lietuvos Respublikoje. Šie dokumentai, išduoti bet kurioje kitoje valstybėje, pripažįstami Lietuvos Respublikoje, patikrinus, ar jie suteikia statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir teisę verstis statybos inžinieriaus veikla toje valstybėje ir ar atitinka Lietuvos Respublikoje šiai veiklai keliamus reikalavimus. Sąvoka „statybos inžinierius“ taikoma inžinieriui, kurio išsilavinimas suteikia profesinę kvalifikaciją, reikalingą užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis.
     
Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį.
     
Statybos sklypas - žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami statybos darbai.
     
Statybos techninis reglamentas (STR) - normatyvinis dokumentas, kuris nustato privalomus statybos techninius reikalavimus.
     
Statybvietė - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). Nesutapimo atveju statybvietės dalimi taip pat laikomas žemės plotas, kurio statytojas nevaldo nuosavybės teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir kurio ribas nustato statytojo ir šio žemės ploto savininko (ar asmens, disponuojančio žeme) sutartis; statinys – kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje.
     
Statytojas (užsakovas) - fizinis arba juridinis asmuo, kuris investuoja kapitalą į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas perduoda kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui).
     
Stiklas - vientisa amorfinė kieta medžiaga, paprastai gaminama labai greitai užšaldant tąsią išlydytą medžiagą, neleidžiant susidaryti įprastai kristalinei formai. Grynas stiklas yra permatoma, sąlyginai tvirta, mažai susidėvinti, neveikli ir biologiškai neaktyvi medžiaga, iš kurios galima formuoti labai lygius, nelaidžius paviršius. Stiklas yra labai trapus, bet tiek trapumas, tiek ir kitos savybės gali būti visai pakeistos dedant priemaišų ar specifiškai apdorojant karščiu.
     
Stilius - veiklos maniera, tam tikrų būdingų ypatumų rinkinys, pagal kurį galima atpažinti.
     
Stoginė - inžinerinis statinys, stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų) žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės, kuris gali būti atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato.
     
Stogo elementai - vėdinimo kanalai ir kaminėliai, alsuokliai, stoglangiai, dūmtraukiai, deformacinės siūlės, antenos ir kitos stoge ir virš stogo esančios konstrukcijos.
     
Stogo latakas - nuožulnus lovio tipo dviejų stogo šlaitų sankirtos ruožas arba įtvirtintas prie atbrailos latakas.
     
Strategija - veiksmų planas arba schema tikslo įgyvendinimui.
     
Streikas - masinis darbuotojų atsisakymas atlikti darbą, kol nebus patenkinti keliami reikalavimai.
     
Studentas - asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje.
     
Studentas - žmogus, kuris mokosi aukštojoje mokykloje (kai kuriose šalyse – ir vidurinėse mokyklose, koledže). Studentai sudaro inteligentijos dalį, savitą socialinę, demografinę grupę, kuriai būdinga bendra veiklos sritis – mokymasis, žinių ir įgūdžių įgijimas, rengimasis tapti aukštos kvalifikacijos specialistais.
     
Superkomanda - nuo 3 iki 30 darbuotojų grupė, susibūrusi iš skirtingų organizacijos sričių ir dirbanti kartu, kad išspręstų problemas, su kuriomis susiduria kasdien. Nuo kitų komandų skiriasi tuo, kad ignoruoja tradicinę židinio hierarchiją (kai darbininkai yra apačioje, o vadovai viršuje), o dėl jų sumažėja karjeros laiptelių, kuriais galima kopti aukštyn. Gerai organizuotos superkomandos valdo pačios save.
     
Supratimas - protinis aplinkos įsisavinimas.
     
Surenkamosios (sudedamosios) kopėčios - kopėčios, kurias sudaro dvi ar daugiau paprastųjų kopėčių sekcijos, kurias galima surinkti prie naudojantis arba visiškai išardyti saugant ar gabenant.
     
Sutartis - 2-jų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Sutartys gali būti: dvišalės ir vienašalės, vartojimo, pirkimo pardavimo ir kitos.
     
Sveikatos draudimas - draudimas, garantuojantis išmokas susirgus arba patyrus traumą; gali būti kompensuojamos gydymo išlaidos ir (arba) prarastos pajamos.
     
Sveikatos priežiūra - ligonių gydymas, reabilitacija bei ligų profilaktika.
     
Sąnaudos - visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas.
     
Sąvoka - sąmonės forma, reiškiama žodžiais ir funkcionuojanti kaip mąstymo turinio elementas. Sąvokos suteikia mąstymui operavimo bendrybėmis pobūdį. Sąvokos fiksuojamos vienomis ar kitomis kalbinėmis formomis ir sudaro atitinkamų kalbos išraiškų prasmę.
     
Šaltasis metų laikotarpis - metų laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne aukštesnė kaip plius 10 C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą.
     
Šauktinis - karo prievolininkas, Karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka ir būdais iki nustatyto amžiaus neatlikęs privalomosios pradinės ar alternatyviosios tarnybos ir nuo jos neatleistas. Nuo šaukimo komisijos paskyrimo atlikti privalomąją karo tarnybą iki kario statuso įgijimo šauktinis vadinamas naujoku.
     
Šeiminis namų ūkis - namų ūkis, kurį sudaro du arba daugiau asmenų, susijusių vedybiniais ar giminystės ryšiais. Tai gali būti sutuoktinių/sugyventinių pora be ar su vaiku(-ais) arba vienas iš tėvų su vaiku(-ais) su arba be kitais asmenimis ir pan.
     
Šildymo sezonas - laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių sprendimais pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą.
     
Šiltasis metų laikotarpis - metų laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra aukštesnė negu plius 10 C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą.
     
Šiltnamio efektas - procesas, kurio dėka atmosferos sugeriamas infraraudonasis spinduliavimas šildo planetą.
     
Šiluma - energijos perdavimo forma. Šilumos kiekis lygus perduotos ar gautos energijos kiekiui. Ji skleidžiama trim būdais konvekcija, šiluminiu laidumu ir šiluminiu spinduliavimu.
     
Šiluminio komforto aplinka (šiluminis komfortas) - pastato patalpos mikroklimato parametrų derinys, kuris mažiausiai veikia organizmo termoreguliacinės sistemos veiklą ir ilgą laiką arba sistemingai veikdamas žmogaus organizmą nesukelia nemalonių žmogui pojūčių bei sveikatos sutrikimų.
     
Šiluminis laidumas - savaiminis šiluminės energijos atidavimo procesas per medžiagą (kietaisiais kūnais, rečiau – skysčiais bei dujomis) iš aukštesnės temperatūros regiono į žemesnės. Procesas stengiasi išlyginti temperatūrinį skirtumą. Šiluminis laidumas gali būti apibūdintas ir kaip energijos perdavimas iš vienos medžiagos į kitą.
     
Šlaitinis stogas - stogas, kurio šlaitų nuolydis didesnis nei 7o.
     
Šlapdriba - kritulių rūšis, tarpinė tarp sniego ir lietaus. Šlapdribos metu krentančios snaigės yra pusiau ištirpusios, todėl limpa prie paviršių, o nusileidusios ant žemės ar kito paviršiaus dažnai išsyk ištirpsta. Tai vyksta, nes oro temperatūra prie žemės paviršiaus teigiama arba lygi 0°C, tačiau aukštesniuose sluoksniuose ji neigiama, todėl susidaro snaigės.
     
Švari patalpa - patalpa sveikatos priežiūros įstaigoje arba skirta gaminių surinkimui, kurios ore turi būti labai ribotas kiekis dulkių, pūkelių arba ore sklandančių ligų sukėlėjų. Paprastai tokių patalpų sienos yra tokios, kad negalėtų kauptis dulkės. Oro drėkintuvai arba filtrai skirti iki minimumo sumažinti dulkių, pūkelių ir kt. dalelių kiekį.
     
Švenčių dienos - 1) sausio 1-ąją - Naujųjų metų dieną; 2) vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną; 3) kovo 11-ąją - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną; 4) sekmadienį ir pirmadienį - krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis; 5) gegužės 1-ąją - Tarptautinę darbo dieną; 6) pirmąjį gegužės sekmadienį - Motinos dieną; 7) pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną; 8) birželio 24-ąją – Rasos ir Joninių dieną; 9) liepos 6-ąją - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną; 10) rugpjūčio 15-ąją - Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną); 11) lapkričio 1-ąją - Visų Šventųjų dieną; 12) gruodžio 25-ąją ir 26-ąją - Kalėdų dienomis.
     
Taisyklė - iš įvairių dėsningumų, patirties, pažinimo išvesta nuostata, direktyva, susitarimas, nustatytas kaip taikytinas, privalomai galiojantis tam tikroje srityje.
     
Talentas - gabumų visuma, padedanti gauti naują bei originalų, reikšmingą visuomenei rezultatą ar produktą. Talentingais laikomi žmonės, kurie intelekto koeficientas (IQ) siekia 130.
     
Talkininkas - fizinis asmuo, tarpusavio susitarimu ūkyje atliekantis neapmokamą darbą.
     
Taryba - koleginalus valdymo ar patariamasis organas, paprastai sudarytas iš keleto ar daug narių.
     
Tarnybinė etika - įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigūno veiklos ir socialiai orientuotų etiško elgesio normų visuma.
     
Tarnybinė veikla - pareigūno veikla, atliekant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
     
Tarnybinis nusižengimas - statute nustatyta veika (veikimas ar neveikimas), kuria statutinis tarnautojas neatlieka pareigų ar jas netinkamai atlieka, pažeidžia įstatymus ar kitus teisės aktus.
     
Tarptautinis maršrutas - tai: a) transporto priemonės atveju, maršrutas tarp dviejų patekimo vietų daugiau nei vienos valstybės teritorijoje arba maršrutas tarp dviejų patekimo vietų tos pačios valstybės teritorijoje ar teritorijose, jei transporto priemonė kelionės metu buvo bet kurios kitos valstybės teritorijoje, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su tokiu buvimu; b) keliautojo atveju, maršrutas, kai įvažiuojama į valstybės, kuri nėra ta valstybė, kurios teritorijoje prasidėjo keliautojo maršrutas, teritoriją
     
Techninė specifikacija - dokumentas (dokumento dalis), kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktų techninės specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai.
     
Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo naudoti techninį įvertinimą pagal statinio, kuriame numatoma šį produktą naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.
     
Technologija - sąvoka, apibūdinanti mokslinių ir gamtos išteklių praktinį pritaikymą, dažniausiai sukuriant materialų objektą. Technologija taip pat reiškia žmogaus sukurtų gamybos procesų visumą, pavyzdžiui, tekstilės, maisto technologija, medicinos, vaistų gamybos, kompiuterinė technologija, ir kitos.
     
Technologija - sąvoka, apibūdinanti mokslinių ir gamtos išteklių praktinį pritaikymą, dažniausiai sukuriant materialų objektą. Technologija taip pat reiškia žmogaus sukurtų gamybos procesų visumą.
     
Technologinės inžinerinės sistemos - gamybinės paskirties sistemos statinyje vykstantiems technologijos procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti. Tai technologinėms reikmėms skirtos vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, kuro tiekimo, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) bei informacijos, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, dūmų, buitinių atliekų šalinimo, krovininių liftų bei kitos sistemos.
     
Teisė - pretenzijų, laisvių, įgalinimų, atsirandančių teisės normų pagrindu, visuma.
     
Temperatūra - fizikinė sistemos savybė, nusakanti objektų šiltumą: aukštesnės temperatūros objektas yra karštesnis.
     
Teritorijų planavimas - nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.
     
Teritorijų planavimo specialistas - aukštąjį išsilavinimą ir atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumento rengimui ar jį rengiantis.
     
Terminas - konkretus (įstatymo arba sutarties nustatytas) laiko tarpas, per kurį galima ir privaloma atlikti tam tikrus teisinius veiksmus. Terminas gali būti nustatomas metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis, valandomis ar trumpesniais laiko vienetais arba apibrėžiamas įvykiu, kuris būtinai turi įvykti. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos arba nuo įvykio, kuriuo apibrėžta termino pradžia, išskyrus atvejus, kai įstatyme arba sutartyje yra nustatyta kitaip. Terminas pasibaigia atitinkamą dieną.
     
Termino pradžia - prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų nenumatyta ko kita.
     
Termoizoliacinis sluoksnis - termoizoliacinės medžiagos sluoksnis tarp kamieno ir futeruotės.
     
Testamentas - dokumentas, kuriuo asmuo (testatorius) nurodo kitų asmenų teises į jo turtą po jo mirties.
     
Testas - standartinių užduočių, ženklų, simbolių rinkinys kam nors patikrinti.
     
Tiekėjas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuris (kuri) yra statybos produktų gamintojas (jo atstovas), platintojas, importuotojas, paslaugų organizatorius ir pan.
     
Tiekėjas - (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas) – bet kuris ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė), galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.
     
Tiekimas - prekių pristatymas už tam tikrą užmokestį arba be jo.
     
Tikslas - siekiamas rezultatas.
     
Tradicija (Paprotys) - žmonių sąmonėje ir gyvenime užsifiksavusios elgesio normos ir taisyklės, jų atlikimo tvarka.
     
Transportas - sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta tenkinti visuomenės ir ūkio subjektų poreikius vežti keleivius, bagažą ir (arba) krovinius.
     
Transporto priemonė - bet koks savaeigis mechanizmas ar mechanizmų junginys, skirtas keleiviams, bagažui ir (arba) kroviniams vežti.
     
Transporto priemonės - keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirtos transporto priemonės, tenkinančios vieną iš šių sąlygų: 1) motorinės kelių transporto priemonės, kurių variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovatai; 2) laivai, kurių ilgis didesnis kaip 7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus bei laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje; 3) orlaiviai, kurių maksimali kilimo masė yra didesnė kaip 1550 kilogramų, išskyrus orlaivius, kurie naudojami keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlyginimą tarptautiniais maršrutais.
     
Transporto priemonės savininkas - asmuo, kuriam transporto priemonė priklauso nuosavybės teise.
     
Transporto priemonės valstybinė techninė apžiūra - Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės privalomas periodinis techninės būklės patikrinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
     
Triukšmas - įvairaus pobūdžio nepageidaujamas garsas. Garso, vaizdo bei transliacijos sistemose triukšmu vadinamas foninis garsas (šnypštimas, ūžimas, zvimbimas), kuris išryškėja tyliose programos dalyse. Triukšmo lygis dažniausiai išreiškiamas decibelais.
     
Trumpalaikis materialusis turtas - turtas, kurį numatoma sunaudoti ar parduoti per vienerius metus arba kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už vertę, kurią ilgalaikiam materialiajam turtui nustatė Vyriausybė.
     
Turistas - fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais keliauja po šalį ar į kitas šalis ir apsistoja bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų, jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje vietovėje.
     
Turizmo paslauga - fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai.
     
Turtas - materialios, nematerialios ir finansinės vertybės.
     
Turtas - ištekliai, naudojami žmonių ir visuomenės gerovei. Teisine prasme turtas yra visos turimos teisės, teisiniai reikalavimai bei turtiniai įsipareigojimai, jų visuma.
     
Turto apyrašas - dokumentas (protokolas, apyrašas ir kt.), kuriame aprašomas areštuojamas turtas.
     
Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.
     
Turto draudimas - tai nekilnojamo turto (pastatų, statinių), įrangos ir įrengimų, atsargų draudimas nuo ugnies, stichinių nelaimių, vandentiekio žalų, vagystės, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ir kitų draudimo sutartyje nurodytų draudiminių įvykių.
     
Turto naudojimas - naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti.
     
Turto nurašymas - Vyriausybės nustatyta tvarka įformintas turto išėmimas iš apyvartos ar sandėliavimo vietų, kai šis turtas perleidžiamas ar likviduojamas.
     
Turto valdymas - teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį bei ūkinį poveikį.
     
Turto valdytojas - valstybės valdžios ar valdymo institucija, valstybės įmonė, įstaiga ar organizacija arba savivaldybės taryba, patikėjimo ar nuosavybės teise valdanti, naudojanti valstybės ar savivaldybės turtą ir disponuojanti juo.
     
Turto vertintojas - turtą vertinanti įmonė, tvarkanti Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.
     
Tūris - geometrinė objekto savybė, trimatės erdvės dalis, kurią objektas užima.
     
Tvenkinys - upės vagoje arba žemės paviršiaus įdauboje, iškasoje, pylimų apsuptame plote įrengtas naudojant hidrotechnikos statinius vandens telkinys.
     
Tvenkinys - dirbtinis vandens telkinys, kuris įrengiamas užtvenkiant vandens tėkmę vandentakyje, žemės paviršiaus įdauboje ar pylimu apsuptame plote.
     
Ugniasienė - pasyvi priešgaisrinė priemonė, ugniai atspari siena, dalinanti pastatą į atskiras dalis. Sienos konstrukcija ir kokybė turi būti tokia, kad vienoje ugniasienės pusėje kilus gaisrui ugnis negalėtų persimesti į kitą pusę.
     
Ugnis - degimo proceso metu išsiskiriančios įkaitusios, šviečiančios dujos. Ugnis gali būti įvairių spalvų. Degant anglims ugnis būna raudona. Kitus atspalvius ji įgauna, kai degančiose medžiagose yra kai kurių papildomų elementų. Ugnį dažniausiai visada lydi dūmai.
     
Uoliena - daugmaž vienodos mineralinės sudėties mišinys, sudarantis vieną geologinį kūną, turintis specifinę struktūrą ir tekstūrą. Uolienos pagal kilmę skirstomos į šiuos tipus: magminės, nuosėdinės, metamorfinės.
     
Upės baseinas - žemės plotas, iš kurio paviršinis vanduo upėmis ir pratekamais ežerais nuteka į jūrą vienos upės žiotimis.
     
Urbanizuotos teritorijos - statiniais užstatytos miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijos.
     
Uždarojo degimo krosnis - krosnis, kurios pakura degimo metu sandariai uždaroma.
     
Užsakovas - fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo.
     
Užstatymo aukštis - planuojamos teritorijos vyraujantis (daugiau kaip 70 procentų užstatymo) pastatų aukštų skaičius ar maksimalus pastatų aukštis metrais, kurio negalima viršyti.
     
Užstatymo intensyvumas - visų pastatų antžeminės dalies patalpų bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu.
     
Užstatymo tankumas - pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines ribas, santykis su visu žemės sklypo plotu.
     
Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.
     
Ūkio subjektas - Lietuvos Respublikoje registruota ir veikianti įmonė, užsienio įmonės filialas ar atstovybė.
     
Ūkis - Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistruotas arba kitų įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas žemės ūkio veiklos subjektas, kuris vykdo žemės ūkio veiklą.
     
Vaikas - Vaikais laikomi visi asmenys iki 16 metų ir 16–24 m. amžiaus ekonomiškai neaktyvūs asmenys, gyvenantys su bent vienu iš tėvų (įtėvių).
     
Vaizduotė - gebėjimas iš gausybės atsiminimų sužadinti sąmonėje tam tikras sudedamąsias dalis ir sukurti iš jų naujus psichologinius darinius: vaizdinius, garsus, jausmus.
     
Valdyba - neprivalomas kolegialus valdymo organas. Valdybą skiria stebėtojų taryba, jei jos nėra, akcininkų (narių) susirinkimas. Jos įgaliojimai nustatyti bendrovės įstatuose.
     
Valiuta - sutartinis mainų vienetas, skirtas apmokėti už prekes ar paslaugas. Tai viena iš pinigų formų, skirta mainų vykdymui, vertės išsaugojimui ir vertės standarto palaikymui. Valiuta yra dominuojanti prekių ir paslaugų mainymo priemonė.
     
Valiutos kursas - kaina, mokama šalies pinigais už kitos šalies pinigo vienetą (kartais skaičiuojama 100 ar net daugiau vienetų).
     
Valymas - teršalų pašalinimas šluostant, šveičiant, mirkant, plaunant valiklių tirpalais.
     
Valstybės politikai - asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išrinkti ar paskirti į Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Seimo nario, Ministro Pirmininko, ministro, savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.
     
Valstybės registras - teisinių, organizacinių, technologinių priemonių visuma, skirta registruoti įstatymų nustatytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti bei teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registruojamų objektų kiekybinius, kokybinius, geografinius ir kitus duomenis bei dokumentus.
     
Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma.
     
Valstybinės reikšmės statiniai - statiniai, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame sąraše.
     
Valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai - didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.
     
Vandens kokybė - vandens savybių ir sudėties charakteristika, rodanti, kiek jis atitinka vandensaugos tikslus ir (arba) kiek tinka konkrečioms vandens naudojimo sritims.
     
Vandenvietė - teritorija, kurioje įrengti kaptažo ir kiti inžineriniai įrenginiai, kuriais išgaunamas vanduo tiekiamas į vandentiekio sistemą.
     
Vanduo - aplinkos dalis, apimanti Lietuvos Respublikos paviršiniuose ir požeminiuose vandens telkiniuose esantį vandenį.
     
Vanduo - bespalvis (storame sluoksnyje - žydras) ir bekvapis skystis. Labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Žemės vandeninis apvalkalas – hidrosfera – sudaro 71 % Žemės paviršiaus. Sujungto vandens yra Žemės plutoje. Vanduo atliko ir atlieka lemiamą vaidmenį Žemės geologijos istorijoje, klimato ir orų formavime, medžiagų apykaitoje, gyvybės fiziologinėje ir biologinėje sferoje.
     
Varis - periodinės elementų sistemos I grupės cheminis elementas(Cuprum; Cu). Metalas.
     
Važtaraštis - krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštyje siuntėjas privalo nurodyti: 1) krovinio siuntėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę; adresą; 2) krovinio gavėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę; adresą; 3) krovinio pavadinimą; 4) krovinio kiekį (svorį), rūšį; 5) svorio nustatymo būdą; 6) vežimo sutarties sąlygas, krovinio išsiuntimo ir paskirties punktus; 7) krovinį lydinčiuosius dokumentus; 8) krovinio ženklus; 9) krovinio ypatybes; 10) užmokestį už vežimą (važtapinigius) ir už suteiktas paslaugas (pakrovimą ir iškrovimą); 11) vežant pavojingą krovinį – jo pavojingumo klasę ir identifikacinį numerį pagal Jungtinių Tautų Organizacijos sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą.
     
Veika - veikimas arba neveikimas, normiškai (teisiškai) reikšmingas elgesys, už kurį socialinės (pvz., teisės) normos numato sankciją. Veika - nebūtinai pažeidimas, gali būti ir norminis elgesys, už kurį socialinės normos nustato nebūtinai neigiamą sankciją - pvz., kokio nors (valstybinio ir kt.) apdovanojimo atveju ar pan.
     
Veikla - sąmoninga elgsena, intelektinės pastangos tam tikra kryptimi. Žmogaus veiklą apsprendžia tikslai, motyvai, valia, sprendimai, abejonės, mintys, viltys, baimės, troškimai (norai) bei aplinkybės.
     
Vekselis (kaip vertybinis popierius) - tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui.
     
Verslas - savarankiška veikla, paremta asmenine rizika, kurios tikslas – gauti pelną, panaudojant savo sugebėjimus, žinias, laiką, kitų žmonių pinigus ir kitų žmonių darbą.
     
Verslininkas - fizinis asmuo, užsiimantis verslu ir veikiantis savarankiškai, savo rizika, savo vardu ir savo sąskaita. Verslininko profesijai įgyti nėra būtinas specialus ar valstybės reguliuojamas išsilavinimas.
     
Verslo liudijimas - įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą veiklos rūšių sąrašą.
     
Verslo liudijimas - pažyma, suteikianti teisę verstis joje nurodytu laikotarpiu gamyba ar prekyba. Verslo liudijimai išduodami asmenims, norintiems verstis gamyba ar prekyba. Asmuo, įsigijęs verslo liudijimą jame nurodytu laiku gali teikti paslaugas, gaminti gaminius ir juos pardavinėti ar prekiauti. Verslo liudijime nurodoma, kokia būtent veikla asmuo gali užsiimti. Paprastai asmenims, turintiems verslo liudijimą, neprivaloma vesti apskaitą. Už verslo liudijimą yra mokama neatsižvelgiant į asmenų apyvartą ir pelną, atsižvelgiama į asmens amžių, darbingumą, veiklos pobūdį, veiklos vietą. Pasibaigus verslo liudijimo galiojimo laikui ir asmeniui neįsigijus naujo ar nepratęsus jo galiojimo, laikoma, kad asmuo nutraukė savo veiklą.
     
Vežėjas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris verčiasi transporto veikla (keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimu) ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas sąlygas bei reikalavimus.
     
Vėjalentė - lenta, pritvirtinta prie stogo šoninio krašto.
     
Vėjas - santykinai horizontalus oro judėjimas, atsirandantis dėl Žemės paviršiaus temperatūrų skirtumo.
     
Vėjas - santykinai horizontalus oro judėjimas, atsirandantis dėl Žemės paviršiaus temperatūrų skirtumo. Vėjas kyla, atsiradus skirtumui tarp dviejų oro masių slėgio. Jis pučia iš aukšto slėgio regiono link žemo slėgio regiono, kol abiejų oro masių slėgiai susilygina.
     
Viela - ilga plona metalinė gija, paprastai cilindro formos. Viela be visa ko naudojama laidų, spyruoklių, termoporų gamybai.
     
Vienbutis namas - vienai šeimai skirtas namas.
     
Vienkiemis - už miesto teritorijos, miestelio ir kaimo užstatytos teritorijos esanti atskira sodyba.
     
Viešoji paslauga - valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.
     
Viešoji veikla - pareigūno santykiai su kitais jo gyvenamosios vietovės bendruomenės nariais ar kitas elgesys visuomenėje ir pareigūno visuomeninė veikla.
     
Viešojo naudojimo pastatas - viešbutis ar kitas trumpalaikio apgyvendinimo pastatas; įstaigos pastatas; didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatas; oro uosto, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatai; pramoginių renginių pastatas; švietimo, sveikatos priežiūros, slaugos įstaigos pastatas; maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatas.
     
Vietinės reikšmės keliai - keliai, jungiantys rajoninius kelius, kaimus, taip pat kiti keliai, naudojami vietiniam susisiekimui.
     
Vietiniai inžineriniai tinklai - inžineriniai tinklai (su jų maitinimo šaltiniais), skirti vieno vartotojo ar grupės vartotojų poreikiams tenkinti.
     
Vietos savivalda - valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytą vykdomąją ir kitas institucijas.
     
Viršutinė dūmtraukio dalis (“galvutė”) - sustiprinta kamieno viršutinė dalis, apsauganti jį nuo irimo.
     
Visuomenė - tam tikroje teritorijoje gyvenančių asmenų visuma; socialinių santykių sankloda. Visuomenė kaip organizacijos forma yra būdinga tik žmonėms. Tai ypatinga žmonių grupė, kuri sieja tam tikrą asmenų ratą socialiniais ryšiais.
     
Visuomenė - vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, taip pat jų asociacijos, organizacijos arba grupės.
     
Visuomenės lėšos - valstybės ar savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo bei kitų valstybinių fondų lėšos; valstybės vardu ar pagal jos garantijas gauti kreditai; užsienio valstybių teikiama ekonominė parama; valstybės vardu gauta labdara ar kita parama; įmonių, įstaigų ir organizacijų pajamos, gautos iš ūkinės veiklos (finansuojamos iš valstybės arba savivaldybių biudžetų ar valstybinių fondų) arba gautos nusavinus ar perleidus jų turtą.
     
Visuomeninė norma - visuomeninio elgesio taisyklė, privaloma individui. Ji apibrėžia socialinės veikos formas tam tikroje socialinėje situacijoje. Požymiai skiriasi kiekvienoje visuomenėje, sąlygoti jos raidos. Išorinė normų išraiška įvairi - tai gali būti tiek rašytinės, tiek ir nerašytinės taisyklės.
     
Vizualizacija - padarymas regimu. Įvairių rūšių informacijos kodavimas į regimuosius vaizdus (individualioje sąmonėje informacija nuolat perkoduojama iš žodinės į vaizdinę)
     
Vizualizacija - padarymas regimu.
     
Vyriausybė (Ministrų kabinetas) - viena iš pagrindinių valstybės institucijų, susidedanti iš aukšto rango politikų (paprastai vadinamų ministrais), vadovaujančių ministerijoms. Ministrų kabinetas paprastai priskiriamas vykdomajai valdžiai ir dažniausiai atsako už tiesioginį valstybės valdymą bei sprendimų, priimtų įstatymų leidžiamosios valdžios, įgyvendinimą.
     
Žabai - plonos šakos ir ploni medelių kamienai, sukapoti į tinkamo ilgio gabalus.
     
Žala - padariniai veiksmų, dėl kurių sumažėja naudingųjų savybių vertė arba jos visai prarandamos.
     
Žaliavos - medžiagos, naudojamos pramoniniams gaminiams gauti. Tai svarbiausias technologinio proceso elementas. Nuo jų kokybės priklauso gaminamo produkto kokybė ir kaina. Gamybos procese žaliavos, iki tapdamos produktu, turi pereiti keletą perdirbimo stadijų.
     
Žalioji korta - vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas užsienyje, būtinas vykstant į užsienio šalis, priklausančias žalios kortos sistemai.
     
Žalos atlyginimas - pinigų suma, kurią fiziniam ar juridiniam asmeniui išmoka kitas fizinis ar juridinis asmuo, kompensuodamas padarytą žalą arba nuostolius.
     
Žemė - Žemės plutos (litosferos) dalis, apimanti Lietuvos Respublikos žemės paviršiuje esančius sausumos plotus bei paviršinius vidaus ir teritorinius vandenis ir apibrėžiama gamtinėmis bei ūkinėmis charakteristikomis.
     
Žemės administravimas - valstybės ir savivaldybių institucijų veikla, kurios metu įgyvendinami teisės aktų nustatyti žemės tvarkymo ir naudojimo, žemės informacinės sistemos kūrimo ir palaikymo reikalavimai.
     
Žemės naudmenos - žemės plotai, kurie nuo kitų žemės plotų skiriasi jiems būdingomis gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais.
     
Žemės naudotojas - žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu.
     
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams - įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais žemės išpirkimas (teisingai atlyginant) iš žemės savininkų, apskrities viršininkui priėmus sprendimą, kad ši žemė yra būtina visuomenės poreikiams.
     
Žemės sklypas - teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
     
Žemės sklypų amalgamacija - bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.
     
Žemės ūkio naudmenos - žemės naudmenos (ariamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos), naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio produkcijai auginti.
     
Žemės ūkio veikla - veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto produktų gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimas.
     
Žemės valdytojas - privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise.
     
Žemėtvarkos planas (projektas) - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios tvarkymo priemonės.
     
Žemėtvarkos projektas - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios tvarkymo priemonės.
     
Žemėtvarkos schema - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame valstybės, regionų ar rajonų lygmeniu nustatomi kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai.
     
Žemėvalda - nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar bendra ūkine veikla susieti keli žemės sklypai.
     
Žinios - visuma organizuotos informacijos bei jos kintančių sąryšių, kurių pagrindu gali veikti koks nors asmuo arba sistema. Žinios – potencialiai naudinga informacija. Jos teikia naudą tik jas tikslingai ir tinkamai panaudojus. Pačios savaime jos neturi jokios vertės.
     
Žinios - visuma organizuotos informacijos bei jos kintančių sąryšių, kurių pagrindu gali veikti koks nors asmuo arba sistema.
     
Žvyras - biri nuosėdinė uoliena sudaryta iš žvirgždo ir smėlio. Kartais žvyre yra molio dalelių ir organinės medžiagos priemaišų. Dažniausiai susidaro jūrų pakrantėse, upių vagose ar ledyno tirpsmo vandenų dariniuose. Žvyras naudojamas statybose betonui gaminti, kelių tiesimui, nusausinimo darbams.
     

 

ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI