Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Paslaugos

 • Mūsų darbai

 • Ugniakurai

 • Krosnelės

 • E-Parduotuvė

 • Apdaila

 • Šildymas

 • Kaminai

 • Išsirink sau židinį

 • Priedai

 • Kainininkai

 • Keramikiniai stiklai

 • Apsauginiai stiklai

 • Schiedel kaminai

 • Daugiau...

 • Apie mus

 • Kodėl verta rinktis mus?

 • Teisės aktai

 • Naudinga informacija

 • D.U.K.

 • Noriu sužinoti

 • Sąvokų žodynas

 • Konsultacijos

 • Kontaktai

 • Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

  Sąvokos paieška:

  Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

  Kadastriniai matavimai - veiksmai, kuriais nustatoma žemės sklypų ribų posūkio taškų bei riboženklių koordinatės valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ir apskaičiuojamas tų žemės sklypų plotas ir (arba) statinių techniniai parametrai.
       
  Kaimas - žmonių gyvenvietė, mažesnė už miestą. Dažniausiai kaimu laikoma iki 5 tūkst. gyventojų turinti gyvenvietė, nors kiekvienoje valstybėje šis skaičius yra skirtingai nustatomas. Lietuvoje kaimu laikoma gyvenvietė, neturinti miesto arba miestelio statuso.
       
  Kaimas - žmonių gyvenvietė, mažesnė už miestą. Dažniausiai kaimu laikoma iki 5 tūkst. gyventojų turinti gyvenvietė, nors kiekvienoje valstybėje šis skaičius yra skirtingai nustatomas.
       
  Kaimo bendruomenė - kaimo teritorijoje gyvenantys žmonės, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais.
       
  Kaina - pinigų suma, mokama už produktą ar paslaugą, arba vertybių suma, kurią vartotojai išmaino į teisę turėti arba vartoti produktą ar naudotis paslauga.
       
  Kambarys - būste esanti erdvė, apsupta sienų, kylančių nuo grindų iki lubų (stogo) mažiausiai du metrus, gana didelė (ne mažesnė kaip keturi kvadratiniai metrai), kad joje tilptų suaugusio žmogaus lova. Kambariais nelaikomi: virtuvės, koridoriai, verandos, prieangiai, vonios kambariai ar tualetai (net didesni negu keturi kvadratiniai metrai).
       
  Kambarys (numeris) - apgyvendinimui skirtame pastate specialiai įrengta patalpa ar jų grupė ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūloma asmenims nuomotis kaip nedaloma visuma.
       
  Kamieno suveržiamieji žiedai - išorinės metalinės kamieno sutvirtinimo detalės, neleidžiančios kamienui išsipūsti, palaikančios pastovius jo apskritimo dydžius įvairiuose aukščio lygiuose, naudojamos mūriniuose dūmtraukiuose.
       
  Kaminas - konstrukcija su vertikaliu kanalu (bet gali turėti ir horizontalių dalių), skirtas pašalinti dūmams ir kitiems degimo produktams iš krosnių, židinių, ugniaviečių, viryklių bei panašių įtaisų ir užtikrinti traukai.
       
  Kanalizacija - nuotekų surinkimo, išleidimo inžinerinių įrenginių sistema.
       
  Kapitalas - vertė, duodanti jos savininkui, kapitalistui, samdomosios darbo jėgos sukuriamą pridedamąją vertę pramoninio arba prekybinio pelno, palūkanų arba rentos pavidalu.
       
  Karantinas - asmenų, kurie serga arba įtariami, kad serga, veiklos apribojimas, taip pat jų ir (arba) įtartino bagažo, konteinerių, transporto priemonių ar prekių atskyrimas nuo kitų taip, kad būtų sustabdytas galimas infekcijos ar taršos plitimas.
       
  Karas - paskelbtas karas ar bet kuris kitas tarptautinis ginkluotas konfliktas.
       
  Karatas - matavimo vienetas (0,2 gramo), skirtas išmatuoti šlifuotų juvelyrinių ir brangakmenių svorį.
       
  Karinė teritorija - krašto apsaugos sistemos institucijų valdoma ar jų naudojama teritorija (lauko teritorija, pastatas ar patalpa), kitokia aptverta ar kitu suprantamu būdu pažymėta teritorija, priskirta ir (ar) naudojama krašto apsaugos sistemos institucijų reikmėms, taip pat suprantamu būdu pažymėta vietovė, kurioje kariuomenė atlieka karinius mokymus ir pratybas, sprogmenų kenksmingumo pašalinimo, gelbėjimo ar kitus valstybės saugumo ir gynybos reikmėmis skirtus darbus šių pratybų, mokymų ar darbų metu.
       
  Kariūnas - karys, atliekantis karo tarnybą studijuodamas Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje, kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis. Kariūno tarnyba trunka, kol jis priimamas į profesinę karo tarnybą ar išleidžiamas į atsargą arba teisės aktų ar karo mokymo įstaigoje nustatyta tvarka iš jos atleidžiamas ar pašalinamas.
       
  Karnizas - stogo šlaito dalis, išsikišusi už išorinės sienos.
       
  Kasko draudimas - ne gyvybės draudimo rūšis, kuria serijinės gamybos transporto priemonės apdraudžiamos nuo jų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo dėl avarijos, stichinių nelaimių, vagystės, vandalizmo, gaisro. Kasko draudimu taip pat gali būti apdrausta ne gamykloje gamintojoje sumontuota transporto priemonės papildoma įranga (garso aparatūra, išorinės antenos, spoileriai ir t. t.).
       
  Kelias - inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėščiųjų eismui. Kelio konstrukciją sudaro žemės sankasa, pagrindas, kelio danga ir papildomi kelio statiniai. Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo laidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teisia priklauso valstybei, o vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės - savivaldybėms, o vidaus keliai - valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.
       
  Kelionės organizatorius - juridinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis reguliariai verčiasi turizmo verslu ir tiesiogiai arba per tarpininkus (kelionių pardavimo agentus) savo vardu viešai siūlo teikti turizmo paslaugas bet kuriam asmeniui arba tam tikrai asmenų grupei.
       
  Kelionių agentūra - juridinis asmuo, tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas.
       
  Kelionių vadovas - teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje arba užsienyje.
       
  Keramika - degti gaminiai iš molio ar kitų mineralinių nemetalinių medžiagų.
       
  Ketus - eutektiškai stingstantis geležies, anglies ir silicio lydinys, sudarytas iš daugiau kaip 95 % Fe ir 2,1-4,0 % C bei 0,6-3,0 % Si.
       
  Kiemo įrenginys - neturintis aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinys, kuris tarnauja pagrindiniam daiktui ar jo priklausiniui.
       
  Kilnojamasis turtas - turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą iš esmės nemažinant jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai.
       
  Kita patalpa - statinys, pritaikytas gyventi ištisus metus ir surašymo metu buvęs bent vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta (vagonėlis, jachta, nepritaikytas gyventi ištisus metus sodo namas).
       
  Kita užsienio organizacija - užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus.
       
  Klijai - gamtinės arba sintetinės medžiagos, naudojamos paviršiams sujungti klijavimo būdu. Svarbiausia klijų sudedamoji dalis - rišiklis, t.p. jų sudėtyje gali būti tirpiklis, skiediklis, kietiklis, minkštiklis, užpildas. Pagal cheminę prigimtį skirstomi į neorganinius ir organinius, gamtinius ir sintetinius klijus.
       
  Kolona - architektūroje vadinamas konstrukcinis elementas, jungiantis statinio pagrindą ir virš jos esančias dalis. Kolona yra vertikaliai stovintis medinis, akmeninis arba metalinis stulpas, dažniausiai cilindro formos. Dažnai naudojamas paremti arkas. Kai kuriais atvejais kolonos funkcija grynai estetinė, tai yra, ji nelaiko jokios statinio dalies, ant jos viršaus gali būti statoma, pvz., statula.
       
  Komanda - du ar daugiau žmonių, kurie siekdami bendro tikslo veikia kartu, daro vienas kitam įtaką.
       
  Komandiruotas darbuotojas - darbuotojas, paprastai dirbantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau laikinai darbdavio išsiųstas dirbti kitoje valstybėje narėje, taip pat darbuotojas, paprastai dirbantis kitoje valstybėje, tačiau laikinai atsiųstas dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje.
       
  Kombinuota pakuotė - daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš kelių skirtingų rūšių medžiagų.
       
  Kombinuotosios kopėčios - kopėčios, kurias sudaro dvi paprastosios kopėčios. Kombinuotąsias kopėčias galima naudoti kaip paprastąsias, skečiamąsias ar ištraukiamąsias kopėčias.
       
  Komendanto valanda - paros laikas, kada draudžiama būti viešosiose vietose be karo komendanto išduoto leidimo.
       
  Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis - tai informacija, jeigu ji turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai.
       
  Komitetas - formali organizacijos komanda, paprastai sudaroma ilgam laikui, kad atliktų specifines organizacijos užduotis. Jis sprendžia pasikartojančias problemas bei priima sprendimus. Komiteto nariai gali keistis, o pats komitetas ilgainiui išlieka.
       
  Kompetencija - gebėjimas atlikti tam tikrą konkretų darbą. Kompetencija apima patirtį, įgūdžius ir žinias, dažnai ir tam tikras asmenines savybes
       
  Kompetencija - įgūdžių, žinių ir požiūrių taikymas užduotims atlikti pagal darbo sąlygose nustatytus standartus.
       
  Komunaliniai inžineriniai tinklai - inžineriniai tinklai, skirti miesto, miestelio, kaimo (ar atskirų jų dalių, zonų) vartotojų poreikiams tenkinti, su bendrais tinklų maitinimo šaltiniais.
       
  Koncepcija - pažiūrų apibrėžtumas ir jį pagrindžiantys argumentai .
       
  Kondensacija - dujų ar garų virtimas skysčiu arba kietuoju kūnu.
       
  Kondensatas - - skystis, kuris atsiranda iš garų ar dujų.
       
  Konkurencija - gamintojų, vartotojų ir kitų ekonomikos subjektų varžymasis dėl rinkų, prekių ir kitų išteklių. Konkurencija atsiranda tada, kai vienoje sferoje – prekyboje, gamyboje, prekių paskirstyme ar kitoje veikloje atsiranda keli subjektai, užsiimantys tokia pačia veikla.
       
  Konstitucija - pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius.
       
  Konsultavimasis - apsikeitimas informacija ir diskusijos, siekiant priimti bendrą sprendimą.
       
  Konvekcija - šilumos perdavimas judančiomis skysčių ar dujų srovėmis. Konvekcijos rūšys: Laisvoji - kai dalelės juda dėl skirtingos vienos ar kitos medžiagos temperatūros ir tankio įvairiose vietose. Šiai konvekcijai labai svarbi gravitacija. Priverstinė - kai medžiagos dalelės (atomai, molekulės) juda dėl kokio nors išorinio poveikio, pavyzdžiui, siurblio, maišytuvo. Konvekcijos principu gali būti sumontuotas nedidelių namų centrinis šildymas. Katile šildomas vanduo plečiasi, jo tankis mažėja, ir šiltas vanduo vienais vamzdžiais kyla aukštyn, o atvėsęs kitais bėga žemyn. Todėl šildymo sistemoje vanduo gali cirkuliuoti be siurblių.
       
  Kopagūbris (kopos) - už paplūdimio dirbtinai ar vėjo natūraliai suformuotas smėlio gūbrys, saugantis nuo pustomo smėlio ar jūros poveikio už jo esančias teritorijas.
       
  Korozija - metalų irimas dėl fizikinės ir cheminės sąveikos su aplinka, kai metalas pereina į oksiduotą būklę ir praranda jam būdingas savybes. Tipiškiausia korozija – geležies rūdijimas. Jos rūdys yra purios, todėl korozija gali plisti gilyn. Kiti metalai (chromas, aliuminis) koroduodami apsitraukia plona, standžia, deguonies nepraleidžiančia plėvele, kuri saugo metalą nuo tolesnės korozijos.
       
  Kraigas - šlaitinio stogo viršutinė horizontali šlaitų sankirtos briauna.
       
  Krašto keliai - keliai, jungiantys magistralinius kelius, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrus arba besijungiantys vienas su kitu.
       
  Kraštotvarka - teritorijų planavimo priemonėmis įgyvendinamas žmonių veiklos erdvinis organizavimas ir aplinkos tvarkymas, siekiant suderinti teritorijos naudojimo socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus bei kurti harmoningą kultūrinį kraštovaizdį.
       
  Kraštovaizdis - žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių komponentų (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų bei informacinio lauko), susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys.
       
  Kraštovaizdžio tvarkymo planas - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kraštovaizdžio kūrimo, tvarkymo, naudojimo bei apsaugos koncepcija, jos įgyvendinimo priemonės ir reikalavimai.
       
  Krituliai - bet kokios formos kondensuoti atmosferos vandens garai patekę ant Žemės paviršiaus. Krituliai gali būti dulksnos, lietaus, sniego, krušos formos.
       
  Krituliai - bet kokios formos kondensuoti atmosferos vandens garai patekę ant Žemės paviršiaus. Krituliai gali būti dulksnos, lietaus, sniego, krušos formos.
       
  Krosnis - įrenginys šilumai gauti deginant kurą – malkas, durpes, anglis, dujas, mazutą.
       
  Kubas - trimatė vientisa geometrinė figūra sudaryta iš šešių kvadratų. Visos kraštinės yra lygios.
       
  Kultūrinis kraštovaizdis - žmogaus veiklos sukurtas ir jo sambūvį su aplinka atspindintis kraštovaizdis.
       
  Kultūros paminklai - nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektai.
       
  Kultūros paveldas - karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.
       
  Kultūros paveldo objektai - pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti.
       
  Kultūros paveldo statinys - vertingųjų savybių turintis pastatas, jo dalis, inžinerinis statinys ar jo išlikusi dalis, monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai.
       
  Kuras - medžiaga, naudojama šildymui ar kūrenimui arba variklio varymui.
       
  Kuras - medžiaga, naudojama šildymui ar kūrenimui arba variklio varymui.
       
  Kurortas - įstatymo suteiktas statusas gyvenamajai vietovei, kurioje yra moksliškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus mikroklimatas, rekreacinių želdinių, vandens telkinių) bei išplėtota speciali infrastruktūra naudoti šiuos veiksnius gydymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms.
       
  Kurortas - vietovė, skirta sveikatai atgauti ir pailsėti. Tokiose vietose dažnai yra uždrausta pramonė, teršianti aplinką (siekiant užtikrinti gryną orą). Įsikūrusios sanatorijos, gydyklos, pramogų objektai.
       
  Kurortinė teritorija - Lietuvos Respublikos Vyriausybės suteiktas statusas gyvenamajai vietovei arba jos daliai (gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims), kurioje yra gamtinių išteklių, galinčių turėti gydomųjų savybių, ir speciali infrastruktūra naudoti šiuos išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms.
       
  Kvalifikacija - asmens gebėjimai ir žinios, kurias jis sugeba tam tikroje veikloje panaudoti tam tikru lygiu. Kvalifikacija įgyjama įgimtų gabumų ir ugdomų bei lavinamų bendrųjų gebėjimų pagrindu.
       

   

  ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI