Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Paslaugos

 • Mūsų darbai

 • Ugniakurai

 • Krosnelės

 • E-Parduotuvė

 • Apdaila

 • Šildymas

 • Kaminai

 • Išsirink sau židinį

 • Priedai

 • Kainininkai

 • Keramikiniai stiklai

 • Apsauginiai stiklai

 • Schiedel kaminai

 • Daugiau...

 • Apie mus

 • Kodėl verta rinktis mus?

 • Teisės aktai

 • Naudinga informacija

 • D.U.K.

 • Noriu sužinoti

 • Sąvokų žodynas

 • Konsultacijos

 • Kontaktai

 • Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

  Sąvokos paieška:

  Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

  Pajamų mokestis - mokestis, kuriuo pagal įstatymus apmokestinamos ekonomikos subjektų pajamos.
       
  Pakankama šiluminė aplinka - pastato patalpos mikroklimato parametrų derinys, kuris ilgą laiką ir sistemingai veikdamas žmogaus organizmą gali sukelti savaime praeinančius nemalonius šilumos pojūčius, kai termoreguliacinių sistemų įtampa neviršija fiziologinio prisitaikymo galimybių. Tokia šiluminė aplinka nekenkia sveikatai bei nesukelia jos sutrikimų.
       
  Paklausa (vartojimas) - santykis tarp prekių bei paslaugų kainų, jų kiekio, kurį vartotojas nori ir gali įsigyti per laikotarpį, su sąlyga, kad nesikeičia kiti rinkos elementai
       
  Palaikomasis gydymas - stacionarinė medicinos pagalba pacientams, kai aiški ligos diagnozė ir nereikalingas specializuotas gydymas.
       
  Palėpė - patalpa pastato pastogėje.
       
  Palyginimas - panašumų ir skirtumų nustatymas.
       
  Palūkanos - atlyginimas už pinigų skolinimą.
       
  Palūkanos - mokestis už naudojimąsi kito pinigais. Tai – pajamos, gaunamos leidžiant kitam naudotis paskolintu kapitalu. Palūkanos yra pajamų šaltinis. Palūkanos gali būti vertinamos kaip procentais per metus išreikšta kaina, susiejanti dabartinę vertę su būsimąja. Palūkanų norma yra pagrindinė pinigų ir finansų analizės kategorija. Palūkanos – pinigų skolinimo kaina arba mokestis už sutikimą atidėti vartojimą.
       
  Papildomo ugdymo įstaigos - meno (muzikos, dailės, choreografijos), sporto, kalbų, technikos bei kitokio profilio mokyklos ir centrai.
       
  Paplūdimys - kintanti iš smėlio nešmenų vandens ir vėjo formuojama teritorija tarp jūros kranto linijos iki kopagūbrio ar klifo.
       
  Paprastosios kopėčios - vienos dalies atremiamosios kopėčios.
       
  Parapetas - sienos tęsinys virš stogo dangos.
       
  Pardavėjas - Pardavėjas paprastai specializuojasi ir prekiauja tam tikros rūšies asmuo, Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ir realizuojantis prekes, pvz., maisto produktai, vaistai, tekstilės gaminiai ir drabužiai, virtuvės reikmenys, statybos medžiagos, motorinės transporto priemonės, meno kūriniai, antikvariatas ir t.t. Jis turi būti susipažinęs su prekėmis, kurias parduoda, turi galėti suteikti klientams išsamią informaciją apie jas ir turi žinoti atitinkamų prekių vertę ir kainas.
       
  Pareigūnas - valstybės politikas, valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, atliekantys viešojo administravimo funkcijas ir pagal įstatymus turintys įgaliojimus duoti nepavaldiems asmenims teisės aktų nustatytus privalomus vykdyti nurodymus.
       
  Pareigūno elgesys - pareigūno tarnybinė veikla (veikimas arba neveikimas) ir elgesys viešojoje veikloje ir privačiame gyvenime.
       
  Pasiūla - rinkai pateiktas produktų kiekis esant nurodytai kainai.
       
  Paskalis(Pa) - pagrindinis SI sistemos slėgio matavimo vienetas. Vienas paskalis yra slėgis, kai vieno niutono jėga statmenai veikia į 1 kvadratinio metro plotą. Matavimo vienetas pavadintas fiziko Blezo Paskalio garbei.
       
  Paslauga - paslaugos teikėjo veiklos, skirtos kliento poreikiams tenkinti, rezultatas.
       
  Paslaugos teikėjas - fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą ir teikiantis paslaugas.
       
  Paslaugų gavėjas - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris profesiniais, verslo, asmeniniais, šeimos, namų ūkio ar kitais tikslais naudojasi informacinės visuomenės paslauga, ypač norėdamas ją gauti ar padaryti prieinamą.
       
  Paslaugų teikėjas - fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis informacinės visuomenės paslaugą.
       
  Paslėptos statinio konstrukcijos ir paslėpti statybos darbai - konstrukcijos, paslėptos vėliau sumontuotų kitų konstrukcijų, ar statybos darbai, paslėpti vėliau atliktų darbų.
       
  Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai.
       
  Pastato energinis naudingumas - faktiškai arba pagal apytikrius skaičiavimus sunaudojamos energijos kiekis, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį.
       
  Pastatų aukštis - aukštis, skaičiuojamas statinio statybos zonoje metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško.
       
  Pašalpa - reguliari piniginė socialinės apsaugos sistemos garantuojama išmoka, padedanti gavėjui patenkinti būtiniausius poreikius ar kompensuoti nepakankamas pajamas (jeigu gavėjas turi teisęį pašalpą).
       
  Patalpa - statinio dalis, suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, turinti aiškią funkcinę paskirtį bei atskirą išėjimą į lauką arba į kitas patalpas.
       
  Patalpos - gyvenamosios patalpos (butai) ir negyvenamosios patalpos, esančios daugiabučiame name ir nustatyta tvarka įregistruotos žemės ir Nekilnojamojo turto registre.
       
  Patalpos plotas - horizontalus grindų plotas, matuojamas nuo sienų ir pertvarų apdailinto (jeigu apdailos nėra - nuo neapdailinto) paviršiaus. Prie patalpų ploto nepriskaičiuojami plotai: nišų, kurių aukštis žemesnis kaip 1,6 m, ir jose įrengtų spintų; pastogėse įrengtų patalpų plotai ir plotai po laiptais gyvenamosiose patalpose, kur aukštis nuo grindų iki lubų (laiptų apačios) mažesnis kaip 1,6 m; krosnių, židinių, viryklių (skaičiuojant ir vientiso su virykle garų rinktuvo aukštį), aukštesnių kaip 1,3 m; iki 1,5 m pločio angų plotai sienose ir pertvarose.
       
  Patentas - valstybės išradėjui suteikiamos išskirtinės teisės į jo kūrinį. Mainais už išradimo paskelbimą, patento įstatymas suteikia išradėjui riboto laikotarpio monopolį naudotis išradimu. Tuo metu patento savininkas turi išskirtinę teisę į išradimą (šiuo metu tai yra 20 metų laikotarpis).
       
  Paveldo objektai - atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai – kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.
       
  Paveldotvarka - paveldosaugos norminių teisės aktų sistemos kūrimas, institucijų formavimas ir jų veiklos organizavimas, paveldosaugos programų projektų rengimas ir įgyvendinimas, tvarkybos administravimas, stebėsena.
       
  Pelnas - ūkinės veiklos finansuose, iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais (turto padidėjimas). Pelnas gaunamas, kai veiklos generuotos pajamos viršija tai veiklai sunaudotas išlaidas. Pelno atvirkštinis variantas yra nuostolis (išlaidos didesnės nei pajamos).
       
  Periodinė (cheminių) elementų lentelė - lentelinis chemijos periodinio dėsnio pavidalas, kuriame žinomi cheminiai elementai išdėstyti pagal atominį skaičių. Dėsnį atrado ir pirmąją lentelę sudarė Dmitrijus Mendelejevas 1869 m.
       
  Perkamoji galia - prekių ir paslaugų kiekis, kurį galima įsigyti už apibrėžtą pinigų kiekį. Perkamoji galia yra tam tikra galia kitų žmonių atžvilgiu.
       
  Pigmentas - organinė ar neorganinė medžiaga, turinti spalvą. Pigmentai suteikia spalvas augalams, gyvūnams, naudojami dailėje, dažų gamyboje.
       
  Piktnaudžiavimas tarnyba - valstybės tarnautojo veika (veikimas ar neveikimas), kai tarnybinė padėtis naudojama ne tarnybos interesais arba ne pagal įstatymus ar kitus teisės aktus, arba savanaudiškais tikslais (neteisėtai pasisavinamas ar kitiems perleidžiamas svetimas turtas, lėšos ir t. t.) ar dėl kitokių asmeninių paskatų (keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat valstybės tarnautojo veiksmai, kuriais viršijami suteikti įgaliojimai ar savivaliaujama.
       
  Piliastras - konstrukcinis ar dekoratyvinis architektūros elementas, vertikalus stačiakampis arba pusapvalis sienos kyšulys (panašus į iš sienos išsikišusią koloną ar stulpą).
       
  Pinigai - tai Lietuvos banko išleidžiami banknotai, monetos ir lėšos sąskaitose, kitų valstybių išleidžiami banko bilietai, valstybės iždo bilietai, monetos ir lėšos sąskaitose, esantys teisėta atsiskaitymo priemonė.
       
  Piniginė išmoka - pensija ar kuri kita išmoka, mokama pinigais,įskaitant visas išmokų dalis, jų padidinimą, priedus, išlyginamąsias sumas ir priemokas, taip pat vienkartines išmokas bei atsiskaitymus.
       
  Pirminė sveikatos priežiūra - nespecializuota kvalifikuota asmens, įskaitant ir psichinę sveikatą, ir visuomenės sveikatos priežiūra gyvenamojoje vietoje.
       
  Pyktis - emocija, kylanti, kai kliudoma patenkinti svarbų poreikį, norą. Pyktį gali sukelti išgyvenimai: grėsmė, konfliktas, neteisybė, pažeminimas, išdavystė ir kt.
       
  Plakatas - didelio formato spaudos lakštas su tekstu ir vaizdu leidžiamas agitaciniais, reklaminiais, informaciniais arba mokymo tikslais.
       
  Planų rengėjai - juridiniai ir fiziniai asmenys, įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
       
  Planų vykdytojai - Vyriausybė arba jos įgalioti viešojo administravimo subjektai, savivaldybės administracijos direktorius, juridiniai ir fiziniai asmenys, žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai, vykdantys veiklą suplanuotoje teritorijoje, naudojantys žemę, gamtos ir kultūros išteklius.
       
  Pliauska - rąstas supjaustytas į ritinio formos gabalus, kuris kirviu išilgai suskaldomas į prizmės formos gabalus. Ploni rąsteliai gali būti neskaldomi, nors juos paprastai bent sykį išilgai perskelia, kad geriau džiūtų.
       
  Plienas - geležies ir anglies lydinys kuriame yra iki 2% anglies su mangano (0.3...1.8%), silicio (0.15...1.1%), sieros (iki 0.06%) ir fosforo (iki 0.07%) priemaišomis. Be to, dar gali būti legiruojančių priedų (chromo, nikelio, vario, molibdeno ir kt.).
       
  Plyta - keturkampis degtas molio blokelis statybai. Plytos skirstomos į degtas ir nedegtas (žalias), molio, silikatines, ugniai atsparias.
       
  Plokščias stogas - nuožulnusis nuo 0,7o iki 7o nuolydžio stogas.
       
  Plotas - matas, nusakantis tam tikro erdvės regiono dydį. Objekto paviršiaus plotas lygus visų išorinių šonų plotų sumai.
       
  Politinė partija - tai piliečių grupė, susibūrusi į specifinę organizaciją, kurios pagalba jie siekia dalyvauti priimant politinius sprendimus bei palaikyti tam tikrą ideologiją. Partijų pagrindinė paskirtis yra rinkimų būdu įgauti galimybę sudaryti vyriausybę ir įgyvendinti savo politines nuostatas.
       
  Poreikiai - tai vidiniai – biologinės ir socialinės prigimties nulemti – motyvai, skatinantys ekonominę veiklą (vartoti sukurtus daiktus ir paslaugas). Poreikiai skirstomi į pirminius (gyvybinius – maistas, apranga) ir antrinius (sudėtingesniuosius – sveikatos apsauga, išsimokslinimas, laisvalaikis, prabanga ir pan.). Poreikiams būdinga, kad užtikrinus vienų poreikių patenkinimą, atsiranda poreikis tenkinti aukštesniuosius poreikius. Taigi – poreikių apimtys didėja. Pastebėtina, kad pirminiai poreikiai negali pakeisti vienas kitu, antriniai – gali.
       
  Praba - santykinis tauriojo metalo kiekis lydinyje.
       
  Pranešimas - asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
       
  Prašymas - su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.
       
  Prekė - bet koks daiktas (įskaitant numizmatinės paskirties pinigus), taip pat elektros energija, dujos, šilumos ir kitų rūšių energija. Preke nelaikoma kompiuterinė laikmena, jeigu jos turinį sudaro nestandartizuota programinė įranga. Nestandartizuota laikoma programinė įranga, kuri nėra masiniam naudojimui sukurta programinė įranga, kurią vartotojai galėtų savarankiškai naudoti po įdiegimo ir riboto apmokymo, reikalingo standartizuotoms operacijoms ar funkcijoms atlikti.
       
  Prekė - visa tai, kas gali patenkinti poreikį ir yra siūloma rinkai, siekiant sudominti, paskatinti įsigyti ir vartoti ar naudoti. Prekė – rinkodaros komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu ir keitimu. Prekė – buhalterinės apskaitos terminas, naudojamas pardavimui skirtoms materialioms vertybėms atskirti nuo nematerialių – paslaugų.
       
  Prekės ženklas - grafiškai pavaizduotas ženklas, žymintis ir atskiriantis vienam asmeniui (įmonei) priklausančias prekes nuo kitam asmeniui (įmonei) priklausančių prekių. Prekinis ženklas yra vienas rinkodaros, reklamos elementų. Geras prekės ženklas gamintojui ar prekybininkui duoda daug naudos.
       
  Prekyba - savanoriški prekių ir/ar paslaugų mainai tarp kelių ar daugiau objektų (prekybininkų). Prekybos procesų visuma vadinama rinka. Bet kuriame versle yra prekybos elementų.
       
  Pridėtinė vertė - skirtumas tarp firmos pagamintos produkcijos rinkos kainos ir jos gamybos žaliavų bei paslaugų kainos.
       
  Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
       
  Priemonė - gali būti prietaisas, sugebėjimas, rėžimas, technika, apribojimas, agentūra, instrumentas ar metodas, kuris padeda pasiekti vieną ar kelias siekiamo tikslo baigtis.
       
  Prievarta - asmens privertimas ne savo noru elgtis tam tikru būdu. Gali būti pasiekiamas grasinant, žeminant ar taikant kitas spaudimo ar jėgos formas. Prievartai dažnai būdinga fizinė ar psichologinė žala, daroma tam, kad grasinimas būtų labiau įtikinamas.
       
  Privalomasis draudimas - įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai asmenų grupei ar visiems asmenims reikalaujamas turėti draudimas. Privalomojo draudimo rūšis ir pagrindines nuostatas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
       
  Privalomasis sveikatos draudimas - valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.
       
  Privatus gyvenimas - asmeninis gyvenimas ir veikla, nesusijusi su jo tarnybine ir (ar) viešąja veikla.
       
  Priverstinė konvekcija - kai medžiagos dalelės (atomai, molekulės) juda dėl kokio nors išorinio poveikio, pavyzdžiui, siurblio, maišytuvo.
       
  Procesas - natūraliai vykstanti arba dirbtinai sukurta veiksmų ar operacijų seka, tikėtinai naudojanti laiko, erdvės, patyrimo ar kitus išteklius, sukelianti tam tikrą rezultatą. Procesas paprastai sudarytas iš etapų.
       
  Profesinė liga - ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas profesine liga.
       
  Profesinio mokymo įstaigos - profesinės mokyklos ir specializuotos (reabilitacinės) profesinės mokyklos (centrai), įgyvendinančios pagrindinį profesinį mokymą.
       
  Projektavimas - veikla, kurios tikslas, atlikus tyrimus, derinimus, parengti statinio projektą.
       
  Projektavimo specialios sąlygos - valstybės valdžios institucijų ir savivaldos vykdomųjų institucijų specialius reikalavimus nustatančios sąlygos, kurios parengiamos tik tuo atveju, kai nėra atitinkamų normatyvinių dokumentų ar kai tie reikalavimai priklauso nuo statinio ir statybos sklypo konkrečios vietos ir jo aplinkos.
       
  Projektavimo techninės sąlygos - reikalavimai prijungti statinį ir statybos sklypą prie bendro naudojimo inžinerinių tinklų ar transporto komunikacijų arba juos tiesti.
       
  Projektuotojas - juridinis asmuo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statinių projektavimo veikla; fizinis asmuo, juridinio asmens teisių neturinti įmonė - individuali (personalinė), ūkinė bendrija, nustatyta tvarka įsigiję patentą šiai veiklai; statybos mokslo įstaigos ir aukštųjų mokyklų statybos profilio padaliniai; užsienio valstybės projektavimo firma.
       
  Protestas - išskirtinai atvira reakcija į susidariusią visuomenės situaciją. Protestai paprastai vyksta miestų centruose, kur protestuotojai gali sulaukti daugiausia dėmesio, naudojama įvairi simbolika, vėliavos, protesto šūkiai. Protestai prieš valdžios veiksmus rengiami prie valdžios įstaigų: parlamento, vyriausybės, prezidentūros. Protestuojant prieš užsienio valstybių veiksmus, protestuotojų taikiniais tampa tų šalių ambasados, kitos atstovybės.
       
  Putų polistirenas (polistirolas arba putplastis) - medžiaga, pagaminta iš dujomis išpūsto polistireno. Tokiu būdu medžiaga tampa daug lengvesnė ir pasižymi mažesniu šiluminiu laidumu. Putų polistirenas naudojamas kaip pakavimo medžiaga, patalpų apšiltinimui ir kt.
       
  PVM mokėtojas - asmuo, mokesčio administratoriaus įregistruotas PVM mokėtoju, įskaitant ir kitokį identifikavimą PVM tikslais, jeigu turimas atitinkamas identifikavimo numeris, išskyrus asmenų identifikavimą kompensacinio PVM tarifo schemos tikslais.
       
  PVM sąskaita-faktūra - dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus šiame Įstatyme tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. Kai toks dokumentas išrašytas atsiradus prievolei jį išrašyti kitoje valstybėje narėje, jis laikomas PVM sąskaita-faktūra, jeigu atitinka tos valstybės narės reikalavimus, keliamus tokiu atveju išrašomai PVM sąskaitai-faktūrai.
       

   

  ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI