Paprasčiausias būdas išsirinkti židinį

UAB Židinių meistrai
Vilniaus g. 14A, Grigiškės,
Vilniaus miesto sav.
Darbo laikas: I-IV 8.00-20.00, V iki 17.00
Tel.: +370 688 88695
info@zidiniumeistrai.lt

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Paslaugos

 • Mūsų darbai

 • Ugniakurai

 • Krosnelės

 • E-Parduotuvė

 • Apdaila

 • Šildymas

 • Kaminai

 • Išsirink sau židinį

 • Priedai

 • Kainininkai

 • Keramikiniai stiklai

 • Apsauginiai stiklai

 • Schiedel kaminai

 • Daugiau...

 • Apie mus

 • Kodėl verta rinktis mus?

 • Teisės aktai

 • Naudinga informacija

 • D.U.K.

 • Noriu sužinoti

 • Sąvokų žodynas

 • Konsultacijos

 • Kontaktai

 • Pasirinkite sąvokos pirmąją raidę arba įveskite raktinius žodžius į paieškos lauką

  Sąvokos paieška:

  Pasirinkite pirmąją sąvokos raidę: A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž | VISOS

  Gabumai - individualios psichologinės žmogaus savybės (asmenybės charakteristikos), lemiančios tam tikros veiklos sėkmę. Gabumai atsiskleidžia mokantis veiklos ir nustatomi pagal tai, kaip greitai, lengvai ir tvirtai individas palyginti su kitais tose pačiose sąlygose esančiais žmonėmis išmoksta ją atlikti.
       
  Gaisras - nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai. Gaisro priežastys būna natūralios arba techninės, atskirai išskiriant tyčinį padegimą. Pirmuoju bei svarbiausiu gaisro pavojumi laikomos nuodingos dujos (anglies monoksidas, ciano dujos ir pan.), kurios paprastai ateina daug anksčiau nei liepsna.
       
  Gaminys - materialus, apčiuopiamas dalykas, tai, kas buvo gauta gamybos proceso pasekmėje.
       
  Gamyba - žaliavų ir kitokių medžiagų ar produktų perdirbimas į vartojimui ar pardavimui tinkamas medžiagas ar kitokius gaminius.
       
  Gamtinės dujos - iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos, taip pat suskystintos gamtinės dujos, biodujos, dujos, pagamintos iš biomasės, ir kitų tipų dujos, kurios gali būti techniškai ir saugiai patiektos į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamos.
       
  Gamtinės dujos - tai natūraliai susidaręs degiųjų dujų mišinys, naudojamas kaip kuras. Gamtinės dujos dugiausia sudarytos iš metano (CH4). Dujos randamos naftos telkiniuose, atskirose gamtinių dujų telkiniuose, o taip pat maži gamtinių dujų kiekiai gali susidaryti akmens anglies šachtose.
       
  Gamtinis kraštovaizdis - natūralų pobūdį išlaikęs kraštovaizdis.
       
  Garantinė trukmė - garantinis laikas, techninėje dokumentacijoje nurodytas laikotarpis, per kurį garantuojamas nemokamas defektų ar gedimų šalinimas. Juos savo priemonėmis ir lėšomis taiso (keičia, grąžina pinigus) gamintojas, pardavėjas ar kitas garantiją davęs asmuo.
       
  Garsas - slenkantis slėgio svyravimas terpėje, kuris yra girdimas žmogaus ar gyvūno ausimis. Garsas yra tam tikra kinetinės energijos (judesio energijos) forma, kurią sukuria bet kuris virpantis objektas. Garso stiprumo lygis matuojamas decibelais (dB), sutankėjimų skaičius per sekundę lemia garso dažnį, kuris matuojamas hercais (hz).
       
  Gebėjimai - išugdyti, išlavinti gabumai, pavyzdžiui, grojimas, skaitymas, rašymas, skaičiavimas, kalbėjimas.
       
  Gelbėjimo darbai - judėjimo maršrutų ir darbų vietos žvalgyba; gaisrų ribojimas ir gesinimas judėjimo maršrutuose ir darbų ruožuose; gelbėjimo darbai ant vandens ir po vandeniu; nukentėjusiųjų transporto įvykiuose gelbėjimas; cheminių ir radiacinių incidentų lokalizavimas ir slopinimas; nukentėjusiųjų paieška, gelbėjimas iš apgriautų ir degančių pastatų, avariją patyrusių orlaivių ir laivų, apsemtų, užterštų dujomis ir dūmais patalpų bei griuvėsių; sugriautų ir užverstų slėptuvių bei priedangų atkasimas, jose esančių žmonių gelbėjimas; vėdinimo užtikrinimas užverstose slėptuvėse, jeigu yra sugadinta filtravimo-vėdinimo sistema; pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiems asmenims bei jų gabenimas į gydymo įstaigas; gyventojų perkėlimas iš pavojingų rajonų į nepavojingus.
       
  Geležis(Fe) - cheminis periodinės elementų lentelės elementas, eilės numeris 26, sidabriškai pilkas, blizgus metalas. Tai gausiausias metalas Žemėje ir 10 pagal gausumą elementas visatoje. Geležis – didžiausią Žemės dalį pagal masę sudarantis elementas (34,6%), taip pat sudaro 4,65% Žemės plutos masės. Didelė geležies koncentracija labiausiai veikia magnetinį Žemės lauką.
       
  Gelžbetonis - betonas, armuotas plienine armatūra. Betonas ir plienas nuo temperatūros beveik vienodai plečiasi ir traukiasi, gana gerai sukimba, todėl beveik vienodai deformuojasi. Betonas ir armatūra yra skirtingų mechaninių savybių – betono stipris gniuždant 10-20 kartų didesnis už jo stiprį tempiant, o armatūra yra ypač stipri tempiama, todėl gelžbetonis konstruojamas taip, kad apkrovų ir kitų išorinių poveikių sukeltas vidines tempimo jėgas (įrąžas) atlaikytų armatūra.
       
  Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos - valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti bei koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.
       
  Geriamasis vanduo - gėlas vanduo, kuris, išgautas iš gamtinių (natūralių) šaltinių arba paruoštas, atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens standartą.
       
  Gesintos kalkės (Kalcio hidroksidas) - gaunamas vandeniu užpilant kalcio oksidą (negesintas kalkes). Kadangi tokia reakcijos su vandeniu (hidratacija) yra stipriai egzoterminė, reakcijos mišinyje esantis vanduo užverda, todėl susidaro įspūdis, kad kažkas dega, o pildami vandenį mes tą „kažką“ gesiname. Iš čia ir trivialusis kalcio hidroksido pavadinimas.
       
  Gėrybės - dalykai, kurie tenkina poreikius. Kai kurios gėrybių yra neribotos – vadinamos laisvosiomis gėrybėmis (saulės šviesa, oras), kitos – ribotos ir vadinamos ekonominėmis gėrybėmis. Pastarosios – būdamos ribotos turi ekonominę vertę ir skirstomos į ilgalaikes (panaudojamos ilgai ir daug kartų – knygos) ir trumpalaikės (sunaudojamos greit – maistas); dar skirstomos į vartojamąsias – nenaudojamas kitų gėrybių gamyboje – ir investicines – naudojamas kitų prekių gamyboje.
       
  Gidas - teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves.
       
  Gimimo vieta - asmens motinos nuolatinė gyvenamoji vietovė asmens gimimo metu. Asmeniui, gimusiam Lietuvoje, nurodomas toks gyvenamosios vietovės statusas, koks buvo asmens gimimo metu, nesvarbu, ar metams bėgant kaimo vietovė tapo miestu, ar atvirkščiai. Asmeniui, gimusiam užsienyje, valstybė nurodoma pagal dabartines šalies sienas.
       
  Gipsas - hidratuotas kalcio sulfatas. Paplitęs nuosėdinės kilmės mineralas naudojamas: statybų pramonėje, medicinoje, mene, žemės ūkyje, maisto pramonėje.
       
  Gyvenamasis namas - gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.
       
  Gyvenamasis pastatas - pastatas, kurio visas naudingasis plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamasis(-ieji) būstas(-ai).
       
  Gyvenamasis pastatas - gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.
       
  Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas - gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, oro judėjimo greičio, atitvarų paviršių temperatūros ir šiluminio spinduliavimo derinys.
       
  Gyventojų evakavimas - organizuotas gyventojų iškeldinimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi, suteikiant jiems stacionarines arba laikinas gyvenamąsias patalpas.
       
  Gyvenvietė - vieta, kurioje žmonės nuolatos gyvena ilgesnį laiką. Svarbus gyvenvietės požymis – kad joje būtų nuolatos gyvenama, nors ir sezoniškai. Vieta, kur pravažiuojantys turistai dažnai pasistato palapines, nėra gyvenvietė.
       
  Gyvūnai - žmonių auginami arba maistui naudojami gyvūnai.
       
  Glazūra - plona, stikliška keraminių dirbinių danga.
       
  Glazūra - plona, stikliška keraminių dirbinių danga, blizgus ir vandeniui nelaidus sluoksnis, dengiantis keraminius gaminius
       
  Globalizacija - procesas, reiškinys, vykstantis socialinėje plotmėje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valstybės bei kitų socialinių darinių veiklos sritis, jų aplinką, pasireiškiantis tarpusavio ryšių intensyvėjimu, judėjimu bei kitomis charakteristikomis viso pasaulio mastu.
       
  Greitis - kūno įveiktas atstumas per laiko vienetą. Greitis matuojamas metrais per sekundę (m/s).
       

   

  ANKSTESNĖ KITA UŽDARYTI